Så er der friske nyheder om plantningsmodellerne og fremdriften af plantningerne i Uganda.

De sidste aftaler er nu på plads. Træplantningerne i Uganda vil blive organiseret af Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partner i Uganda – Uganda Timber Growers Association (UTGA).

UTGA har indgået en aftale med National Forestry Authority om en Eco-restaurering af 1000 hektar af en 3000 hektar stor ”nationalpark” – et såkaldt Forest Reserve, som er beliggende i West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres for nuværende af National Forestry Authority, men forvaltningsretten/pligten vil blive overdraget til UTGA.

Plantninger til Grow For It’s ”livstids-donationer” bliver udført med to forskellige modelplantning med primært hjemmehørende træarter. Planteantallet bliver 625 træer eller 833 træer pr. hektar alt efter den specifikke model.

Plantningsmodellen skal vise, om CO2 opsugning via skovrestaurering med primært lokale arter kan give et CO2 optag på 10 tons per hektar og samtidig gavne biodiversiteten. Det er en ny model for Grow For It og DFE, så vi har endnu ikke et specifikt CO2 optag, men vi arbejder ud fra antagelsen om, at det vil kunne give et CO2 optag på 10 ton per ha. Senere målinger vil kaste lys over dette. COVID-19 har skubbet plantningsperioden fra 2020/2021 til 2021/2022.

DFE og UTGA har plantet de første 40 hektar af de i alt 94 hektar, som er programsat for 2021/2022.

DFE/UTGA har udarbejdet en detaljeret projektplan, der fortæller uddybende om plantningsmodellen. Den detaljerede beskrivelsen af plantningsmodellen kan læses i uddraget af aftaledokumentet her.