GROW|FOR|IT

Vi hjælper mennesker med at nulstille deres CO₂-fodaftryk

Vær med

De barske kendsgerninger omkring CO₂

Selv med de mest optimistiske scenarier for udfasning af fossile brændstoffer, er det nødvendigt at se i øjnene, at der i mange år frem fortsat vil blive pumpet milliarder af tons CO₂ ud i Jordens atmosfære – hvad der ikke er råd til i jordsystemets “klimabudget”. I stedet for at udlede over 30 milliarder ton CO₂ om året burde menneskeheden være i fuld gang med at fjerne CO₂ fra atmosfæren.

GROW|FOR|IT er et borgerinitiativ som netop har fokus på at rense atmosfæren for CO₂. Vores metode er simpel og effektiv: Plantning af træer. Plant den rigtige træ-sort under de rette omstændigheder, og man har en effektiv CO₂-oprenser, som arbejder løs for klimaet i de næste 70-100 år.

Det er noget, der batter i kampen mod den forstærkede drivhuseffekt, og det er også kernen i vores frivillige arbejde: At organisere skovrejsning for både private og organisationer.

Forhåbentlig har den globale udledning af CO₂ nu toppet, men som det ses, er niveauet af udledninger historisk højt med over 30 milliarder tons om året.

Afbalancér en gang for alle et helt livs udledning af CO₂ ved træplantning

Sådan fungerer det

Personlig finansieret skovrejsning

For hvert bidrag sørger vi for at plante så mange træer, at de årligt opsu­ger mindst 8–10 tons CO₂. Det sva­rer til mere end gennemsnittet for en dan­skers årli­ge udled­ning af CO₂.

Nulstil dit fodaftryk af CO₂ for livstid

Skoven, vi planter, har en levetid på mindst 70 år, og på den måde kan du personligt sørge for, at der hvert år fjernes mere CO₂ fra atmosfæren, end du som dansker er med til at udlede.

Så meget koster det

Prisen for at balancere et helt livs udledning af CO₂ er 1000 Euro, cirka 7500 DKK. Det er bestemt en væsentlig sum penge, som langt fra alle har i overskud – men det er også et overkommeligt beløb for mennesker, der ønsker at give et bidrag, der virkelig batter noget i indsatsen mod klimaforandringer.

Direkte "se det selv" dokumentation via Google Maps

GROW|FOR|IT arbejder både med træplantninger i Danmark og i udlandet. Ved plantning i udlandet tilbyder vi direkte, visuel dokumentation af plantninger, som man kan følge over internettet via et specialmodul i Google Maps. Modulet er udviklet af vores danske samarbejdspartner TroFaCo, som sammen med lokale partnere står for bæredygtig træplantning i blandt andet Uganda og Vietnam.

Vær med!

Bliv medlem af foreningen

  • Et person- eller familiemedlemskab koster kun 50 kroner pr. år, og vær ikke i tvivl – det er en virkelig vigtig opbakning til vores frivillige arbejde. Overvej også at give et medlemsskab i gave.
  • Du kan også blive GO-FOR-IT!-medlem. Det koster 250 kroner om året, hvoraf 200 kr går til en donation til træplantning, og 50 kroner går til drift.
  • Et firmamedlemskab koster 500 kroner om året. De 400 kroner går til en donation til træplantning, og de resterende 100 kroner går til drift.

Klik her for at blive medlem. Det tager under 3 minutter!

Nulstil dit CO₂-fodaftryk for hele livet

Donér 7500 kroner (1000 euro) til en træplantning. Skriv en mail til growforit.dk@gmail.com og tilkendegiv din interesse i at aktivere en træplantning. Så kontakter vi dig og fortæller nærmere om de aktuelle muligheder.

Det opnår du, når du balancerer dit CO₂-udslip: 

  • For hver hektar (enhed a´8-10 tons CO₂) nyplan­tet skov, du støt­ter, vil du mod­ta­ge et cer­ti­fi­kat på, at du nu har balan­ce­ret én per­sons årli­ge CO₂–udled­ning
  • Bedre samvittighed – du har nu købt livslang CO₂-balance!
  • Fotodokumentation med GPS-koordinater og tidsangivelse et kort på GROW|FOR|IT hjemmesiden.
  • Jeres logo, hvis I er en organisation, vil fremgå af et kort på GROW|FOR|IT hjemmesiden.
  • Skattefradrag for din CO₂-balancering. Dette dog først når vi er blevet godkendt efter ligningslovens §8a (dette kræver også, at vi får dit navn, din adresse og CPR–nummer, som vi kan oplyse til SKAT).

Giv os et digitalt kram

Skriv dig på maillisten

Følg med i vores arbejde. Ved at skrive dig på maillisten får du en advisering, når der er nyt på hjemmesiden. Vi udsender derudover nogle få informationsmails. Du kan til hver en tid klikke dig af listen igen. Udfyld feltet herunder:

Email address

Giv et like på Facebook

Har du lyst til at hjælpe GROW|FOR|IT med at nå længere ud på sociale medier? Så giv vores Facebookside et like ved at klikke på “følg” 🙂

Nyt om vores arbejde

Rita Gram giver kunstværk til GROW|FOR|IT

Rita Gram, en lokal kunst­ner fra Bran­de, giver kunst­værk til GROW|FOR|IT. Kunst­vær­ket fra Rita Gram er en akva­rel med et træ-motiv. Tanken bag gaven er, at kunst­vær­ket skal bru­ges som motiv for et GROW|FOR|IT cer­ti­fi­kat. Der er tale om det cer­ti­fi­ka­t,...

læs mere

Formandsberetning fra Henrik Stiesdal

Kære Generalforsamling Dette er den første formandsberetning fra GROW|FOR|IT. Derfor er det på sin plads med et kort historisk tilbageblik for at minde om, hvorfor vi er samlet her, og hvordan vi er nået hertil. På den måde får vi et éntydigt udgangspunkt for det...

læs mere

GROW|FOR|IT-plantninger i Uganda er nu i gang

Plantningen af træer ved skolerne i Rakai er nu færdige, og træplantningen langs landevejen ved Soroti er i gang. Billedet viser et eksempel på en ’Mbula’ – det lokale navn - på kun 2 år. Som det ses, vokser træer MEGET hurtigt i troperne! GROW|FOR|IT har igangsat i...

læs mere

Træplantning i Uganda betalt af medlemskaber og donationer

GROW|FOR|IT har nu modtaget tilstrækkeligt mange ”GO-FOR-IT”-medlemskaber og Firmamedlemskaber til, at vi har kunnet igangsætte en medlemsplantning for i alt 1000 Euro. For denne plantning gælder det, at mange bække små… - er godt!  På grund af GROW|FOR|IT´s lave...

læs mere

Generalforsamling i GROW|FOR|IT tirsdag den 23. maj 2017

Dagsordenen er: Valg af dirigent og stemmetællere. Formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger. Generalforsamlingens...

læs mere

Se alle nyheder

Derfor tror vi på – og inviterer til – konkret handling

Grafikken herunder er en af dem, man kan blive i dårligt humør over. Tallene viser med al tydelighed, hvor kort tid der er tilbage at handle i – og hvorfor enhver indsats, der ikke nøjes med at dæmpe CO₂-udledninger, men rent faktisk fjerner CO₂ fra atmosfæren, er ekstra værdifuld.

Vi håber du og måske nogle du kender vil være med til at gøre noget konkret for klimaet!