Vi har i samarbejde med Hedeselskabet nu gjort det muligt også at købe tilplantning af klimaskov i Baltikum. Klimaskov i Baltikum er lidt dyrere målt pr. tons CO2 optag end i de øvrige tropiske og sub-tropiske områder, hvor GrowForIt planter. Dette skyldes, at trævæksten ikke er helt så hurtig i et tempereret klima, samt at prisniveauet er lidt højere i Europa.

Vi er overbevist om, at der også vil være interesse for at støtte træplantning i dette danske nærområde, der ligger indenfor EU.

Baltikum, dvs. Estland, Letland og Litauen er et ideelt område til at plante klimaskov. Der findes en del marginal landbrugsjord, der egner sig til skovrejsning, og der findes en god beskyttelse af klassificeret skov. Desuden er prisniveauet lavt, set med europæisk målestok.

Plantningerne i Baltikum sker i samarbejde med Hedeselskabets datterselskab HD Forest. Vi har til disse plantninger åbnet mulighed for, at interesserede donorer frit kan vælge hvor stort skovareal man ønsker at donere og dermed hvor stort beløb man ønsker at donere, dvs. crowdfunding-modellen.

Nyt i shoppen: Plant skov i Baltikum, bestem selv beløbet.

Se en detaljeret beskrivelse af plantningsmodellen her.