Hvad træer kan. Opmuntrende video fra UK, Forestry Commission – på dansk. De første 2 ½ minut fortæller det hele: Link 1, YouTube.

Hvad skove kan globalt. En god video fra NASA: Link 2, YouTube.

Træer er formidable til at opsuge og binde CO2. Skove i vækst opsuger og binder 10 ton CO2 pr. hektar. En hektar skov (100*100 meter) kan etableres for 7.500-10.000 kr. pr. hektar. Dette giver en pris på 750-1.000 kr. pr. ton CO2 – og det er en engangsudgift. Efter 10 år er prisen faldet til 75-100 kr. pr. ton CO2.