Uganda

Danish Forestry Extension (DFE) er kommet med en frisk opdatering om plantning af 94 hektar.

De 94 hektar plantning indgår i en Eco-restaurering af 1000 hektar, ud af en i alt 3000 hektar stor ”nationalpark”, ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority, men forvaltningsretten/pligten vil blive overdraget til UTGA, som er DFE´s samarbejdspartner i Uganda.

Fase 1 på 40 hektar, er fuldt gennemført. Tilplantningen af fase 2 på 54 hektar, er også gennemført, på nær nogle yderhjørner. Planterne til disse yderhjørner er købt og klar til plantning (planterne er sat i indslag, en midlertidig plantning som beskytter planter og rødder).

DFE har igangsat en 2. part evaluering (FAO) af tilplantningen og rapport-verifikation, som skal munde ud i en godkendelse (project sign-off). Herefter modtager Grow For It rapporten til vores godkendelse.

Madagascar

Takket være jer, alle vores donorer, er den første site, Antsanitia 2 nu færdigplantet. Vi har modtaget en rapport fra Eden Projects. Der er plantet mere end 3 millioner mangrovestiklinger af de 37 lokale personer, der medvirker. Se også fotoalbum fra Antsanitia.

Som det fremgår af rapporten, plantes der med en større tæthed end først planlagt. Den større plantningstæthed vil få en fremtidig indflydelse på prisen, og vi er i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette når vi har nyt.

Vietnam

Plantningen af de 25 hektar skov i Vietnam er færdig, og træerne gror og opsamler nu CO2 fra atmosfæren. Se rapporten, der dokumenterer plantningen og frigiver betaling af rate 2 af 3. Læs eller download rapporten her.

Ninna Knudsen, Christian Bruun Keramik og Sydfyns Trælegetøj har købt 6 af de 25 hektar, så der er stadigvæk 19 hektar ledige som andre donorer kan overtage. Det er således træer i vækst der kan overtages i Vietnam 😊

Skulle du være interesseret i at overtage én eller flere af de 19 hektar kan du kontakte skribenten hvis du ønsker yderligere information – skriv til jens@growforit.dk

Nepal

Nepal var igen i 2021 ramt af COVID-19. Så slemt at de måtte opgive plantning i 2021.

De 25 hektar, som skulle være plantet, blev flyttes til Vietnam, så de ikke blot stod til ingen nytte på bankbogen. Nu er vi ved at ”sælge” plantningerne i Vietnam, således at der kan komme midler til træplantning i Nepal i sommeren 2022.