TROFACO har sammen med CIDI gennemgået plantningerne. Resultatet af inspektionen var, som tidligere nævnt, lidt blandet.  Mange steder har træerne det fint, andre steder er træerne desværre gået ud, og endelig er der nogle af plantningsområderne som TROFACO/CIDI har besluttet at lukke. TROFACO og CIDI har heldigvis, som også vores aftale lyder, fået plantet nye træer på nogle andre og mere sikre steder.

TROFACO havde oprindeligt forestillet sig, at den enkelte donator skulle underrette TROFACO, hvis man ønskede sine træer et andet sted. Dette er nu ændret, idet TROFACO´s aftale er med Grow For It og ikke den enkelte donor.

TROFACO og Grow For IT aftalte, at nyhedsskribenten skulle gennemgå alle sites og herefter underrette TROFACO om de plantninger, hvor der skulle allokeres nye træer. Herefter ville TROFACO opdatere sin database.

Gennemgang blev foretaget i august, og resultatet fremgår af PDF filen her. Markeringen er som vist i skema nedenfor, og der er også link til de enkelte donor-plantninger, her skal certifikatnummeret bruges – XXX/200:

Steffen fra TROFACO skriver i e-mail: Vi er i Uganda i oktober, og sætter CIDI’s nyudnævnte træ-verificeringsmand til at tage rundt og tage de manglende billeder.

På TROFACO hjemmesiden kan donatorerne følge udviklingen af dokumentations-opdateringen. Jeg forventer, at TROFACO vil underrette Grow For It når databasen er blevet endelig opdateret.

Hvordan I finder jeres træer, kan I se i forrige Uganda nyhed. Skulle I have kommenterer til dokumentationen, vil TROFACO stadig gerne høre om disse – skriv til verify@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.