Grow For Its generalforsamling blev afholdt online. Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 24. maj 2023.

Herunder kan du læse formanden Henrik Stiesdals beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Generalforsamlingsåret 2022-23 bliver skelsættende. Dels fordi vi har opnået vores opstillede mål, men også fordi, vi skal træffe en beslutning omkring Grow For It´s fremtidige virke.

De udfordringer jeg fortalte om på sidste generalforsamling blev løst. Vi fik etableret aftaler, så vi kunne fortsætte træplantningerne i Vietnam og Uganda. Løsningen blev den samme personkreds, blot et andet firmanavn. Silva Causa erstattede Danish Forestry Extension.

Så i begyndelsen af 2023 havde Grow For It aftaler på plads for 55 hektar skov i Uganda og 55 hektar skov i Vietnam. I 2022 havde vi fået plantet 15 hektar i Vietnam og 35 hektar i Uganda og 10 hektar i Baltikum.

Generalforsamlingsåret har vist, at firmaer kommer til at spille en større rolle i forhold til skovrejsning. Skovrejsning som løsning til at suge CO2 ud af atmosfæren. Så vores oprindelige tese omkring ”Firmaskov” har vist sig rigtig.

Firmaer i Danmark arbejder med moms, og dette giver en udfordring. Hvor Grow For It godt kan hyre et udenlandsk firma til at plante træer i udlandet, uden at der skal svares moms, kan vi ikke gøre det samme med et dansk firma. Så skal Grow For It fortsætte vores arbejde, som vi ønsker, skal foreningen momsregistreres med de arbejdsopgaver og regnskab, der medfølger.

Heri består udfordringen. Flertallet af bestyrelsen arbejder i dagligdagen med at frembringe de nødvendige løsninger til den grønne omstilling. Løsninger, så vi kommer fri af fossile energi. Det vil således være en forkert prioritering, at slække på denne indsats.

Jens som har været den drivende kraft i Grow For It, har desværre af personlige årsager, måtte afslå, at kunne stå for momsregnskabet. Dette vil således lede frem til forslaget om Grow For It´s fremtidige virke, som Generalforsamlingen skal beslutte.

Grow For It startede som en følge af fiaskoen på COP 15 i København i 2009. Allerede dengang viste vi, at CO2 opsugning fra atmosfæren ville blive nødvendigt. Grow For It skulle vise om massiv træplantning kunne blive et af de værktøjer, som menneskeheden skal benytte, for at trække CO2 ud af atmosfæren. Man kan læse historien om Grow For It på ”Resultater 2017” – eller her

I 2009 så Jan og jeg på pyrolyse af alger til at binde CO2. I 2023 blev det til pyrolyse af halm via den teknologi, som hedder SkyClean (et navn Kristian så i en drøm). 50% af den opsugede CO2 bliver til stabilt biokul. Den anden halvdel til ”grønt” ikke fossilt brændstof. Overskuds halm fra landbruget bruges nu som råmateriale, men i fremtiden kunne det ligeså godt være træflis fra de mange træer vi skal plante. Læs mere om SkyClean her

Som Formand er jeg tilfreds med, at det er lykkedes Grow For It (os), at eftervise at træplantning er en meget billig og simpel måde, at trække CO2 ud af atmosfæren. Det kan gøres for 750 kroner pr. ton CO2 – som en engangsinvestering, og dermed være med til at holde CO2 stigningen i skak, og på sigt reducerer denne.

Jeg vil, som vanligt, slutte min beretning for året med at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores samarbejdspartnere, hele aktivgruppen, vores venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Grow For It for det forløbne års arbejde.

Referatet kan læses her: https://growforit.dk/wp-content/uploads/2023/05/GFI-Generalforsamling2023_Referat.pdf