Træplantningerne i Vietnam er socioøkonomiske plantninger oprindeligt tiltænkt firmakunder, der har forretning i Vietnam. Firmaer som gerne vil klimakompensere deres CO2-udledning og samtidig sikre, at der plantes værdifulde hjemhørende træer, som kan blive basismateriel til virksomhedernes træprodukter.

Det primære formål er stadig CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr hektar jord.

Udover det primære formål er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder.

Skovmodellen skal sørge for:

 • Bedre sikkerhed for træerne. Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
 • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter også hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
 • Bedre indtægt til skovbønderne, fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Plantninger udføres på degraderede skovarealer opstået under og efter Vietnamkrigen. Plantningerne er håndteret af danske Skovdyrkerne/DFE sammen med et lokalt skovbrugskooperativ (Son Ham), hvori de små skovbønder er organiseret – lidt som den danske andelsbevægelse.

Donationen på 7.500 kr./ha agerer mikrokredit lån, så bønderne lader deres træer stå i flere år (10 års omdrift). Træet kan nu bruges til møbeltræ og sikre CO2-lagring i stedet for at blive til træflis (4-5 års omdrift).

Skovbønderns skal selv betale 20% af omkostningerne, hvorfor de passer på deres træer. Mikrokreditlånet tilbagebetales af høstindtægten efter 10 år og bruges til genplantning af en ny skov og CO2-opsugningen forsætter i en ny cyklus.

Efter omkring 40 år er minimumsoptaget af 750 tons CO2 opnået. 500 kroner fratrækkes for hver omdrift, så ideelt set er der til 15 rotationer.

Konklusionen beskrevet af Son Ham kooperativet og de lokale er positiv:

 • De lokale foretrækker at plante i med lang rotationstid (10 år) for at øge værdien af deres træer og for at beskytte omgivelserne set i lyset af klimaforandringerne.
 • Modellen har givet støtte til skovbønder, der ønsker modellen, men som ikke kan finansiere plantningen.
 • Omdømmet og interessen for Son Ham kopperativet er øget gennem teknisk service og hjælp til træstiklinger i forbindelse med modelplantingerne.

Modellen for hver hektar i kort form:

 • Plantning af 2200 træer pr. hektar (Akacia Hybrid, Melaleuca og Chukrasia).
 • Minimum 100 træer af de hjemhørende arter – Melaleuca leucadendra L og Chukrasia tabularis.
 • Chukrasia – kaldes Indisk mahogni og er et hårdtræ og skal stå til fuldt udvokset.
 • Melaleuca – giver æteriske olier, tømmer og værdifuld bark.
 • Akacia – er et hurtigtvoksende træ. Bruges til gulve, tømmer og er kvælstofsamlende.
 • Træerne udtyndes jævnligt for at sikre de bedste træer.
 • Efter 10 år står der cirka 750 træer tilbage, som høstes til tømmer (dog ikke Chukrasia).
 • 750 træer har opsuget 360 ton CO2. 50-70% lagres i tømmer/møbler = 180-250 tons CO2.
 • Efter 4 rotationer (cirka 40 år) er der opsuget og lagret mindst 750 tons CO2.

Skovdyrkernes forklaring og oplæg til modelplantning (PDF).

Forståelsespapiret for modelplantningen (PDF).

Vietnam-model, background and description, 2019, engelsk (PDF).

Vietnam-model, final result, 2019, på engelsk (PDF).