Sådan fungerer det

Vores metode er enkel: Vi planter træer.

Træer i god vækst opsuger CO₂ fra atmosfæren og arbejder for klimaet i mange år.

Det er effektivt, og alle kan være med!

Gør jeres virksomhed eller organisation CO₂-neutral

Som virksomhed eller organisation kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal gøre noget godt for klimaet, og hvor man skal starte.

Vi kan ikke gøre din virksomhed CO₂-neutral fra indkøb til salg, men vi kan hjælpe dig med at gøre noget, de steder hvor der ikke findes grønne løsninger endnu – for eksempel flyrejser! Vi kan sammen finde den træplantningspakke, der matcher jeres ønsker, og som kan være et godt bidrag i den fælles indsats mod den globale opvarmning. 

Private kan også opnå livsvarig CO₂-neutralitet. Klik her for at læse mere om privat skovrejsning.

Troværdig skovrejsning

Grow For It arbejder med skovrejsning i udlandet. Ved plantning i udlandet tilbyder vi dokumentation af plantninger med GPS-koordinater og kort. Dokumentationsmetoden varierer efter skovtype og land.

Dokumentationsmetoden er udviklet i samarbejde med vores  samarbejdspartnere, som sammen med lokale partnere står for bæredygtig og troværdig træplantning i blandt andet Uganda og Vietnam.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan udregner I den årlige CO2-udledning for en dansker?

I Grow For It bruger vi tallene fra EUs statistikkontor, som vi synes, giver bedst mening. Her ligger det seneste årlige udledningsgennemsnit for en dansker på 7,3 tons for 2020. I disse tal er medregnet Danmarks udledning af de øvrige drivhusgasser. Drivhuseffekten fra de øvrige drivhusgasser er for sammenlignelighedens skyld omregnet til den effekt, de øvrige gasser ville have, hvis der var tale om CO₂. Det passer godt til Grow For Its tankegang, da vi jo er nødt til at rydde op i atmosfæren, så vi nedbringer opvarmningen fra alle drivhusgasser.

Hvem planter jeres træer i udlandet?

Vi vælger samarbejdspartnere med stor omhu. I øjeblikket plantes vores træer i udlandet af:

  • Amerikanske Eden Reforestation Project, som planter mangrove for os i Madagascar. Se Edens FAQ-liste.
  • Danske Silva Causa, som drives af den tidligere CEO fra Danish Forestry Extension (Skovdyrkernes udenlandske afdeling). Silva Causa planter for os i Vietnam, Nepal og Uganda. Se mere under Nyheder.
Hvad sker der, hvis de træer, I planter for min donation, bliver spist af geder eller hugget ned og brugt til brænde eller tømmer?

Vi holder øje med de træer, vi planter, og hvis der sker noget med træerne som følge af mangelfuldt opsyn og beskyttelse, er vores lokale planteansvarlige partnere kontraktligt forpligtet til at genplante.

Vi slipper ikke vores plantninger af syne.

I det lange perspektiv må vi dog være realistiske og forvente at en mindre del af vores plantninger vil gå til, og det kan være af mange årsager såsom tørke og naturkatastrofer.

Vi har i Grow For It af samme grund taget en strategisk beslutning om, at vi skal have etableret plantemuligheder i regioner med en høj grad af stabilitet i både natur og samfund. Dette for at sprede riskoen for skov-tab mest muligt.

Kan jeg trække min donation fra i SKAT?

Nej desværre ikke mere. Vi tilbød muligheden tidligere, idet Grow For It er godkendt af SKAT efter ligningslovens paragraffer 8A og 12 stk. 3. Ordningen er opgivet på grund af for stor arbejdsbyrde og for store omkostninger.

Jeg vil gerne gøre noget varigt for klimaet. Hvad sker der, når skoven bliver gammel og træerne dør?

I princippet dør skoven ikke, den mister blot noget af sin CO₂-lagringseffekt. Man har længe regnet med, at meget gamle skove er nogenlunde i balance med deres CO₂-budget.

Men faktisk peger ny forskning på, at gammel skov i gennemsnit lagrer 6 tons CO₂ pr. hektar, og det er jo positivt.

Læg hertil den meget vigtige faktor, at den skov, du planter i dag, i kraft af sin CO₂-lagringseffekt, er med til at forlænge den tid, menneskeheden har til rådighed til at udfase fossile brændstoffer med 70-100 år. Det er noget, vi kan bruge.

Artikler skrevet af Grow For Its medlemmer 

Kronik i Berlingske af Henrik Stiesdal: Gør noget godt for klimaet, flyv noget mere til Thailand.

Kronik i Ingeniøren: Kronik: Vindmøller skal producere grønt brændstof til skibsmotorer.

Debatindlæg i Ingeniøren: Debat: Vandkraft kan levere klimavenlig gødning og brændstof i Grønland.