Tak til alle donorer der har muliggjort, at vi nu igangsætter en plantning af pilotprojekt i Baltikum.

Pilotprojektet bliver etableret på et areal ejet af Hedeselskabet i Letland. Pilotprojektet vil være på 10 hektar og bliver etableret på marginal landbrugsjord, der egner sig til skovrejsning. Der er en fin beskyttelse, idet arealet, som er landbrugsjord, nu bliver omklassificeret til fremtidig skov.

Fordelen ved plantning i Baltikum er det attraktive prisniveau sammenholdt med den lille risiko. Det plantes omkring 1700 træer pr. hektar. Træarterne er hjemhørende træarter – rødel, skovfyr, birk og rødgran.

Det udtyndes løbende, så CO2 bindingen er lidt lavere end normalt – her 6,5 tons CO2 årligt pr hektar, når træerne er i god vækst. Prisen for hver hektar er 11.250,-kr.

Se detaljeret beskrivelse af plantningsmodellen i Baltikum her