Træplantning

Her kan du se de forskellige plantningsmodeller vi kan tilbyde, samt hvor og hvad vi tidligere har plantet for vores donorer. 

TRÆPLANTNING I 2024

I 2024 vil vores donorer til livslang CO2 balance kun kunne få plantet træer i Uganda.

Vi har desværre måtte opgive Madagasker på grund af prisstigninger, og Vietnam på grund af moms udfordringer. Momsudfordringer idet de private donationer er momsfri.

I Uganda er plantningerne organiseret af Silva Causa sammen med en lokal organisation.

For Uganda vil de private donorer få plantet samtidig med plantningerne fra firmaer. Det bliver således firmakunderne der kommer til at udrede størstedelen af de administrative udgifter forbundet med plantningerne. Herved kan prisen for de private donorer holdes på kun 7750 kr. En meget stor tak skal lyde til de deltagende firmaer.

Detaljerede informationer om plantninger i Uganda og Vietnam, kan findes på siden med løsninger til virksomheder 

TRÆPLANTNING I 2023

I 2023 vil vores donorer til livslang CO2 balance kunne få plantet træer i Uganda, Vietnam og Madagaskar:

I Vietnam og i Uganda er plantningerne organiseret af Silva Causa sammen med lokale organisationer. For Uganda og Vietnam vil private donorer få plantet samtidig med plantningerne fra Implement Consulting Group, som har udredt størstedelen af de administrative udgifter forbundet med plantningerne. Herved kan vi holde prisen for de private donorer på kun 7750 kr. En stor tak til Implement Consulting Group.

For Vietnam og Uganda skal det dog bemærkes, at mulighederne er afhængige af årstiden, adgang til træer fra planteskoler og klargjorte arealer.

I Madagaskar fortsætter vi med  plantning af mangroveskov. Arbejdet organiseres af vores gode, amerikanske partner-NGO, Eden Reforestation Projects. Mangroveskov gror i saltvand og der kan plantes året rundt. Eden Projects har ændret på betalingen, hvilket du kan læse om i nyhederne om Madagaskar – her.

Detaljerede informationer om plantninger i Vietnam, Uganda og Madagaskar kan findes på siden med løsninger til virksomheder 

TRÆPLANTNING I 2022

I 2022 kunne vores donorer få plantet træer Uganda, Vietnam og Madagaskar:

I Vietnam og i Uganda er plantningerne organiseret af Silva Causa sammen med lokale organisationer. Silva Causa ledes af Flemming Sehested som er den tidligere CEO fra Skovdyrkernes udenlandske afdeling, Danish Forestry Extension (DFE).

I Madagaskar har vi genoptaget plantningerne af mangroveskov. Arbejdet organiseres af vores gode, amerikanske partner-NGO, Eden Reforestation Projects. Eden Projects har ændret på betalingen, hvilket du kan læse om i nyhederne om Madagaskar.

TRÆPLANTNING I 2021

Skovplantning i Uganda, Nepal og Vietnam igennem Grow For It, er organiseret af Skovdyrkernes udenlandske afdeling, Danish Forestry Extension (DFE). Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skovbrug. Læs om Skovdyrkerne/DFE her.

Mangroveskov i Madagaskar organiseres af vores amerikanske partner-NGO, Eden Reforestation Projects, som du kan læse mere om her. Takket være vores donorer, er der plantet mangroveskov for mere end 100.000 USD, hvilket har gjort Grow For It til en ”Forest Partner” hos Eden Reforestration Projects, som vi er meget stolte af. Læs mere her.

Madagaskar. Mangroveskov:
Mangroveskov er en fantastisk skovtype, som gror i saltvand. Mangroveskov lagrer mere end dobbelt så meget CO2 som en almindelig skov. Vi bruger mangroveskov til de mindre donationer, men livstidsdonorer kan også vælge mangroveskov. Mangroveskov fungerer også som en art ”børnehave” for marinelivet (se denne YouTube-video). Se også tegnefilm fra NASA, som forklarer konceptet godt (YouTube-video). Eden Projects har reserveret et flot og stort område på Madagaskar til Grow For It´s donorer (læs mere her).

Uganda. Skov ved nationalpark:
I 2020-2021 skal vi plante mindst 94 hektar skov i Uganda med Danish Forestry Extension/DFE. De 94 hektar fordeler sig på private donorer (30 hektar) og firmadonationer (64 hektar). Uganda er stadig påvirket af COVID-19, men vi forventer at situationen forbedre sig, så der igen kan plantes. Uganda har to plantningsperioder. I foråret, fra februar til maj, og igen i efteråret, i oktober og november. Så snart vi har nyt omkring selve plantningsmodellen og området hvor der skal plantes lægger vi en nyhed på hjemmesiden.

Nepal. Genetablering af skov samt agro-forestry:
I 2020 måtte vi opgive plantning af skov i Nepal på grund af de skrappe COVID-19 restriktioner. Vi forventer at situationen er forbedret, så der igen kan plantes i forbindelse med monsun perioden i sensommeren 2021. Det primære formål med plantningerne er CO2-opsugning og binding af 10 tons CO2 per hektar jord, per år. Der plantes på privat jord, og skovbønderne skal selv bidrage med 25% af beløbet. Målet er at genskabe degereneret skov, etablere agro-forestry med CO2- og kvælstof-opsugning, og øge produktionen af dyrefoder, æteriske olier, frugt med mere. Der plantes 950 træer per hektar. Læs om vores plantningsarbejde i Nepal her i vores nyhedssektion. Læs mere om innovativt arbejde med skovlandbrug, også i en dansk sammenhæng.

Vietnam. En socioøkonomisk skovplantning:
Vi forventer at Skovkooperativet igen vil spørge, om vi vil deltage i skovrejsning. Det primære formål er CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 per hektar jord. Desuden opnås en bedre sikkerhed mod at træerne fældes i utide, idet skovbønderne selv skal bidrage med 20% af beløbet. Formålet er også at sikre en bedre biodiversitet samt en bedre indtægt til de lokale skovbønder. Modellen var oprindelig tiltænkt og tilpasset firmaer, men private donorer kan nu også vælge denne type skov. Der plantes 2000 træer per hektar. Læs mere her om modelplantning i Vietnam.

TRÆPLANTNING I 2020

I 2020 kunne vores donorer få plantet træer i Uganda, Nepal og Vietnam organiseret af Skovdyrkernes udenlandske afdeling, Danish Forestry Extension (DFE). Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skovbrug. Læs om Skovdyrkerne/DFE her. Vores donorer kunne desuden igen få plantet mangroveskov i Madagaskar i 2020. Arbejdet organiseres af vores gode, amerikanske partner-NGO, Eden Reforestation Projects, som du kan læse mere om her.

Uganda. Skov ved nationalpark:
Vi kunne alligevel ikke tilbyde en ny plantningsmodel med større samlet areal i Uganda med Danish Forestry Extension/DFE. Uganda var i en hård COVID-19-nedlukning, så vi kunne desværre ikke nå at få plantet træer inden regntiden i efteråret. 

Nepal. Genetablering af skov samt agro-forestry:
Nepal var helt nedlukket på grund at COVID-19, og det var ikke muligt at få plantet i forbindelse med monsun perioden i 2020 på grund af udgangsforbud. Det primære formål med plantningerne var CO2-opsugning og binding af 10 tons CO2 per hektar jord per år. Der skulle have været plantet på privat jord, og skovbønderne skulle selv lægge 25% af beløbet. Målet var at genskabe degereneret skov samt at etablere agro-forestry med CO2- og kvælstof-opsugning, produktion af dyrefoder, frugt, tømmer med mere. Der skulle have været plantet 950 træer per hektar. Læs om vores plantningsarbejde i Nepal her i vores nyhedssektion

Vietnam. Socioøkonomiske skovplantninger:
Det primære formål er CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 per hektar jord. Desuden opnås en bedre sikkerhed imod, at træerne fældes i utide, idet skovbønderne selv skal lægge 20% af beløbet. Formålet er også at sikre en bedre biodiversitet samt en bedre indtægt til de lokale skovbønder. Modellen var oprindelig tiltænkt og tilpasset firmaer, men private donorer kan nu også vælge denne type skov. Der plantes 2000 træer per hektar. Læs mere her om modelplantning i Vietnam.

Madagaskar. Mangroveskov:
Mangroveskov er en fantastisk skovtype, som gror i saltvand. Mangroveskov lagrer i gennemsnit dobbelt så meget CO2 som en almindelig skov. Vi bruger mangroveskov til de mindre donationer, men livstidsdonorer kan selvfølgelig også vælge mangroveskov. Eden Projects arrangerer plantning af 5 hektar mangroveskov for vores donorer hver måned i hele 2020.
Mangroveskov fungerer også som en art ”børnehave” for marinelivet (se denne Youtube-video)
Eden Projects har reserveret et område til Grow For It´s donorer – læs mere her.

TRÆPLANTNING I 2019

I 2019:

  • fik Grow For It’s donorer plantet træer i Uganda organiseret af den danske organisation TROFACO
  • blev der plantet mangroveskov for vores donorer i Madagaskar, organiseret af den amerikanske NGO, Eden Reforestation Projects
  • afprøvede vi modelplantninger i Vietnam og Nepal i samarbejde med den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne, Danish Forestry Extension (DFE).

70 hektar skov i Uganda
I 2019 blev der indgået en rammeaftale med TROFACO om plantning af 70 hektar skov i Uganda, 54 hektar fladeskov og 16 hektar skoleplantninger. Plantningerne blev organiseret af TROFACO sammen med den ugandiske NGO CIDI. Det specielle ved TROFACO-plantningerne var ambitionen om at kunne tilbyde en udførlig fotodokumentation som en del af aftalen. Der blev taget billeder af hver eneste hektar land før og efter plantningerne. Læs mere her. Beskrivelserne af besigtigelse af forarbejdet til plantningen i 2019 og kontrol af de første testplantninger fra 2017 kan læses her.
Der blev plantet 700 træer per hektar per livstidsdonor. Det har efterfølgende vist sig, at økonomien med 700 træer ikke kan hænge sammen, hvorfor vi desværre har måttet opgive TROFACO-modellen for livstidsdonorer.
Dokumentationen for plantningerne kan findes ved at indtaste certifikatnummeret GOFI-2019-XXX. Indtast land, årstal og batch-nummeret i søgefeltet på siden: https://trees.trofaco.org/.

36 hektar mangroveskov i Madagaskar
I 2019 indgik vi en aftale med Eden Reforestry Projects om at tilplante 36 hektar mangroveskov. Mangroveskov er eminent til at opsuge CO2. Mangrove lagrer i gennemsnit dobbelt så meget CO2 som almindelig skov på landjorden. Vi brugte mangroveskov til de mindre donationer, men enkelte livstidsdonorer valgte også mangroveskov. Mangroveskov fungerer desuden som en art ”børnehave” for marinelivet. (se denne Youtube-video)
Eden Projects har reserveret et område til Grow For It´s donorer – læs mere her.

14 hektar socioøkonomisk modelskov i Nepal
Vi afprøvede i Nepal en model for skovplantning, hvor det primære formål var CO2-opsugning og binding af 10 tons CO2 per hektar jord per år. Modellen skulle herudover sikre træerne, idet der plantes på privat jord, og skovbønderne skulle selv betale 25 % af beløbet. Der blev testet 3 modeller skov: 1) Genskabelse af degereneret skov, 2) Sikring af flodbredder imod oversvømmelse, 3) Etablering af skovlandbrug med CO2- og kvælstofopsugning, produktion af dyrefoder, frugt, tømmer med mere. Der blev plantet 960 træer per hektar. Læs mere her.

14 hektar socioøkonomisk modelskov i Vietnam
En model blev afprøvet, hvor det primære formål var CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 per hektar jord. Herudover ønskede vi at opnå en bedre sikkerhed imod, at træerne fældes i utide, idet skovbønderne selv skal lægge 20 % af beløbet. Skoven skulle også sikre en god biodiversitet samt sikre en bedre indtægt til de lokale skovbønder. Der blev plantet 2200 træer per hektar. Læs mere her. Modellen var oprindelig udviklet og tilpasset til private virksomheder med forretning i Vietnam.

 

TRÆPLANTNING I 2018

I 2018 plantede vi mangroveskov i Madagaskar, organiseret af den amerikanske NGO, Eden Reforestation Projects.

24 hektar mangroveskov i Madagaskar
Grow For It indgik en aftale med Eden Reforestation Projects om at tilplante et 18 hektar stort område i Madagaskar med mangroveskov. Mangroveskov gror i saltvand og er formidabel til at opsuge CO2, og da træerne står delvist i havet, er der aldrig mangel på vand. Se dokumentation og billeder fra Ampajoana mangroveplantningerne her.
Plantningerne var betalt af Siemens Gamesa-julegaver og ”Go-For-It” donationer. Læs mere her.

TRÆPLANTNING I 2017

I 2017 udførte vi testplantninger i Uganda organiseret af den danske organisation TROFACO.

9 hektar testskov i Uganda
Målet var at se, om det var muligt at plante én hektar skov i Uganda for 7500 kr og samtidig sikre fotodokumentation før og efter plantningen. Der blev testet to forskellige modeller: træer langs offentlig vej og plantninger på skoler. Der blev plantet i alt 9 hektar i Uganda i 2017. Læs mere her, og endnu mere her. Kontrollen af testplantningerne fra 2017 er beskrevet her (PDF).

TRÆPLANTNING I 2016

5 hektar firmaskov i Danmark

I 2016 blev Danmarks første firmaskov plantet. Landets første firmaskov med et specifikt klimasigte blev etableret i forsommeren 2016 i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, Hedeselskabet, og Grow for It. Læs mere om firmaskoven her.

Tidligere landbrugsjord blev omdannet til ny skov med et specifikt CO2-fokus. Firmaskoven binder nu CO2 fra atmosfæren svarende til 10 tons CO2 per hektar årligt, hvilket svarer til 15.000 liter traktordiesel hvert eneste år fremover. Firmaskoven er foreløbig på godt 5 hektar, og den nye skov er også til gavn for det lokale plante- og dyreliv, idet der er valgt hjemmehørende træer og buske.