I foråret 2023 fik Grow For It´s donorer og Implement CG plantet, hvad der svaret til 20 og 35 hektar skov i Uganda. Plantningen er sket i et samarbejde mellem danske Silva Causa (SC), Uganda Timber Growers Asscociation (UTGA) og Grow For It.

Vi har nu modtaget statusrapport for Uganda plantningerne i West Bugwe Forrest Reserve. Heri beskrives arbejdet, og det fremgår også, at plantningerne bliver FSC certificerede, og at UTGA arbejder på en CO2 optag- og biodiversitets godkendelse.  Læs mere I rapporten Progress Report, UTGA, Silva Causa, Grow-For-It

Den tidligere nyhed omkring aftalen om plantning i West Bugwe Forrest Reserve kan læses i Nyhed fra 2021: Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda | Grow For It

Omkring CO2 optag har FAO anslået, at CO2 optaget i tropisk skov er 11-36 tons CO2 per hektar, så de 10 tons CO2, som Grow For It benytter, kan tolkes som et forsigtigt skøn jf. FAO.

Udregningen kommer fra FAO´s STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org). I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år. Omregnet fra kulstof C til kuldioxid CO2 (her skal der ganges med 3,67) giver resultatet 11-36 tons CO2.