Virksomheder og organisationer

Virksomheder mødes i stigende grad af et krav om synlige tiltag for at beskytte vores klima. Ved at plante træer foretager din virksomhed en konkret handling, der direkte hjælper med at neutralisere virksomhedens CO₂-udledning.

CO₂-neutral virksomhed?

Mange virksomheder og organisationer har et ønske om at gøre noget godt for klimaet. Det kan være på baggrund af medarbejdere, der flyver meget, en klimabelastende transport eller produktion, eller det kan være efterspørgsel fra kunder og medarbejdere om at tage skridt i en mere grøn og bæredygtig retning.

Lad os skræddersy en træplantningspakke

Grow For It skræddersyr skovrejsning i samarbejde med den enkelte virksomhed og organisation ud fra ønsker og økonomisk formåen.

Det kunne fx være ud fra antal fløjne km blandt medarbejderne eller antal kørte km i firmabilsflåden.

For at undgå meget arbejde for et beskedent resultat, er
minimumsbeløbet for firmaer sat til hvad der svarer til plantning af én hektar.

Skriv til info@growforit.dk

Eksempler og priser på virksomhedsløsninger 

Som budgetpris kan 1.000 kr. pr. ton opsuget og bundet CO2 bruges.

En hektar skov (100*100 meter) i god vækst opsuger hvert eneste år 10 tons CO2 og koster 10.000 kr. at etablere (1.000 kr. pr. ton CO2, en gang for alle).

Her beskrives de træplantnings-løsninger som forskellige virksomheder har benyttet. Fra 2024 vil Grow For It kun tilbyde plantning i Uganda og Vietnam

Plantning i Vietnam

Træplantningerne i Vietnam er socioøkonomiske plantninger tiltænkt virksomheder. Og her særligt virksomheder der har forretning i Vietnam. Det primære formål er CO 2 -opsugning. Udover CO 2 opsugning er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder. Træplantnings modellen skal sørge for:

  • Bedre sikkerhed for træerne.
  • Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
  • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter 200 hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
  • Bedre indtægt til skovbønderne, fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Plantninger udføres på degraderede skovarealer opstået under og efter Vietnam krigen. Jorden er drevet af små lokale skovbønder. Plantningerne håndteres af danske Silva Causa med lokale skovbrugskooperativer. Donationen agerer mikrokredit lån, så bønderne lader deres træer stå i flere år (10 års rotation/omdrift).

Træet vil nu kunne bruges til møbeltræ og tømmer og sikre derved CO 2 -lagring i stedet for at blive til træflis (4-5 års rotation/omdrift).

Prisen for hver hektar i 2022 er kr. 10.250,- (heraf kr. 250 som kontingent til Grow For It).

CO 2 opsugningseffekten for Vietnam løsningen er mere end 10 tons CO 2 om året pr. hektar. Skovbønderne betaler selv en del af omkostningerne, hvorfor de passer på deres træer. Mikrokreditlånet ,tilbagebetales af høstindtægten efter 10 år og bruges til genplantning af en ny skov og CO 2 -opsugningen forsætter i en ny cyklus.

I medlemsbladet for Skovdyrkerforeningen er der i maj 2021 udgaven en fin lille artikel om Vietnam-modellen, som kan læses her Dansk lånemodel skaber bedre træplantning i Vietnam

Yderligere oplysninger i tidligere nyheder: Vietnam plantning 2021 og Vietnam plantning 2020.

Plantningsmodel i Vietnam benyttet af: Implement Consulting Group,  LAUTEC, Society of Lifestyle, Sydfyns Trælegetøj, Welcon, Julie Sandlau, Christian Bruun CPH.

Plantning i Uganda

Træplantningerne i Uganda blive organiseret af danske Silva Causa sammen med den lokale partner – Uganda Timber Growers Association (UTGA).

UTGA har indgået en aftale med National Forestry Authority om en Eco-restaurering af en 3000 hektar stor ”nationalpark” – et såkaldt Forest Reserve, beliggende i West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority, men forvaltningsretten og forvaltnings-pligten er overdraget til UTGA.

Prisen for hver hektar i 2022 er kr.  10.250 (heraf kr. 250 som kontingent til Grow For It).

CO2 opsugningseffekten for Uganda er anslået til 10 tons CO2 om året pr. hektar skov.

Den anslåede CO2 opsugningseffekten kommer fra FAO rapporten STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org) hvor der i kapitlet Climate change and forests, og afsnittet Carbon sequestrartion lige over figur 22 står, at kulstof optage for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år.  Omregnet fra kulstof til CO2 er det et optag i området 11-36 tons CO2/hektar/år – vi har således valgt en forsigtig tilgang.

Plantninger udføres med primært hjemmehørende træarter, men også enkelte hurtigt voksende ikke hjemhørende arter benyttes (exotic). Planteantallet er 625 træer eller 833 træer pr. hektar, alt efter den specifikke model. Ved areal restaurering indplantes træer til supplement til den eksisterende bevoksning.

Der er udarbejdet en detaljeret plan der fortæller uddybende om plantningsmodellen. Den detaljerede beskrivelsen af plantningsmodellen kan læses i uddraget af aftaledokumentet her Forest model Uganda, Grow For It. June 2021 . Slutrapporten for plantning af 94 hektar skov kan læses her Progress report. May 2022

Plantningsmodel i Uganda benyttet af: Implement Consulting Group, Society of Lifestyle,  LAUTEC, GreenSpeaks kunder,  Haandgemaeng,  Cibi e ViniKarma Håndværkeren, Andelsforeningen Lyngfryd, med flere.

Plantning af mangroveskov i Madagaskar (med Eden Projects)

Mangroveskov er en fantastisk skovtype som opsuger og lagere store mængder CO2. Mangroveskov gror i saltvand så de mangler aldrig vand. Mangroveskov fungerer som en art børnehave for livet i kystzonen, idet rødderne giver perfekte skjulesteder for småfisk. Samtidig beskytter mangrovetræerne økosystemerne mod storm og bølger. Mangrovetræernes funktion er godt forklaret her  Mangrove Forests – YouTube se også rapport og billeder her 860.200 mangrovetræer plantet | Grow For It.

Prisen pr. hektar var i 2023 kr.  23.250, – (heraf kr. 250*3=750 som kontingent til Grow For It).

CO2 opsugningseffekten for hver hektar mangroveskov er 24 tons CO2 om året.

Der var oprindelig to muligheder for at få plantet mangroveskov i Madagaskar.  Fra juni 2024 kan vi ikke tilbyde denne løsning mere. Årsagen er prisstigninger hos Eden, samt at Grow For It skal binde sig for et årligt minimumsbeløb på USD 75.000.

Eneste mulighed er at indgår et partnerskab direkte med Eden Reforestation Projects.  Partnership agreement (edenprojects.org). Herved kan virksomheder få logo på hjemmesiden, på samme måde som Grow For It, der for nuværende er Forest Partner idet vores donatorer har sponsoreret mere end 100.000 USD til mangroveskov.  Eden Corporate Partners.

Plantningsmodel i Madagaskar benyttet af: Siemens GamesaLAUTECJUMBO, OptimumITA. Film DK, Lægehuset Preben Dissing, GreenSpeaks kunder, Rasa Invest, JUMP, SUEZ, Sommer AI, IT-Sektor, Pihl & Østergaard, STOISK Regnskab , Fuglsang Aesthetics, Lynggaard Tattoo, LoppeRie, med flere.

Plantning i Baltikum og Danmark (med HedeSelskabet)

Plantning af træer i Danmark og Baltikum er den løsning der har den mindste risiko. Dette fordi plantningerne i Baltikum sker ifølge EU´s forordninger, og i Danmark ved at blive arealet pålægges Fredskovspligt.

Donatorer har via Grow For It og Hedeselskabes datterselskaber fået plantet demonstrationsskov i både Danmark og Baltikum. Dette for at vise de forskellige muligheder for CO2 balancering.

Hedeselskaber har flere løsningsmodeller som virksomheder at vælge imellem. De forskellige løsningsmodeller håndteres via Hedeselskabet eller et af Hedeselskabets datterselskaber, afhængig af den valgte model.

Firmaskov i Danmark

Danmarks første Firmaskov med CO2 opsugning som primære formål, blev etableret i 2016 i et samarbejde mellem Månsson, Hedeselskabet og Grow For It. Firmaskoven skulle demonstrere mulighederne for virksomheder for at balancerer CO2 udledning via skovrejsning. I dette tilfælde ved at balancerer brug af årligt 15.000 liter dieselolie til drift af traktorer.

Læs mere om Danmarks første klimaskov fra 2016 her: Danmarks første Firmaskov | Grow For ItDen første firmaskov er rejst i Danmark | Grønteknik og Grønsagsavler planter Danmarks første firmaskov | LandbrugsAvisen   se indslag i TV MIDTVEST

Plantning af træer på arealer ejet af andre:  Ved plantning på arealer som ejes af andre, overflyttes rettigheden til træernes CO2 opsugnings -effekt, fra arealejeren til donatoren.

Se mulighederne og find kontaktoplysninger her: Klimaskov – Plant et træ sammen med Hedeselskabet

Plantning af skov I Baltikum:

I de baltiske lande er skovrejsning mulig via flere forskellige løsningsmodeller, alt efter virksomhedernes specifikke ønsker.

Plantning af træer på arealer ejet af andre:  Ved plantning på arealer som ejes af andre, overflyttes rettigheden til træernes CO2 opsugnings -effekt, fra arealejeren til donatoren. Ved Baltikumløsningen regnes der med en CO2 opsugningseffekt på 6,5 tons CO2 om året pr. hektar.

Læs mere om demonstrationsprojektet mellem Hedeselskabet og Grow Fort It  Plantning i Baltikum 2022. Og her Plantning i Letland 2022/2023.

Prisen/donationen pr. hektar i 2022 var kr.  12.250, -. Denne pris vil dog være vanskeligt at opnå igen, idet prisen for brug af arealer til CO2 opsugning er steget.

Køb af arealer med nyplantning: En anden mulighed er at erhverve sig et areal som efterfølgende tilplantes (eller som nylige er tilplantet). Denne løsning kan undersøges via  HD Forest – forest investment and baltic forest.

Er du interesseret i at vide mere? Skriv til info@growforit.dk med CC jens@growforit.dk.