GreenSpeak har udvalgt Grow For It som en af deres fem modtagere af velgørenhedsdonationer.

Ved sidste afstemning stemte 388 ud af 4497 personer på Grow For It som modtager. Dette afstedkom en generøs donation på 15.098 kr. Beløbet bliver ubeskåret brugt til nyplantning af to hektar skov – tusind tak til GreenSpeak og deres 388 mobiltelefonkunder for at tilvælge træplantning. Grow For It – GreenSpeak

Under afstemningen har Grow For It modtaget en hel del henvendelser med ønske om træplantning, og i flere af disse henvendelser har der også været et ønske om at genindføre muligheden for at opnå skattefradrag.

Ønsket om at genindføre mulighed for skattefradrag for private, sammenholdt med det paradoks, at den tidsbesparelse vi mente at kunne opnå, i stedet gav en øget arbejdsbyrde, har afstedkommet at vi går tilbage til den gamle webshop løsning.

Grow For It kan således igen tilbyde skattefradrag for alle donationer, hvis de købes via vores webshop med den tilhørende registrering ifølge EU´s dataforordning (GDPR). Webshoppen skal genetableres, så der går lige et par dage.