En stor tak til Implement Consulting Group som igen har bedt Grow For It om at arrangere træplantning til opsugning af CO2. Implement Consulting Group fik i 2020-2021 plantet 40 hektar i Uganda. Læs mere i: Opdatering Uganda og 94 hektar i Uganda i 2020-2021.

Denne gang er det balancering af i alt 1380 tons CO2 udledning. Udledningerne stammer primært fra transportudledninger, som kommer fra konsulenternes rejser til/fra Implements kunder.

De 140 hektar er ligeligt fordelt på 70 hektar i Vietnam og 70 hektar i Uganda. De 140 hektar antages at opsuge 10 tons CO2/hektar/år svarende til 1400 tons/CO2/år. I efteråret 2022 bliver der plantet 15 hektar i Vietnam og 35 hektar i Uganda, resten i løbet af 2023.

Plantningerne blev i 2020-21 foretaget af Danish Forestry Extension med deres samarbejdspartnere i Vietnam og Uganda. Men idet Danish Forestry Extension (DFE) nu har lukket sine aktiviteter, har vi i stedet teamet op med Silva Cause hvor direktøren er den tidligere CEO fra DFE, Flemming Sehested. Persongalleriet er altså præcis det samme som før, blot har Silva Causa erstattet DFE.

Plantningsmodellerne i Vietnam og Uganda er de samme som hidtil, og man kan læse mere her:

Skov i Vietnam 2021 | Grow For It  &  Skov i Uganda 2020-2021 | Grow For It  Det skal noteres, at priserne for plantning i Uganda og Vietnam desværre er steget. Årsagen er, at hvor vi i de tidligere projekter kunne plante i ”slipstrømmen” af andre skovrejsnings-projekter, skal vi denne gang selv udrede betaling for projektledelse i Danmark, Vietnam og Uganda.

Skulle andre firmaer have lyst til at høre mere om mulighederne for CO2 balancering via træplantning med Silva Cause og Grow For It, er I meget velkomne til at skrive til jens@growforit.dk

FN-organisationen FAO har udgivet et fint skrift fra 2001 der angiver CO2 opsugning fra skov. STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org).

I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år.  Omregnet fra kulstof C til CO2 (her skal ganges med 3,67) er det således et optag i området 11-36 tons CO2/hektar/år. De 10 tons CO2 optag pr. hektar pr. år, som vi skønner, kan således tolkes som et konservativt skøn jf. FAO.