I april og maj 2023 vil Grow For It´s donorer få plantet hvad der svarer til 20 hektar skov i Uganda. Plantningen er igen et samarbejde mellem danske Silva Causa (SC), Uganda Timber Growers Asscociation (UTGA) og Grow For It. Projektaftalen kan læses her.

Plantningerne sker samtidig med at Implement Consulting Group får plantet deres 35 hektar. Så samlet set bliver det til i alt 55 hektar skov i Uganda i 2023.  Læs mere om Implement aftalen her.

Som en ekstra bonus har samarbejdet mellem UTGA, SC og Grow For It medført, at en tysk møbelfabrikant (Hammerbacher) har besluttet at genplante 250 hektar skov over 5 år i det samme Forest Reserve som Implement og Grow for It. Vores fælles indsats har banet vejen for aftalen – tak til alle.

En oversigt over plantningerne i West Bugwe Forrest Reserve kan ses her . Arealerne SC1, SC2 er Implement´s. Grow For It 20 hektar kommer til at hedde SC3. HMB1-5 er det tyske møbelfirmas.

Omkring CO2 optag har FAO anslået at CO2 optaget i tropisk skov er 11-36 tons CO2 per hektar, så de 10 tons CO2 som Grow For It benytter, kan tolkes som et forsigtigt skøn jf. FAO.

Udregningen kommer fra FAO´s STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org). I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år. Omregnet fra kulstof C til kuldioxid CO2 (her skal der ganges med 3,67) giver det resultatet på de 11-36 tons CO2.