Skribenten kan personligt bekræfte, at vores samarbejdspartnere er i fuld gang med at plante alle vores træer i Uganda. Fra den 2. til den 14. maj var jeg på en ’ferietur med formål’ til Uganda. Formålet med turen var ved selvsyn at kontrollere, at plantningerne fra 2017 har det godt samt at tilse plantningerne fra 2019. Derudover var jeg også interesseret i overordnet set at få et personligt indtryk af hele samarbejdet med den Ugandiske NGO, CIDI, som er bindeleddet til de lokale folk, der planter træerne, og som desuden er bindeled til kongedømmet Buganda, på hvis jord vi også planter træer.

TROFACO, CIDI og de lokale folk skulle i 2019 i alt plante 49.000 træer.

Alt var opløftende bortset fra, at de i Uganda også mærker klimakrisen, idet regnen er blevet uforudsigelig. De lokale havde dog den klare opfattelse, at fik de træerne tilbage – de har, som i Danmark, fjernet størstedelen af deres oprindelige skove – så ville regnen komme tilbage. Den mere uforudsigelige regn har foranlediget, at TROFACO og CIDI har valgt at foretage alle plantninger i 2019 i de områder, der anses for de mest regnsikre. Du kan læse hele historien med billeder her.