Grow For It har indgået en aftale med Danish Forestry Extension (DFE) og deres partnere i Vietnam om plantning af 25 hektar skov i 2021.

De 25 hektar skov var oprindeligt tiltænkt Nepal, men Nepal har for andet år i træk måtte opgive plantning på grund af COVID-19. Denne gang er det delta-varianten, der raser.

Donoren (Society of Lifestyle) har endnu engang stillet donationen på 24 hektar til rådighed for Grow For It. Sidste år valgte vi Uganda. I år bliver det Vietnam. Grow For It vil så ”videreformidle” de plantede hektar i Vietnam til andre donorer, så der kan komme midler til, vi kan plante i Nepal i 2022.

Det primære formål i Vietnam er stadig CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr hektar jord. Herudover er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder.

Skovmodellen skal sørge for:

  • Bedre sikkerhed for træerne. Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
  • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter også hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
  • Bedre indtægt til skovbønderne. Dette fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Siden de første modelplantninger i henholdsvis 2019 og 2020 (2 gange 14 hektar) har Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partnere i Vietnam opdateret og også forbedret plantningsmodellen for Vietnam.

Den vigtigste ændring er en øgning af de lokale arter fra 100 til 200 træer pr. hektar. Henholdsvis 100 stk. Chukrasia tabularis og 100 styk. Michelia tonkinensis eller 200 stk. Melia azedarach eller Chukrasia tabularis.

Alle tre muligheder vil være til gavn for biodiversiteten og økosystem-resiliensen (klimatilpasningen). Klimagevinsten bliver tilsvarende højere eftersom kulstof bindes i produkter med længere livscyklus. Der plantes stadig 2.000 træer pr. hektar hvoraf de 1.800 er akacietræer, der opsamler kvælstof og forbedrer jordbunden.

Planteområderne er stadig i det nordlige Vietnam, mere specifikt i provinserne Ha Tinh eller Ha Hoa Binh.

De Vietnamesiske partnere er kooperativerne Son Ham Agriculture, Forestry and Environment Service Cooperative i Ha Tinh province og Xuan Phong- og Cao Son Agriculture, Forestry and Service Cooperative i Hoa Binh Province. De tre kooperativers opgave er at sikre skovbøndernes interesser, så de opnår bedre betingelser – på samme måde som den Danske andelsbevægelse.

Skovbønderne har typisk mindre arealer, som de passer intensivt for at kunne opnå maksimalt udbytte til familiens underhold. Øgningen af de hjemhørende arter hjælper med til at forlænge perioden med stabile indtægter.

Hele beskrivelsen, inklusiv fordelene for skovbønderne, kan læses i dokumentet her.

I medlemsbladet for Skovdyrkerforeningen er der i maj 2021 udgaven en fin lille artikel om Vietnam-modellen, den kan læses her Dansk lånemodel skaber bedre træplantning i Vietnam – Danish Forestry Extension (df-extension.dk) – artiklens billede er herfra.

Tidligere nyhed om Vietnam fra februar 2020: Modeltræplantning i Vietnam er nu færdig | Grow For It.