GROW|FOR|IT har nu modtaget tilstrækkeligt mange ”GO-FOR-IT”-medlemskaber og Firmamedlemskaber til, at vi har kunnet igangsætte en medlemsplantning for i alt 1000 Euro.

For denne plantning gælder det, at mange bække små… – er godt!  På grund af GROW|FOR|IT´s lave driftsudgifter har bestyrelsen haft mulighed for at igangsætte en ekstra plantning betalt af medlemmernes donationer og kontingenter. Disse træer vil nu opsuge mere end 10 tons CO2 hvert år fremover!

Plantningerne sker med GROW|FOR|IT’s model B, som indebærer plantning af 700 træ­er langs en vej eller i en klynge (link). Det er den dan­ske orga­ni­sa­tion Tro­Fa­Co (www.trofaco.com), der fore­står plant­nin­gen i Ugan­da sammen med den ugandiske NGO CIDI (www.cidiuganda.org).