Hvem er vi

En del af initiativtagerne til Grow For It kommer fra vindmølleindustrien. Fælles for os er, at vi synes, at det går for langsomt med klimaindsatsen. Vi ønsker derfor at gøre noget, der kan købe menneskeheden mere tid til omstilling fra fossil energi til vedvarende energi.

Vi er startet i det midtjyske, fordi de fleste af os bor her. Her havde grundlæggeren af Hedeselskabet, Enrico Dalgas, også sit virke for 150 år siden. Under hans ledelse stod Hedeselskabet for plantning af rigtig mange skove efter 1864 – skove, som vi nu har stor glæde af.

Bestyrelsen

Henrik Stiesdal

Henrik Stiesdal

Formand

Henrik Stiesdal har i årtier været en nøgleperson i dansk vindenergi og er en anerkendt innovator på den globale scene for vedvarende energi. Besøg Henriks blog om innovation, teknologi og systemer inden for vedvarende energi. Læs mere om Grow For Its formand på Wikipedia.
Jens Schiersing Thomsen

Jens Schiersing Thomsen

Næstformand i bestyrelsen

Jens har arbejdet som vindmølleingeniør det meste af sin karriere. Han startede sit arbejdsliv som rørsmedelærling på B&W Skibsværft. Fra 1990-2022 ansat hos Siemens-Gamesa som Senior Key Expert, hvor han til sidst arbejdede med Power-2-X (grønne brændstoffer – brint og ammoniak). Jens sidder i bestyrelsen af den lokale Ikast-Brande afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Nathalie Risvig Hansen

Nathalie Risvig Hansen

Daglig leder. Medlem af bestyrelsen.

Nathalie har en kandidat i Entrepreneurial Management. Har tidligere arbejdet med at fremme den grønne omstilling hos Stiesdal A/S. Med sin opvækst på den jyske hede, samt studieårene på jungleøen Hawaii, har natur altid været et omdrejningspunkt og en passion for Nathalie. 

Jan Thisted

Jan Thisted

Medlem af bestyrelsen

Jan Thisted har arbejdet i vindmølleindustrien siden 1998, og er i dag ansat som principal key expert i Siemens Gamesa, hvor han bl.a. arbejder med nettilslutning af havmølleparker. Jan er opvokset i Midtjylland og har været tæt på både skov- og savværksdrift og har fra barnsben også deltaget i træplantninger.

Kristian Strøbech

Kristian Strøbech

Medlem af bestyrelsen

Kristian er kommunikationschef i Stiesdal A/S. Kristian har blogget om klimaet på Klimabrev.dk og har i sin tid som lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole undervist kommende journalister i klimajournalistik. Kristian er blandt andet ansvarlig for Grow For Its website og webshop.

Peter J.H. Esmann

Peter J.H. Esmann

Medlem af bestyrelsen

Peter er cand.merc i international handel fra Copenhagen Business School. Har tidligere arbejdet for Siemens Gamesa. Arbejder nu for det Danske udenrigsministerie i Washington DC med Energi og Miljø. Peter bor, når hen ikke er i USA, i Aarhus og er med i flere bestyrelser herunder bestyrelsen i Gode Penge.

Aktivgruppen

Luisa dos Santos Bay Nielsen

Luisa dos Santos Bay Nielsen

Medlem af aktivgruppen

Luisa er forperson for Klimabevægelsen og Ph.d. studerende på Københavns Universitet, GLOBE Instituttet, hvor hun studerer mikroorganismers indflydelse på pattedyrs adfærd. Luisa har tidligere beskæftiget sig med forskningsprojekter, der er relateret til klima, miljø, natur og dyr. Hun er dermed yderst motiveret i at modvirke klimaforandringerne samt biodiversitetskrisen – også i sit privatliv. Derfor er Luisa frivillig i foreningen. Hun er medansvarlig for Grow For Its profiler på de sociale medier og arbejder desuden med markedsføring af Grow For It.

Maria Voss

Maria Voss

Medlem af aktivgruppen

Maria har besøgt 45 lande og deltaget i over 30 festivaler. Og det har været fedt! Men det har haft sin pris. En pris hun ikke kan betale tilbage. Hun kan nemlig ikke vupti hive alt den CO2 ud af atmosfæren, som hun har udledt ved, at leve det liv, som hun levet indtil videre. Men hun kan gøre et forsøg, og kan hjælpe andre med at gøre det samme. Det er derfor, Maria er med i Grow For It. Som frivillig, arbejder Maria med markedsføring af Grow For It og med foreningens profiler i sociale medier.

Lars Hedemann

Lars Hedemann

Suppleant til bestyrelsen

Lars Hedemann er Partner og Lead Advisor i Brinckmann Group. Efter tre års PhD studier på Aarhus Universitet indenfor Strategi og Forretningsudvikling blev Lars i 2011 en del af vind industrien. Motiveret af den presserende CO2 problematik engagerede Lars sig i 2012 i stiftelsen af Grow For It. Lars varetager i dag foreningens udviklingsinitiativer.

Nina Pedersen

Nina Pedersen

Medlem af aktivgruppen

Nina er pensioneret fysioterapeut, bondefødt Brandit, katte-fan og glad for træer og klovbærende dyr! Nina står traditionen tro for traktementet til den årlige generalforsamling i Grow For It.
Anja Norn

Anja Norn

Medlem af aktivgruppen

Anja er sønderjyde bosat i Brande. Hun er Initiativtager til Møllebanden og Dok. Arendts, og blev kåret som Årets Brandit i 2019. Derudover er hun medlem af utallige bestyrelser. Anja sørger for lokale til den årlige generalforsamling i Grow For It.

Anne Wolsing

Anne Wolsing

Medlem af aktivgruppen

Anne har arbejdet i den jyske vindmølleindustri siden 2002 og beskæftiger sig i Grow For It med skriftlig kommunikation baseret på et mix af uddannelser og kompetencer. Anne er opvokset på Anholt med uberørt natur, vind og bølger som nærmeste nabo. I Grow For It, står Anne for referatet på Generalforsamlingen.

Foreningens formål

Grow For It er en non-profit forening der tilbyder mennesker en mulighed, for at balancere deres CO₂ udledning gennem skovrejsning.

Skovrejsning er en løsningsmodel, der kan købe menneskeheden mere tid til den nødvendige energi-omstilling ved at opsuge og binde CO₂ fra atmosfæren i træer i vækst.

Grow For It har som hovedaktivitet at stå for planlægning og organisering af skovrejsning til afbødning af klimaproblemerne.

Foreningen er politisk uafhængig, og dens aktiviteter er baseret på frivillig arbejdskraft. Med base i civilsamfundet er foreningen også uafhængig af økonomiske interesser.

Vores organisation er ikke bureaukratisk. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed og troværdighed i alt, hvad vi foretager os i forbindelse med vores virke.

 Vi indgår gerne i netværkssamarbejde med andre aktører, der arbejder med skovrejsning nationalt og globalt, hvis disse aktører opfylder vores krav til gennemsigtighed og troværdighed.

 For Grow For It handler det om at plante træer, rigtigt mange træer. Hvem der så fysisk planter disse træer og herigennem sørger for, at vi kan opsuge CO₂ fra atmosfæren, er ikke så afgørende.

Grow For It er et fritidsprojekt i civilsamfundet. Vi tror, at vi i civilsamfundet kan gøre noget konstruktivt og konkret for at løse klimaproblemerne ved bare at gå i gang på frivillig, non-profit basis. Eksempelvis skal en familie på to personer, blot plante 2 hektar skov (2 arealer på 100*100 meter), så har familien balanceret sin CO₂ udledning de næste 70-100 år – en gang for alle!

 

Ingen spam!