Resultater

Grow For It havde ved udgangen af 2023 fået plantet i alt 610 hektar skov siden 2015. I 2024 vil der blive plantet yderligere skove i Uganda, Vietnam og Madagaskar.

RESULTATER FOR 2024

Totalt: Grow For It havde ved udgangen af 2023 fået plantet i alt 610 hektar skov siden 2015.

I 2024 vil der blive plantet yderligere skove i Uganda, Vietnam og Madagaskar. Foreløbige tal er 25 hektar i Uganda, 7,5 hektar i Vietnam og mangrovetræer svarende til 10 hektar i Madagaskar – i alt 42,5 hektar.

 

RESULTATER FOR 2023

Totalt: Grow For It havde ved udgangen af 2022 fået plantet i alt 485 hektar skov siden 2015. Ved udgangen af 2023 var dette areal øget til 610 hektar takket være vores donore.

I 2023 blev der plantet yderligere skove i Uganda, Vietnam og Madagaskar. Resultatet for 2023 blev 55 hektar i Uganda, 55 hektar i Vietnam og mangrovetræer svarende15 hektar i Madagaskar – i alt 125 hektar.

2023: I februar var kunne vi glæde os over de mange forskellige firmaer som i 2023 valgte at bruge løsninger fra Grow For It. Implement CG,  Society of LifestyleLAUTEC,  JUMBO, GreenSpeak med flere har alle tilvalgt Grow For It. Læs mere på siden “Virksomheder” og her: Firmaer og skovrejsning | Grow For It

2023: I marts gennemgik vi TROFACO´s database for donorenes plantninger. Læs mere her: Uganda-plantninger med TROFACO. Gennemgang af fotodokumentation Q1-2023 | Grow For It

2023: I marts kunne vi fortælle om modelplantningen på 10 hektar i Letland. Læs mere her: Plantning i Letland 2022/2023 | Grow For It

2023: I april fik de private donatore plantet 20 hektar i Uganda. Læs mere her: Plantning af skov i Uganda i foråret 2023 | Grow For It

2023: I juli indgik vi en aftale med Eden Projects om 500.000 mangrovetræer i Madagaskar. Læs mere her: Nyt areal i Madagascar | Grow For It

2023: I september modtog vi statusrapport for plantningsarbejdet i Uganda fra 2021-2023. Læs mere her: Statusrapport for Uganda plantning 2023 | Grow For It

Andre link fra 2023:

Maj: Referat af generalforsamling 2023 | Grow For It

RESULTATER FOR 2022

Totalt: Grow For It havde ved udgangen af 2022 fået plantet i alt 485 hektar skov siden 2015.  

I 2022 blev der plantet i alt 70 hektar skov, fordelt på 35 hektar i Uganda, 15 hektar i Vietnam, 10 hektar i Baltikum og 10 hektar mangroveskov i Madagaskar.

2022: I marts fik vi nyt fra Uganda. TROFACO havde, efter at Uganda åbnede efter en hård COVID-19 lock-down, igen åbnet for besøg, og TROFACO havde besigtiget plantningerne. Læs om resultatet her: Uganda– plantninger med TROFACO | Grow For It

2022: I juli indgik vi en trepartsaftale mellem konsulenthuset Implement Consulting Group, Silva Causa og Grow For It. Målet er plantning af træer der samlet kan opsuge 1380 tons CO2 årligt, når træerne er kommet i god vækst. Samlet skal der plantes 70 hektar i Vietnam og 70 hektar i Uganda i plantningssæsonen 2022 og i 2023. Læs mere her.

2022: I august 2022 fik vi opdaterede tal for CO2-opsugning fra mangroveskov. En hektar mangroveskov opsuger 25 tons CO2 om året. Eden Projects har samtidig justeret deres model og priser. Der plantes 20.000 stiklinger pr. hektar, og prisen er steget til 0,15 USD pr. stikling. Læs mere om CO2 opsugning og priser på mangroveskov her. 

2022: I august 2022 indgik Implement CG, Silva Causa og Grow For It en aftale om plantning af 140 hektar skov i Vietnam og Uganda. De 140 hektar skov skal balancere udledningen af 1380 tons CO2. Udledningerne stammer primært fra tranport, som kommer fra konsulenternes rejser til/fra Implements kunder. Læs mere her.

Andre link fra 2022: 

Drivhusgasudledning fra flytrafik endnu værre end antaget – ny EU rapport | Grow For It

Marts: Vores samarbejdspartner Danish Forestry Extension (DFE) stopper. DFE er nu erstattet af Silva Causa som drives af Flemming Sehested, der var CEO for DFE. Persongalleriet er altså præcis det samme som tidligere, blot et nyt firmanavn.

April: Plantning i Baltikum 2022 | Grow For It

Maj: Referat af generalforsamling 2022 | Grow For It

Juni: Opdatering om plantninger i Vietnam og Uganda | Grow For It

September: Uganda-plantninger med TROFACO. Gennemgang af fotodokumentation | Grow For It

 November: Grow For It genindfører webshop og skattefradrag for private – tak til GreenSpeak | Grow For It

 December: Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning | Grow For It

RESULTATER FOR 2021

Totalt: Grow For It har på vegne af vores donorer fået plantet i alt 425 hektar skov siden 2015. De 162 hektar blev plantet i 2021, fordelt på Uganda 94 ha. Madagaskar 43 ha. og Vietnam 25 ha.

2021: I januar havde vi opsparede midler nok til 151 hektar plantning. 55 ha kom fra plantninger, der skulle have været udført i 2020, som det ikke lykkedes at gennemføre på grund af COVID-19. Derfor stod det fra starten af året klart, at 2021 ville blive endnu et rekordår for Grow For It.

2021: I maj indgik vi en aftale med Hedeselskabet omkring plantning i Baltikum, dvs. Estland, Letland og Litauen. Baltikum er ideelt til plantning af klimaskov. Der findes en del marginal landbrugsjord, og der er god beskyttelse af klassificeret skov. Desuden er prisniveauet lavt set med europæisk målestok.  Nyt samarbejde med Hedeselskabet om træplantning på marginal landbrugsjord i Baltikum | Grow For It

2021: I juni indgik vi aftale om plantning af 94 ha skov i Uganda. Træplantningerne i Uganda vil blive organiseret af Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partner i Uganda, Uganda Timber Growers Association (UTGA). UTGA har indgået en aftale med National Forestry Authority om en større ’nationalpark’, et såkaldt Forest Reserve beliggende i West Bugwe. Gruppen af Central Forest Reserves ejes af den ugandiske stat.  Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda | Grow For It

2021: I juni indgik vi en aftale med Danish Forestry Extension (DFE) og deres partnere i Vietnam om plantning af 25 ha skov i 2021. De 25 ha skov var tiltænkt Nepal, men i Nepal måtte man også opgive plantning på grund af COVID-19. 25 hektar skov på vej i Vietnam | Grow For It

2021: I december kunne vi opgøre resultatet for hele året: 162 ha skovrejsning fordelt på 94 ha skov i Uganda, 43 ha mangroveskov i Madagaskar og 25 ha skov i Vietnam. Plantningsnyt fra Uganda, Vietnam, Madagascar og Nepal | Grow For It

Andre link fra 2021:

Maj: Referat af generalforsamling 20. maj 2021 | Grow For It

December: Opdatering om mangroveplantning fra Madacascar | Grow For It

 

RESULTATER FOR 2020

2020: I januar udvidede vi aftalen med Eden Reforestry Projects. Der blev tilplantet 5 hektar mangroveskov i hver måned i 2020. I alt 60 hektar i Antsanitia i Madagaskar. https://growforit.dk/gode-nyheder-og-friske-billeder-fra-madagascar/ 

2020 SE Energi skifter navn til NORLYS. I den forbindelse var der en spørgekonkurrence, som udløste i alt 20.000,- kroner til Grow For IT´s træplantning. Beløbet blev øremærket til Vietnam plantninger.

2020 I februar modtager vi slut rapporter og dokumentation på de 14 hektar modelskov plantningerne i Vietnam. Der er fra alle sider udbredt tilfredshed med ordningen og med resultatet  https://growforit.dk/modeltraeplantning-i-vietnam-er-nu-faerdig/

2020 I marts ramte COVID-19 verden. Og i Uganda betød det, at aftalen vi arbejder på med sammen med Danish Forestry Extension (DFE), Uganda  Timber Growers Association (UTGA) og National Forest Authority (NFA), måtte stoppede idet alle offentlige kontorer i Uganda lukkede. Vi kunne således ikke opnå en afklaring omkring plantningsarealet i det Vestlige Uganda (et National Forrest reserve). Resultatet blev, at vi desværre mistede forårsregnen og hermed den første periode for træ plantning i Uganda.

2020 I marts må vi erkende at COVID-19 umuliggør drift af vores deltids- sekretariat. Alle firmaer er tvunget til at holde på likviditeten og tør ikke indgå langsigtede aftaler. Grow For It ville løbe tør for driftsmidler og resultatet blev, at vi måtte opsige den halvtidslønnede sekretariatsmedarbejder.

2020 I april har COVID-19 fået godt fat. Donationerne er få og fremdriften er sat på pause i Uganda og i Nepal. Arbejder fortsætter dog uhindret i Madagaskar og i Vietnam idet det primært er lokale, der driver arbejdet. Læs om COVID-19 og Grow For It her. https://growforit.dk/traeplantning-og-covid-19-i-vietnam-nepal-og-uganda/ 

2020 I maj bliver Grow For It ”Grove Partner” hos Eden Reforestry Projects. Det opnås når vores seje donorer har giver tilstrækkeligt med midler til at der er plantet for mere end 50.000 USD. Læs mere her https://growforit.dk/grow-for-it-bliver-grove-partner-hos-eden-reforestation-projects/  

2020 I maj holdes den årlige Generalforsamling virtuelt. Læs Formandens beretning her https://growforit.dk/generalforsamling-i-grow-for-it-2020/

Den vigtigste konklusion er, at den tese vi opstillede i 2010 efter fiaskoen ved COP15 er muligt: Ja, for 7.500 kr. er det muligt at plante et tilstrækkeligt antal træer til, at en enkelt dansker kan balancerer sin årlige CO2-forurening på 9,3 tons CO2 svarende til 750 tons CO2 over et helt liv. De 7.500 kr er dog den nedre grænse og kræver simple og billige plantningsforhold som i Madagaskar, eller at der er meget store arealer som i Uganda, eller at skovbønderne selv skyder penge i træplantningen, som i Vietnam (20%) og Nepal (25%)

2020 I juli oplyser TROFACO at det er muligt at få individuelle navne på træplantningerne i Uganda – plantet i 2020. TROFACO oplyser samtidig, at COVID-19 gør, at de må udskyde ét-års kvalitetskontrol af træerne plantet i 2019, idet der er forbud mod at overnatte udenfor hjemmet. Læs mere her https://growforit.dk/mulighed-for-at-faa-navn-paa-ugandaplantninger-og-covid-19/ 

2020 I august meddeler DFE og TPFDA i Terai Nepal, at det på grund af COVID-19 restriktioner, ikke bliver muligt at plante i Nepal alligevel. Vi havde ellers takket være Society of Lifestyle og Jan tilstrækkeligt med midler til at plante i alt 25 hektar med den samme Skovdyrkerforening, som i 2019. Plantningen i Nepal bliver udsat til 2021.

2020: I september havde vi takket være donationer fra Welcon, Sydfyns Trælegetøj, SE Energi, Christian Bruun CPH og Loui Algren tilstrækkelig med midler til 14 hektars ”socioøkonomisk” træplantning i Vietnam. Skovplantningen udføres igen i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension og samme Vietnamesisk skovdyrkerforening som i 2019, dog med et nyt hold af lokale skovbønder https://growforit.dk/vietnam-nye-traeplantninger-i-2020/

2020: I oktober fik vi takket være Maria, Nathalie og Anne en ny-designet certifikat-pakke til private livstidsdonorere samt til vores firma donorer. Samtidig er vi overgået til en automatiseret proces for udsendelse af certifikaterne, således at man vil modtage sit certifikat elektronisk, når købet er foretaget. Ikke noget med at vente på en brev fra PostNord.

2020: I november blev der indgået en forhåndsaftale om plantning af mindst 94 hektar skov i Uganda i 2020 og 2021. Offentliggørelse af detaljerne afventer den endelige aftale med Uganda Timber Growers Association (UTGA) og National Forest Authority (NFA)

2020: I november indgik GreenTown og Grow For It et samarbejde. Der kan nu købes træer via GreenTown´s handelsplads. Samtidig donerede GreenTown den første del af deres overskud til Grow For It. Sammen med de mindre donationer og en enkelt privat donation sikrede dette, at der var tilstrækkeligt med midler til de allersidste af de 60 hektar mangroveskov i Madagaskar i 2020   https://greentown.dk/pages/plant-traeer       

2020 I november havde vi midler til plantning af i alt 129 hektar skov i 2020, men på grund af COVID-19 havde det kun været muligt at få plantet de 74 hektar i henholdsvis Madagaskar (60 hektar) og Vietnam (14 hektar).

RESULTATER FOR 2019

2019 var et rekordår for Grow For It! Vi fik tilplantet i alt 134 hektar skov fordelt på 36 hektar i Madagaskar, 70 hektar i Uganda, 14 hektar i Nepal og 14 hektar i Vietnam.

2019: I februar indgik vi en aftale med Eden Reforestation Projects om at tilplante 24 hektar mangroveskov i et område kaldet Antsanitia i Madagaskar. Læs mere.

2019: Rammeaftale med TROFACO om plantning af 70 hektar skole- og fladeplantninger i Uganda. Plantningerne udføres af TROFACO og CIDI (Ugandisk NGO). Kontrol af Uganda 2017-plantninger samt tilse starten af arbejdet med plantningerne.

2019: Samarbejde med Primus Motor/Bigum Consult om at undersøge udvalgte firmaers vilje til at opnå CO 2 -balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. Karina Green Bro gennemførte undersøgelse af danske firmaer i Vietnam.

2019: Fyns Trælegetøj donerer midler til en 12 hektars ”socioøkonomisk” træplantning i Vietnam. Skovplantningen udføres i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) sammen med en Vietnamesisk skovdyrkerforening og lokale skovbønder.

2019: House Doctor donerer midler til en 12 hektars ”agroforestry” testplantning i Nepal. Skovplantningen udføres i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) og en Nepalesisk skovdyrkerforening samt lokale bønder.

2019: Hedeselskabet fortæller om deres seneste tiltag kaldet ”Firmaskoven” på arealer indenfor EU. Vi er glade for at Hedeselskabet har adopteret vores oprindelige idé omkring Firmaskoven.

2019: Peter Esmann indtræder i bestyrelsen. Peter varetager nu kontakten med Eden Reforestry Projects og bidrager med håndtering af vores e-mail-konto.

2019: Ekstern hjælp fra Dagný Björk Kristjánsdóttir. Dagný´s afgangsprojekt hos Bigum Consult, var den smukkeste lille video om Grow For It og træplantning, samt et oplæg til gavekort. Gavekorts-mulighed blev oprettet på hjemmesiden.

2019: Etablering af Aktivgruppe som hjælper med at driver foreningen. Stig Lindén-Søndersø håndterer Facebook. Pernille Selch Holm, firmajulegavesalg. Christine Lindgaard Bæk, designguide. Grethe Pihl Jensen indtræder i bestyrelsen og tager sig af firmakontakter. Grethe overvåger desuden emails.

2019: Ny hjemmeside med designguide af Christine Lindgaard Bæk. Re-design af Grethe, Daniel og Kristian Strøbech, som også fik etableret en helt ny webshop.

2019: Ultimo august 2019 har vi modtaget 63 livtidsdonationer og 171 gavekort og GO-FOR-IT-pakker med donation på minimum 200 kroner.

2019: Aktivgruppen er blevet kraftigt forstærket. Luisa dos Santos Bay Nielsen, Maria Voss, Troels Ravn Klausen,  Nathalie Risvig Hansen, Renè Hougaard og Simon Bjørn Nielsen er alle blevet en del af fællesskabet J

2019: I September holdt Jens klimatale ved ”Break for Climate” i København. Talen omhandlede Grow For It, SkyClean og grønt skibsbrændstof NH3.  Senere på året, oplæg på klimakonferance hos Implement. Begge resulterede i flere donationer.

2019: I oktober var alle træer i Uganda plantet gennem TROFACO, og den aftalte fotodokumentation blev tilvejebragt. Der blev i alt plantet 54 hektar skov og 16 hektar skoleplantninger med 700 træer pr. hektar = i alt 42.000 træer

2019: I november indgik vi en aftale med Eden Projects. I hele 2020 plantes der 4 hektar mangroveskov hver måned på en site øremærket til Grow For It. Vi har en option på at øge antallet hvis nødvendigt – og det bliver nødvendigt J

2019: I november etableredes et deltidssekretariat med henblik på at håndtere den større aktivitet samt til at rådgive virksomheder indenfor normal arbejdstid. Vi kunne ikke mere håndtere opgaverne efter fyraften og i weekenderne.

2019: I december modtog vi rapporter og dokumentation på de 2 * 14 hektar modelskov plantningerne i henholdsvis Nepal og Vietnam. Skovdyrkerforeningen i Nepal og DFE har meddelt, at de gerne vil plante skov igen i 2020.

2019: Ved årsskiftet 2019/2020 havde vi modtaget i alt 107 livtidsdonationer. Alle de mindre donationer løb op på i alt 79.000 kroner. Grow For It overførte i alt 980.463 kroner til træ plantning i 2019. Primært til Uganda, Madagaskar samt de 2 modelplantninger i Nepal og Vietnam.

2019: Ved årsskiftet 2019/2020 havde Grow For It 415 kontingentbetalende medlemmer. 404 personer havde betalt mindst 200 kroner.

2019: I 2019 har I, vores donorer, fået plantet 60 hektar skov i Uganda, 36 hektar mangroveskov i Madagaskar, 14 hektar skov i Nepal og 14 hektar skov i Vietnam. Samlet set 124 hektar skov, der tilsammen vil opsuge 1600 tons CO2 om året i årene fremover.

2019/2020: Ved udgangen af 2019 har I, vores donorer, allerede betalt midler til yderligere 69 hektar skov, som skal plantes i 2020. Fordelingen er pt. 48 hektar i Madagaskar, 16 hektar i Uganda og 5 hektar i Nepal.

RESULTATER FOR 2018

De retningsgivende ønsker for Grow For Its arbejde opstillet på generalforsamlingen i maj 2017, er blevet opfyldt i 2018:

2018: I januar havde vi nok medlemmer og donationer til at opretholde vores §8A godkendelse hos SKAT (donationer til Grow For It kan trækkes fra i skat), i det vi modtog 108 donationer á 200 kroner fra medarbejder-julegaver.

2018: Vi er i gang med at afsøge udvalgte firmaers vilje til opnå CO2-balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. CSR = Corporate Social Responsibility.

2018: Kronik i Information og artikel i Naturlig Energi gav stor synlighed og fik antallet af donationer til at eksplodere. Læs kronikken her

2018: Ved udgangen af 2018 havde vi modtaget 221 indbetalinger over 200 kroner heraf 62 livtidsdonationer. Beløb til træplantning 624.000 kroner. 437 kontingentbetalende medlemmer.

2018: 6 firmaer valgte at donerer penge til skovrejsning. Og Siemens Gamesa gav mulighed for at medarbejdere kunne vælge træplantning som firmajulegave.

RESULTATER FOR 2017 (historien bag Grow For It)

Generalforsamlingen i 2017. Historien bag foreningen og en status over indsatsen | Grow For It

De retningsgivende ønsker generalforsamlingen opstillede for Grow For Its arbejde i 2017 blev opfyldt.

2017: Takket være vores 361 medlemmer og 127 donorer i 2017 blev GROW|FOR|IT blevet godkendt efter ligningslovens § 12 og 8A. https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061734.

2017: Donationer på minimum 200 kroner kan nu fradrages som velgørenhed hos SKAT. Og vi har etableret en løsning med MobilePay, der gør, at man automatisk kan opnå skattefradrag. Vejledning fremgår af hjemmesiden.

2017: Testplanting i Uganda og i Madagaskar med det formål at bestemme egnede partnere og modeller, som vores donorer herefter kan vælge imellem. Tesen om, at det er muligt at plante træer, der opsuger mindst 10 tons CO2 per år for 7500 kroner (1000€), er blevet bekræftet gennem foreningens partnere, i Uganda www.trofaco.org og i Madagaskar www.edenprojects.org/.

2017: Vi har fået overdraget et oplæg til mediekampanger på de sociale medier, #TreeMission, skabt af studerende på Ingolstadt School Of Management, Social Entrepreneurship.

2017: Vi har et fået et visuelt flot certifikat til vores life-time CO2 balance-donorer.

RESULTATER FOR 2016

GROW|FOR|IT´s overordnede mål for 2016 blev nået. Vi havde ønsket en større donation til en reel fysisk skovrejsning og herudover midler til etablering af en hjemmeside. Dette lykkedes gennem hele tre donationer. Hedeselskabet donerede midler til træer og plantningsarbejdet. Månsson donerede 5 hektar jord til formålet, og Henrik Stiesdal donerede midler til etablering af vores hjemmeside. www.hedeselskabet.dk www.maanssons.dk www.stiesdal.com.

Hjemmesiden, der blev udformet af Mogens Karlsen og Morten Telling fra Moxtell Productions, gik i luften den 2. april 2016.

2016: Den 1. juni 2016 var Danmarks første Firmaskov en realitet: 5 hektar tilplantet skov, der årligt vil opsuge 50 tons CO2, hvilket balancerer forbruget af 15.000 liter diesel til Månssons traktorer. 

2016: Civilsamfundsforeningen GROW|FOR|IT blev officielt stiftet 3. juni 2016 med formelle foreningsvedtægter, bestyrelse, bankforbindelse og de andre nødvendige juridiske forhold. Som en fejring af begivenheden plantede bestyrelsen 175 egetræer og 25 tjørneplanter i forbindelse med Firmaskoven. Bestyrelsen i foreningen GROW|FOR|IT består for nuværende af Anne Wolsing, Lars Hedemann, Henrik Stiesdal (Formand), Jan Thisted, Kristian Strøbech og Jens Thomsen.

2016: Den 18. september 2016 deltog GROW|FOR|IT sammen med Hedeselskabet i Åbent Landbrug hos Månssons, hvor vi uddelte flyers og fortalte om Hedeselskabet, GROW|FOR|IT, Firmaskoven, og hvad træer kan gøre af godt i forhold til global opvarmning. 

2016: Den 19. september blev vores forening omtalt i et indslag i TV Midt-Vest. Formand og næstformand fortalte om GROW|FOR|IT og om Firmaskoven: Hør indslag her.

2016: I oktober 2016 påbegyndte GROW|FOR|IT en dialog med SKAT med henblik på at få godkendt GROW|FOR|IT i henhold til Ligningslovens §8a og §12.stk 3.

2016: I november 2016 kom vores samarbejdspartner i forhold til plantning i udlandet, TroFaCo, www.trofaco.org, tilbage fra Uganda og kunne fortælle, at der her findes store arealer, der trænger til at blive plantet til med træer.

2016: I december 2016 modtog vi donationer til træplantning i Uganda, som årligt vil opsuge mindst 70 tons CO2 fra atmosfæren og binde denne i de voksende træer. Donationerne blev foretaget af Cibi e Vini, www.cibievini.dk, Fabio Simoncini, Mie Thomsen, Karen & Svend Thomsen samt egne midler fra GROW|FOR|IT.

2016: I december 2016 fik vi oversat al teksten på vores hjemmeside til engelsk, så vi på den opdaterede hjemmeside kan have såvel en dansk som en engelsk version. Ligeledes har vi påbegyndt en samtænkning af vores  hjemmeside med en ny  mediestrategi der inkluderer de sociale medier.

RESULTATER FOR 2015

2015: Plantning af skov ved Lysgård Sø i Herning Kommune. Ved hjælp af økonomisk håndsrækning i form af en donation fra GROW|FOR|IT blev skoven ved Lysgård sø plantet og indviet i december. Læs mere her

2015: Træplantning i Cambodja i samarbejde med CAFACA. Plantning af træer svarende til 1 hektar skov ved donation kanaliseret gennem GROW|FOR|IT.

2015: Et GROW|FOR|IT projekt om firmaers klimabevisthed. GROW|FOR|IT modtog 200.000 kr fra Hedeselskabet til, at undersøge firmaers interesse i at bruge skovrejsning som middel imod den globale opvarmning. Konkret ved, at firmaer kan balancere deres CO2 udledning ved at plante træer, der opsuger det af firmaerne udledte CO2.

RESULTATER FOR 2014

2014: Julegaveidé i Siemens Wind Power som supplement til de traditionelle medarbejderjulegaver: Giv 19 træer til sikring af grundvand og CO2-opsugning. 12.184 træer blev doneret, dels af medarbejdere, dels via uafhentede julegaver, som ledelsen i Siemens lagde oven i medarbejderjulegaverne. Der blev i 2013 og 2014 plantet i alt 18.689 træer i tre folkeskove i Danmark: Elmelund ved Odense, Fløng i Høje Taastrup og Byagervej ved Beder.

2014: Den 4. maj 2014 plantede EU’s klimakommissær Connie Hedegaard og Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler, sammen med lokale borgere og Growing Trees Network, de sidste træer i Fløng Folkeskov.

RESULTATER FOR 2013

2013: Julegaveidé i Siemens Wind Power som supplement til de traditionelle medarbejderjulegaver: Giv 19 træer til sikring af grundvand og CO2-opsugning. 6.505 træer blev doneret dels af medarbejdere, dels via uafhentede julegaver, som ledelsen i Siemens lagde oven i medarbejderjulegaverne.