Hvem er vi

En del af initiativtagerne til GROW FOR IT kommer fra vindmølleindustrien. Fælles for os er, at vi synes, at det går for langsomt med klimaindsatsen. Vi ønsker derfor at gøre noget, der kan købe menneskeheden mere tid til omstilling fra fossil energi til vedvarende energi.

Vi er startet i det midtjyske, fordi de fleste af os bor her. Her havde grundlæggeren af Hedeselskabet, Enrico Dalgas, også sit virke for 150 år siden. Under hans ledelse stod Hedeselskabet for plantning af rigtig mange skove efter 1864 – skove, som vi nu har stor glæde af.

Bestyrelsen

Henrik Stiesdal

Henrik Stiesdal

Formand

Henrik Stiesdal har i årtier været en nøgleperson i dansk vindenergi og er en anerkendt innovator på den globale scene for vedvarende energi. Besøg Henriks blog om innovation, teknologi og systemer inden for vedvarende energi. Læs mere om Grow For Its formand på Wikipedia.
Jens Schiersing Thomsen

Jens Schiersing Thomsen

Næstformand i bestyrelsen

Jens har arbejdet som vindmølleingeniør det meste af sin karriere. Han startede sit arbejdsliv som rørsmedelærling på B&W Skibsværft. I dag er Jens ansat hos Siemens-Gamesa som Senior Key Expert, hvor han arbejder med Power-2-X (grønne brændstoffer). Jens sidder i bestyrelsen af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.
Grethe Pihl Jensen

Grethe Pihl Jensen

Medlem af bestyrelsen

Grethe Pihl Jensen har arbejdet med kommunikation og udvikling de sidste 15 år, blandt andet inden for byudvikling, turisme og fremtidens teknologi. Den grønne dagsorden og klimaproblematikken er kommet til at fylde mere og mere på både det personlige og professionelle plan hvilket har ført til, at Grethe blev valgt ind i GROW FOR ITs bestyrelse i foråret 2019.
Jan Thisted

Jan Thisted

Medlem af bestyrelsen

Jan Thisted har arbejdet i vindmølleindustrien siden 1998, og er i dag ansat som principal key expert i Siemens Gamesa, hvor han bl.a. arbejder med nettilslutning af havmølleparker. Som el-ingeniør har Jan desuden arbejdet med projekter indenfor kabelproduktion, papirproduktion, togproduktion, pumpeproduktion og emballageproduktion. Jan er opvokset i Midtjylland og har været tæt på både skov- og savværksdrift og har fra barnsben også deltaget i træplantninger.
Kristian Strøbech

Kristian Strøbech

Medlem af bestyrelsen

Kristian er selvstændig rådgiver i digital medieinnovation og er desuden tilknyttet Mediernes Innovations- og forskningscenter på Syddansk Universitet som journalistisk lektor. Kristian har blogget om klimaet på Klimabrev.dk og har undervist mange kommende journalister i klimajournalistik. Kristian er ansvarlig for Grow For Its website.
Lars Hedemann

Lars Hedemann

Medlem af bestyrelsen

Lars Hedemann er Partner og Lead Advisor i Brinckmann Group. Efter tre års PhD studier på Aarhus Universitet indenfor Strategi og Forretningsudvikling blev Lars i 2011 en del af vind industrien. Motiveret af den presserende CO2 problematik engagerede Lars sig i 2012 i stiftelsen af GROW FOR IT. Lars varetager i dag foreningens udviklingsinitiativer.
Peter J.H. Esmann

Peter J.H. Esmann

Medlem af bestyrelsen

Peter er cand.merc i international handel og arbejder hos Siemens Gamesa. Peter bor i Aarhus og er med i flere bestyrelser herunder bestyrelsen i Gode Penge.

Aktivgruppen

Christine Lindgaard Bæk

Christine Lindgaard Bæk

Medlem af aktivgruppen

Christine bor i Silkeborg og er grafisk designer. Christine er creative advisor & co-owner af Value Makers. Christine har skabt GROW FOR ITs logo og står også bag foreningens designguide.
Stig Lindén-Søndersø

Stig Lindén-Søndersø

Medlem af aktivgruppen

Stig er uddannet journalist cand.public og arbejder som kommunikationskonsulent, presseansvarlig og SoMe-manager i Gribskov Kommune. Stig har arbejdet syv år på dagbladet Fyens Stiftstidende, før han skiftede til kommunikationsbranchen. Stig bestyrer GROW FOR ITs Facebook-side.
Luisa dos Santos Bay Nielsen

Luisa dos Santos Bay Nielsen

Medlem af aktivgruppen

Luisa er videnskabelig assistent på Københavns Universitet og arbejder på et naturvidenskabeligt forskningsprojekt indenfor fødevareproduktion. Hun er uddannet cand.scient. i biologi og har tidligere beskæftiget sig med forskningsprojekter, der er relateret til klima, miljø, dyr og natur. Den grønne omstilling har derfor helt naturligt en vigtig betydning for Luisa. Som frivillig i Grow For It er hun ansvarlig for at etablere satellit overvågning af træ-tilvækst. Yderligere bestyrer Luisa Grow For Its profil på Instagram.
Nathalie Risvig Hansen

Nathalie Risvig Hansen

Daglig leder

Nathalie har en kandidat i Entrepreneurial Management, og arbejder til dagligt med at fremme den grønne omstilling igennem sit virke hos Stiesdal A/S. Med sin opvækst på den jyske hede, samt studieårene på jungleøen Hawaii, har natur altid været et omdrejningspunkt og en passion for Nathalie.
Troels Ravn Klausen

Troels Ravn Klausen

Medlem af aktivgruppen

Troels er chefkonsulent indenfor innovation, entreprenørskab og FNs verdensmål på Erhvervsakademi MidtVest i Herning/Holstebro. Som leder af Studentervæksthuset sparrer Troels med entreprenante studerende, der har idéer og præger dem i retning af verdensmålene. Troels sidder i repræsentantskabet for Forenet Kredit og er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Erhvervsakademi MidtVest.
Troels bor i Silkeborg og har i mange år været optaget af klimaspørgsmål. Han arbejder i Grow For It med forretningsudvikling, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og åbenhed og transparens i foreningen.
Anne Wolsing

Anne Wolsing

Medlem af aktivgruppen

Anne har arbejdet i den jyske vindmølleindustri siden 2002 og beskæftiger sig i GROW FOR IT med skriftlig kommunikation baseret på et mix af uddannelser og kompetencer. Anne er opvokset på Anholt med uberørt natur, vind og bølger som nærmeste nabo. Anne står for referatet på Generalforsamlingen.
Nina Pedersen

Nina Pedersen

Medlem af aktivgruppen

Nina er pensioneret fysioterapeut, bondefødt Brandit, katte-fan og glad for træer og klovbærende dyr! Nina står traditionen tro for traktementet til den årlige generalforsamling i Grow For It.
Pernille Selch Holm

Pernille Selch Holm

Medlem af aktivgruppen

Pernille bor i Malling og arbejder med kommunikation, projektledelse og IT udvikling. Hun er tidligere frivillig i DGI. Pernille har beskæftiget sig med udvikling og workshops indenfor motivation af frivillige, organisering af bestyrelsesarbejde, samt samarbejde og organisering af arbejdet i frivillige foreninger. Hun er klimaentusiast og vil i fællesskab med andre præge den grønne omstilling og yde klimaførstehjælp. Pernille arbejder i GROW FOR IT på at få ”klimatræer” tilbudt gennem online gaveshops.
Anja Norn

Anja Norn

Medlem af aktivgruppen

Anja er sønderjyde bosat i Brande. Initiativtager til Møllebanden og Dok. Arendts. Hun er Årets Brandit i 2019 og medlem af utallige bestyrelser. Anja sørger for lokale til den årlige generalforsamling i Grow For It

Foreningens formål

Grow For It er en non-profit forening der tilbyder mennesker en mulighed, for at balancere deres CO₂ udledning gennem skovrejsning.

Skovrejsning er en løsningsmodel, der kan købe menneskeheden mere tid til den nødvendige energi-omstilling ved at opsuge og binde CO₂ fra atmosfæren i træer i vækst.

Grow For It har som hovedaktivitet at stå for planlægning og organisering af skovrejsning til afbødning af klimaproblemerne.

Foreningen er politisk uafhængig, og dens aktiviteter er baseret på frivillig arbejdskraft fra projekt til projekt. Med base i civilsamfundet er foreningen også uafhængig af økonomiske interesser.

Vi lægger stor vægt på at være ikke-bureaukratiske. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed og troværdighed i alt, hvad vi foretager os i forbindelse med vores virke.

Vi indgår gerne i netværkssamarbejde med andre aktører, der arbejder med skovrejsning nationalt og globalt, hvis disse aktører opfylder vores krav til gennemsigtighed og troværdighed.

For Grow For It handler det om at plante træer, rigtigt mange træer. Hvem der så fysisk planter disse træer og herigennem sørger for, at vi kan opsuge CO₂ fra atmosfæren, er ikke så afgørende.

Grow For It er et fritidsprojekt i civilsamfundet. Vi tror, at vi i civilsamfundet kan gøre noget konstruktivt og konkret for at løse klimaproblemerne ved bare at gå i gang på frivillig, non-profit basis. Eksempelvis skal en familie på to personer, blot plante 2 hektar skov (2 arealer på 100*100 meter), så har familien balanceret sin CO₂ udledning de næste 70-100 år – en gang for alle!

Partnere

TroFaCo

Organisationen TroFaCo blev etableret i 2014. Grundlæggerne Steffen Johnsen og Thomas O’Brien Kirk har begge arbejdet med international udvikling i mange år, Thomas i Afrika, Steffen mest i Asien.

TroFaCo samarbejder med flere danske organisationer, herunder også Folkekirkens Nødhjælp.

Grow For It har valgt TroFaCo samarbejdspartner for træplantning og skovrejsning, fordi TroFaCo opfylder de nødvendige krav til gennemsigtighed og troværdighed. En af forudsætningerne for et samarbejde er, at det skal være muligt at tage ud og klappe sine træer fysisk. Og dette kan TroFaCo tilbyde gennem deres unikke registrering af træernes placering på Google Maps og med nøjagtige GPS-koordinater. Så skulle du således have lyst til, at se de træer, du har sponsoreret, er dette muligt. TroFaCo og Grow For It hjælper gerne med det praktiske!

Eden Reforestation Projects

Grow For It har status af “Sapling Partner” hos den amerikanske organisation Eden Reforestation Projects, der blandt andet planter mangroveskov i Madagascar. Eden Reforestation Projects har siden 2004 plantet og genetableret skov i mange lande og arbejder med høj transparens i sine projekter.

For Grow For It betyder samarbejdet med Eden, at vi har adgang til at tilbyde mangroveplantninger, der har et særligt højt optag af CO₂ og dermed er et attraktivt element i vores træplantnings-portefølje.

Ingen spam!