Scroll down for english version

For nyligt modtog vi, dog lettere forsinket, to-års-rapporten fra Eden Projects, omhandlende vores plantninger i Madagascar fra juni 2021 til juni 2023. Takket være jeres donationer er det lykkedes Eden (trods udfordringer med både covid og vejr) at plante over to millioner træer på de godt 330 hektar, som Antsanitia 1 dækker over.

Det er altså knap en million træer om året på de to år vi har plantet indtil videre. Plantningerne fortsætter i Madagascar, og vi ser frem til næste update, til sommer. Da ikke alle stiklingerne bliver til træer, regner vi med at ca. at én million træer bliver stående og vil suge CO2 ud af atmosfæren de næste mange år.

Og da vi regner med at mangrovetræerne suger mindst 24 tons CO2 ud per hektar svarer Antsanitia 1 altså til at vi fjerner 7.920 tons CO2 hvert år, så længe træerne vokser.  Hele rapporten på engelsk her Antsanitia 1, two year update

Om Antsanitia området, befolkningen og biodiversitet

Antsanitia 1 ligger ved Morirafloden i Belobaka, et landområde i det nordvestlige Madagascar. Nærmeste landsby er Antsanitia, og nærmeste større by er Mahajanga.

Eden har i gennemsnit haft over 100 mennesker ansat på projektet på månedlig basis. Disse gode faste jobs giver en løftestang til det lokale samfund, som sikkert har svært ved at forestille sig hvor koldt det er i Danmark, eller hvorfor vi forurener så meget, at vi er nødt til at plante træer i deres baghave 😊 Eden regner selv med at vi har genereret ca. 20.000 arbejdsdage på de to år, og den faste indtægt er meget kærkomment i disse udsatte områder, i hvilke mangrovetræerne hjælper imod naturkatastrofer. Den faste indtægt hjælper bl.a. med at løfte udgifterne til sundhed og frigiver midler til at sende børn i skole.

Mangrove-arterne der plantes er Rhizophora mucronata, Ceriops tagal og Bruguiera gymnorrhiza.

Der er flere truede dyrearter i området, bl.a. Propithecus coquereli, Threskiornis bernieri, Anas bernieri og Pterus rufus (Malagasi Fruit Bat). Ud over at beskytte disse arter hjælper mangrovetræerne også på fisk, krabber, rejer, etc., som lever blandt rødderne.

Antsanitia 1 – two years of planting done

We recently received, albeit slightly delayed, the two-year-report from Eden Projects regarding our tree planting in Madagascar from June 2021 until June 2023. Thanks to your donations, and despite challenges with both covid and adverse weather, Eden succeeded in planting more than two million trees on the about 330 hectares covering the Antsanitia 1 site.

In other words, this means one million trees were planted each year during the first two years on Antsanitia 1. Eden will continue planting in Madagascar, and we look forward to the next update, this summer. Since not all saplings make it until adulthood, we only count our CO2 sequestration to cover the one million trees.

Thus, conservatively put, about one million trees will suck out CO2 from the air for the next many years. And as we count with 24 tons of CO2 per hectare, these one million mangrove trees will obtain about 7,920 tons of CO2 every year, for as long as the trees grow. Read the report here Antsanitia 1, two year update

About Antsanitia, the people and biodiversity

Antsanitia 1 is located by the Morira river in Belobaka, a rural area in the Northwestern Madagascar. The nearest village is Antsanitia, and the nearest large town is Mahajanga.

On average, Eden employs more than 100 people on the Antsanitia 1 project on a monthly basis. These steady jobs benefits the community tremendously, and we are sure they have no clue about the cold weather in Denmark these days. Or why we pollute so much that we need to plant trees in their backyards 😊

According to Eden’s numbers, they calculate with this project having generated about ca. 20,000 working days in the two years. Adding to that, the steady income is a helping hand in these hard pressed areas, where the mangroves even brace the impact of severe storms. Also, the fixed income helps with the expenses for health and education for the kids.

The mangrove species being planted are Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, and Bruguiera gymnorrhiza. There are several endangered species in the area, e.g. Propithecus coquereli, Threskiornis bernieri, Anas bernieri, and the Pterus rufus (Malagasi Fruit Bat). Besides protecting these species, the mangroves also help protect fish, crabs, shrimp, etc., living among the roots.