Sådan fungerer det

Vores metode er enkel: Vi planter træer.

Et træ i god vækst opsuger CO₂ fra atmosfæren og arbejder for klimaet i mange år.

Det er effektivt, og alle kan være med!

Gør dit liv CO₂-neutralt

Prisen for at balancere et helt livs udledning af CO₂ ved hjælp af skovrejsning er 7750 kroner.
Det er et beløb, som de færreste sådan lige har i overskud, men vi synes alligevel, det er væsentligt at sætte et konkret tal på, hvad det vil koste for en person i Danmark én gang for alle at gøre sit liv CO₂-neutralt.

Når vi modtager en donation til livslang CO₂-neutralisering, sørger vi for at plante træer med en levetid på mindst 70 år og nok af dem til, at de hvert år fjerner mere CO₂ fra atmosfæren, end du som dansker er med til at udlede. 

Gør jeres virksomhed eller organisation CO₂-neutral

Som virksomhed eller organisation kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal gøre noget godt for klimaet, og hvor man skal starte.

Vi kan måske ikke gøre din virksomhed CO₂-neutral fra indkøb til salg, men vi kan hjælpe dig med at gøre noget! Vi kan sammen finde den træplantningspakke, der matcher jeres ønsker, og som kan være et godt bidrag i indsatsen mod den globale opvarmning. 

Troværdig skovrejsning

Grow For It arbejder med skovrejsning i udlandet. Ved plantning i udlandet tilbyder vi dokumentation af plantninger med GPS-koordinater og kort. Dokumentationsmetoden varierer efter skovtype og land.

Dokumentationsmetoden er udviklet i samarbejde med vores danske samarbejdspartner Danish Forestry Extension, som sammen med lokale partnere står for bæredygtig træplantning i blandt andet Uganda og Vietnam.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan udregner I den årlige CO2-udledning for en dansker?

I Grow For It bruger vi tallene fra EUs statistikkontor, som vi synes, giver bedst mening. Her ligger det seneste årlige udledningsgennemsnit for en dansker på 8,8 tons for 2017. I disse tal er medregnet Danmarks udledning af de øvrige drivhusgasser. Drivhuseffekten fra de øvrige drivhusgasser er for sammenlignelighedens skyld omregnet til den effekt, de øvrige gasser ville have, hvis der var tale om CO₂. På den måde når vi op på et højere gennemsnitstal pr. dansker end gennemsnittet for udledning af CO₂ isoleret set. Det passer godt til Grow For Its tankegang, da vi jo er nødt til at rydde op i atmosfæren, så vi nedbringer opvarmningen fra alle drivhusgasser.

Hvem planter jeres træer i udlandet?

Vi vælger samarbejdspartnere med stor omhu. I øjeblikket plantes vores træer i udlandet af:

  • Amerikanske Eden Reforestation Project, som planter mangrove for os i Madagascar. Se Edens FAQ-liste.
  • Danish Forestry Extension (Skovdyrkernes udenlandske afdeling) som planter for os i Vietnam og Nepal.
Hvad sker der, hvis de træer, I planter for min donation, bliver spist af geder eller hugget ned og brugt til brænde eller tømmer?
Vi holder øje med de træer, vi planter, og hvis der sker noget med træerne som følge af mangelfuldt opsyn og beskyttelse, er vores lokale planteansvarlige partnere kontraktligt forpligtet til at genplante.

Det er sket i et enkelt tilfælde i Uganda, at nogle af vores træer blev spist af geder, og de blev efterfølgende behørigt erstattet (træerne altså). Vi slipper ikke vores plantninger af syne.

I det lange perspektiv må vi dog være realistiske og forvente at en mindre del af vores plantninger vil gå til, og det kan være af mange årsager såsom tørke og naturkatastrofer.

Vi har i Grow For It af samme grund taget en strategisk beslutning om, at vi skal have etableret plantemuligheder i regioner med en høj grad af stabilitet i både natur og samfund. Dette for at sprede riskoen for skov-tab mest muligt.

Hvordan beregner I ét års CO₂-nulstilling i jeres gavekort?

Vi synes, det er vigtigt, at alle skal kunne bidrage til skovrejsning for klimaet, også hvis man ikke har mulighed for at bruge 7750 kroner til den livslange CO₂-neutralisering, men gerne vil afsætte et mindre beløb.

Når du vælger at neutralisere din udledning af CO₂ i ét år eller at give donationen som gave, sætter vi gang i en mindre plantning for beløbet, der svarer til gavekortet (fratrukket et bidrag på 5 procent til foreningen drift). Til gavekortsdonationerne tilstræber vi at vælge plantninger til lav pris med høj CO₂ opsugningseffekt. Det kan fx være mangroveskov, som plantes i Madagaskar af vores gode partner Eden Reforestation Projects (som har en glimrende FAQ-liste med info om deres plantninger).

Regnestykket omkring vores gavekort:

  • En danskers årlige gennemsnitlige CO₂-udledning ligger på knap 9 tons.
  • Der vil gå en årrække, før en platning på 200 DKK har opsuget, hvad der svarer til én persons CO₂-udledning på ét år. Baseret på priserne på plantning af mangrove skal der 20 donationer á 200 DKK til at opnå livslang CO₂-neutralitet for én person med denne metode.

En ting mere omkring donationen på 200 DKK: Vi indgår et kompromis med de små enkelt-donationer, nemlig at vi ikke for den pris kan få samme grad af nøjagtighed i dokumentationen for plantningerne, som vi tilbyder i den store livsvarige donation på 7750 DKK.

For de små donationer kan vi dokumentere med sikkerhed, at plantningerne er foretaget i et bestemt område, mens vi for nogle af de store donationers vedkommende tilbyder fotodokumentation for netop den hektar træer, som er blevet plantet for dine penge – dét kan man ikke helt med gavekort-donationerne.

Kan jeg trække min donation fra i SKAT?

Ja. Grow For It er som almennyttig forening godkendt af SKAT efter ligningslovens paragraffer 8A og 12 stk. 3. Det betyder, at du kan trække din donation til træplantning fra i SKAT. I forbindelse med køb af din donation vil du modtage en email med et link til et skema, hvor du kan indtaste de oplysninger, vi behøver fra dig for at foretage korrekt indberetning til SKAT.

Jeg vil gerne gøre noget varigt for klimaet. Hvad sker der, når skoven bliver gammel og træerne dør?

I princippet dør skoven ikke, den mister blot noget af sin CO₂-lagringseffekt. Man har længe regnet med, at meget gamle skove er nogenlunde i balance med deres CO₂-budget. Det vil sige, at forrådnelsen af skovens biomasse og dermed udledningen af CO₂ går nogenlunde lige op med den CO₂, som indfanges og lagres hvert år af ny vækst i skoven.

Men faktisk peger ny forskning på, at gammel skov i gennemsnit lagrer 6 tons CO₂ pr. hektar, og det er jo positivt.

Læg hertil den meget vigtige faktor, at den skov, du planter i dag, i kraft af sin CO₂-lagringseffekt, er med til at forlænge den tid, menneskeheden har til rådighed til at udfase fossile brændstoffer med 70-100 år. Det er noget, vi kan bruge.

Links

Andre Klimaløsninger

Kronik i Berlingske af Henrik Stiesdal: Gør noget godt for klimaet, flyv noget mere til Thailand.