Resultater

2019 var et rekord-år for foreningen, hvor Grow For It plantede 124 hektar skov, der tilsammen vil opsuge 1600 tons CO₂ om året i årene fremover. Se listen over resultater år for år herunder. 

RESULTATER FOR 2019

2019 var et rekordår for Grow For It!

2019: I februar indgik vi en aftale med Eden Reforestry Projects om at tilplante 24 hektar mangroveskov i et område kaldet Antsanitia i Madagaskar. Læs mere.

2019: Rammeaftale med TROFACO om plantning af 70 hektar skole- og fladeplantninger i Uganda. Plantningerne udføres af TROFACO og CIDI (Ugandisk NGO). Kontrol af Uganda 2017-plantninger samt tilse starten af arbejdet med plantningerne.

2019: Samarbejde med Primus Motor/Bigum Consult om at undersøge udvalgte firmaers vilje til at opnå CO 2 -balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. Karina Green Bro gennemførte undersøgelse af danske firmaer i Vietnam.

2019: Fyns Trælegetøj donerer midler til en 12 hektars ”socioøkonomisk” træplantning i Vietnam. Skovplantningen udføres i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) sammen med en Vietnamesisk skovdyrkerforening og lokale skovbønder.

2019: House Doctor donerer midler til en 12 hektars ”agroforestry” testplantning i Nepal. Skovplantningen udføres i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) og en Nepalesisk skovdyrkerforening samt lokale bønder.

2019: Hedeselskabet fortæller om deres seneste tiltag kaldet ”Firmaskoven” på arealer indenfor EU. Vi er glade for at Hedeselskabet har adopteret vores oprindelige idé omkring Firmaskoven.

2019: Peter Esmann indtræder i bestyrelsen. Peter varetager nu kontakten med Eden Reforestry Projects og bidrager med håndtering af vores e-mail-konto.

2019: Ekstern hjælp fra Dagný Björk Kristjánsdóttir. Dagný´s afgangsprojekt hos Bigum Consult, var den smukkeste lille video om Grow For It og træplantning, samt et oplæg til gavekort. Gavekorts-mulighed blev oprettet på hjemmesiden.

2019: Etablering af Aktivgruppe som hjælper med at driver foreningen. Stig Lindén-Søndersø håndterer Facebook. Pernille Selch Holm, firmajulegavesalg. Christine Lindgaard Bæk, designguide. Grethe Pihl Jensen indtræder i bestyrelsen og tager sig af firmakontakter. Grethe overvåger desuden emails.

2019: Ny hjemmeside med designguide af Christine Lindgaard Bæk. Re-design af Grethe, Daniel og Kristian Strøbech, som også fik etableret en helt ny webshop.

2019: Ultimo august 2019 har vi modtaget 63 livtidsdonationer og 171 gavekort og GO-FOR-IT-pakker med donation på minimum 200 kroner.

2019: Aktivgruppen er blevet kraftigt forstærket. Luisa dos Santos Bay Nielsen, Maria Voss, Troels Ravn Klausen,  Nathalie Risvig Hansen, Renè Hougaard og Simon Bjørn Nielsen er alle blevet en del af fællesskabet J

2019: I September holdt Jens klimatale ved ”Break for Climate” i København. Talen omhandlede Grow For It, SkyClean og grønt skibsbrændstof NH3.  Senere på året, oplæg på klimakonferance hos Implement. Begge resulterede i flere donationer.

2019: I oktober var alle træer i Uganda plantet gennem TROFACO, og den aftalte fotodokumentation blev tilvejebragt. Der blev i alt plantet 54 hektar skov og 16 hektar skoleplantninger med 700 træer pr. hektar = i alt 42.000 træer

2019: I november indgik vi en aftale med Eden Projects. I hele 2020 plantes der 4 hektar mangroveskov hver måned på en site øremærket til Grow For It. Vi har en option på at øge antallet hvis nødvendigt – og det bliver nødvendigt J

2019: I november etableredes et deltidssekretariat med henblik på at håndtere den større aktivitet samt til at rådgive virksomheder indenfor normal arbejdstid. Vi kunne ikke mere håndtere opgaverne efter fyraften og i weekenderne.

2019: I december modtog vi rapporter og dokumentation på de 2 * 14 hektar modelskov plantningerne i henholdsvis Nepal og Vietnam. Skovdyrkerforeningen i Nepal og DFE har meddelt, at de gerne vil plante skov igen i 2020.

2019: Ved årsskiftet 2019/2020 havde vi modtaget i alt 107 livtidsdonationer. Alle de mindre donationer løb op på i alt 79.000 kroner. Grow For It overførte i alt 980.463 kroner til træ plantning i 2019. Primært til Uganda, Madagaskar samt de 2 modelplantninger i Nepal og Vietnam.

2019: Ved årsskiftet 2019/2020 havde Grow For It 415 kontingentbetalende medlemmer. 404 personer havde betalt mindst 200 kroner.

2019: I 2019 har I, vores donorer, fået plantet 60 hektar skov i Uganda, 36 hektar mangroveskov i Madagaskar, 14 hektar skov i Nepal og 14 hektar skov i Vietnam. Samlet set 124 hektar skov, der tilsammen vil opsuge 1600 tons CO2 om året i årene fremover.

2019/2020: Ved udgangen af 2019 har I, vores donorer, allerede betalt midler til yderligere 69 hektar skov, som skal plantes i 2020. Fordelingen er pt. 48 hektar i Madagaskar, 16 hektar i Uganda og 5 hektar i Nepal.

RESULTATER FOR 2018

De retningsgivende ønsker for Grow For Its arbejde opstillet på generalforsamlingen i maj 2017, er blevet opfyldt i 2018:

2018: I januar havde vi nok medlemmer og donationer til at opretholde vores §8A godkendelse hos SKAT (donationer til Grow For It kan trækkes fra i skat), i det vi modtog 108 donationer á 200 kroner fra medarbejder-julegaver.

2018: Vi er i gang med at afsøge udvalgte firmaers vilje til opnå CO2-balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. CSR = Corporate Social Responsibility.

2018: Kronik i Information og artikel i Naturlig Energi gav stor synlighed og fik antallet af donationer til at eksplodere. Læs kronikken her

2018: Ved udgangen af 2018 havde vi modtaget 221 indbetalinger over 200 kroner heraf 62 livtidsdonationer. Beløb til træplantning 624.000 kroner. 437 kontingentbetalende medlemmer.

2018: 6 firmaer valgte at donerer penge til skovrejsning. Og Siemens Gamesa gav mulighed for at medarbejdere kunne vælge træplantning som firmajulegave.

RESULTATER FOR 2017

De retningsgivende ønsker generalforsamlingen opstillede for Grow For Its arbejde i 2017 blev opfyldt.

2017: Takket være vores 361 medlemmer og 127 donorer i 2017 blev GROW|FOR|IT blevet godkendt efter ligningslovens § 12 og 8A. https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061734.

2017: Donationer på minimum 200 kroner kan nu fradrages som velgørenhed hos SKAT. Og vi har etableret en løsning med MobilePay, der gør, at man automatisk kan opnå skattefradrag. Vejledning fremgår af hjemmesiden.

2017: Testplanting i Uganda og i Madagaskar med det formål at bestemme egnede partnere og modeller, som vores donorer herefter kan vælge imellem. Tesen om, at det er muligt at plante træer, der opsuger mindst 10 tons CO2 per år for 7500 kroner (1000€), er blevet bekræftet gennem foreningens partnere, i Uganda www.trofaco.org og i Madagaskar www.edenprojects.org/.

2017: Vi har fået overdraget et oplæg til mediekampanger på de sociale medier, #TreeMission, skabt af studerende på Ingolstadt School Of Management, Social Entrepreneurship.

2017: Vi har et fået et visuelt flot certifikat til vores life-time CO2 balance-donorer.

RESULTATER FOR 2016

GROW|FOR|IT´s overordnede mål for 2016 blev nået. Vi havde ønsket en større donation til en reel fysisk skovrejsning og herudover midler til etablering af en hjemmeside. Dette lykkedes gennem hele tre donationer. Hedeselskabet donerede midler til træer og plantningsarbejdet. Månsson donerede 5 hektar jord til formålet, og Henrik Stiesdal donerede midler til etablering af vores hjemmeside. www.hedeselskabet.dk www.maanssons.dk www.stiesdal.com.

Hjemmesiden, der blev udformet af Mogens Karlsen og Morten Telling fra Moxtell Productions, gik i luften den 2. april 2016.

2016: Den 1. juni 2016 var Danmarks første Firmaskov en realitet: 5 hektar tilplantet skov, der årligt vil opsuge 50 tons CO2, hvilket balancerer forbruget af 15.000 liter diesel til Månssons traktorer. 

2016: Civilsamfundsforeningen GROW|FOR|IT blev officielt stiftet 3. juni 2016 med formelle foreningsvedtægter, bestyrelse, bankforbindelse og de andre nødvendige juridiske forhold. Som en fejring af begivenheden plantede bestyrelsen 175 egetræer og 25 tjørneplanter i forbindelse med Firmaskoven. Bestyrelsen i foreningen GROW|FOR|IT består for nuværende af Anne Wolsing, Lars Hedemann, Henrik Stiesdal (Formand), Jan Thisted, Kristian Strøbech og Jens Thomsen.

2016: Den 18. september 2016 deltog GROW|FOR|IT sammen med Hedeselskabet i Åbent Landbrug hos Månssons, hvor vi uddelte flyers og fortalte om Hedeselskabet, GROW|FOR|IT, Firmaskoven, og hvad træer kan gøre af godt i forhold til global opvarmning. 

2016: Den 19. september blev vores forening omtalt i et indslag i TV Midt-Vest. Formand og næstformand fortalte om GROW|FOR|IT og om Firmaskoven: Hør indslag her.

2016: I oktober 2016 påbegyndte GROW|FOR|IT en dialog med SKAT med henblik på at få godkendt GROW|FOR|IT i henhold til Ligningslovens §8a og §12.stk 3.

2016: I november 2016 kom vores samarbejdspartner i forhold til plantning i udlandet, TroFaCo, www.trofaco.org, tilbage fra Uganda og kunne fortælle, at der her findes store arealer, der trænger til at blive plantet til med træer.

2016: I december 2016 modtog vi donationer til træplantning i Uganda, som årligt vil opsuge mindst 70 tons CO2 fra atmosfæren og binde denne i de voksende træer. Donationerne blev foretaget af Cibi e Vini, www.cibievini.dk, Fabio Simoncini, Mie Thomsen, Karen & Svend Thomsen samt egne midler fra GROW|FOR|IT.

2016: I december 2016 fik vi oversat al teksten på vores hjemmeside til engelsk, så vi på den opdaterede hjemmeside kan have såvel en dansk som en engelsk version. Ligeledes har vi påbegyndt en samtænkning af vores  hjemmeside med en ny  mediestrategi der inkluderer de sociale medier.

RESULTATER FOR 2015

2015: Plantning af skov ved Lysgård Sø i Herning Kommune. Ved hjælp af økonomisk håndsrækning i form af en donation fra GROW|FOR|IT blev skoven ved Lysgård sø plantet og indviet i december. Læs mere her

2015: Træplantning i Cambodja i samarbejde med CAFACA. Plantning af træer svarende til 1 hektar skov ved donation kanaliseret gennem GROW|FOR|IT.

2015: Et GROW|FOR|IT projekt om firmaers klimabevisthed. GROW|FOR|IT modtog 200.000 kr fra Hedeselskabet til, at undersøge firmaers interesse i at bruge skovrejsning som middel imod den globale opvarmning. Konkret ved, at firmaer kan balancere deres CO2 udledning ved at plante træer, der opsuger det af firmaerne udledte CO2.

RESULTATER FOR 2014

2014: Julegaveidé i Siemens Wind Power som supplement til de traditionelle medarbejderjulegaver: Giv 19 træer til sikring af grundvand og CO2-opsugning. 12.184 træer blev doneret, dels af medarbejdere, dels via uafhentede julegaver, som ledelsen i Siemens lagde oven i medarbejderjulegaverne. Der blev i 2013 og 2014 plantet i alt 18.689 træer i tre folkeskove i Danmark: Elmelund ved Odense, Fløng i Høje Taastrup og Byagervej ved Beder.

2014: Den 4. maj 2014 plantede EU’s klimakommissær Connie Hedegaard og Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler, sammen med lokale borgere og Growing Trees Network, de sidste træer i Fløng Folkeskov.

RESULTATER FOR 2013

2013: Julegaveidé i Siemens Wind Power som supplement til de traditionelle medarbejderjulegaver: Giv 19 træer til sikring af grundvand og CO2-opsugning. 6.505 træer blev doneret dels af medarbejdere, dels via uafhentede julegaver, som ledelsen i Siemens lagde oven i medarbejderjulegaverne.