Mangrove forest in Madagascar with Eden Projects status update

by Peter Esmann | 20. November 2019

Since August we have doubled the number of hectares from 2 to 4 hectares per month, from 20,000 to 40,000 mangrove cuttings a month at the Antsanitia site – see pictures of the new mangrove cuttings here. Shortly after we signed the doubling agreement, our donors had paid in such large sums that our enlargement was close to oversubscribed. We have now added an addition to our agreement with Eden so that in future we can increase the plantings if you, dear donors, again help to over-fulfill the agreement. Following the 2019 enlargements, the goal is that Grow For It will continue to plant 4 hectares of mangrove forest by 2020 – every month! Together with the expansion, we were allocated an area which is exclusively for Grow For It. The location means that the local people who plant the mangrove cuttings do not have to go that far every day, and as the area is pre-defined (121 hectares) we also know when we have filled the entire area with mangrove trees. This link provides GPS marking of where Grow For It’s part of the Antsanitia site is located (see also the area boundary on the 121 acres below). This summer, we received new photos from Eden Reforestation Projects from the 18-acre mangrove Ampazony site in Madagascar, which was planted in 2018 with $200-donations, GO-FOR-IT-packages and 300 corporate gifts (more here). Debbie from Eden Projects wrote the following: I also wanted to share some update photos from the Ampazony site. The photos in this folder show the progress on some of the earliest planted trees and additional planting in areas that needed to be filled in after the initial planting. The trees that are now over a year old look amazing! For those who do not know, mangrove forest grows and acts as a kind of nursery for life in the coastal zone, with the roots providing perfect hiding places for small fish. At the same time, the mangrove trees protect ecosystems from storms and waves. The function of the mangrove trees is really well explained here in this video.

Shortly after we signed the doubling agreement, our donors had paid in such large sums that our enlargement was close to oversubscribed. We have now added an addition to our agreement with Eden so that in future we can increase the plantings if you, dear donors, again help to over-fulfill the agreement. Following the 2019 enlargements, the goal is that Grow For It will continue to plant 4 hectares of mangrove forest by 2020 – every month!

Efter udvidelserne i 2019 er målet, at Grow For It i 2020 vil fortsætte med at få plantet 4 hektar mangroveskov – hver måned!

I forbindelse med udvidelsen af aftalen blev vi også tildelt et areal, som kun er til os i Grow For It. Placeringen gør, at de lokale folk, som planter mangrovestiklingerne, ikke har så langt hver dag.

Den klare afgrænsning af arealet (121 hektar) betyder også, at vi ved, hvornår vi har udfyldt hele området med mangrove træer. Dette link giver en GPS markering af, hvor Grow For Its del af Antsanitia-sitet ligger (se også areal-afgrænsningen på de 121 hektar nedenfor).

This summer, we received new photos from Eden Reforestation Projects from the 18-acre mangrove Ampazony site in Madagascar, which was planted in 2018 with $200-donations, GO-FOR-IT-packages and 300 corporate gifts (more here). Debbie from Eden Projects wrote the following:

I also wanted to share some update photos from the Ampazony site. The photos in this folder show the progress on some of the earliest planted trees and additional planting in areas that needed to be filled in after the initial planting. The trees that are now over a year old look amazing! 

For those who do not know, mangrove forest grows and acts as a kind of nursery for life in the coastal zone, with the roots providing perfect hiding places for small fish. At the same time, the mangrove trees protect ecosystems from storms and waves. The function of the mangrove trees is really well explained here in this video.

Status på mangroveskov i Madagascar med Eden Projects

af Peter Esmann | 20. november 2019

Arbejdet med at tilplante Antsanitia siten i Madagascar har været i gang siden januar 2019. Takket være alle de mange donationer vi har modtaget, har vi måtte udvide aftalen med Eden Projects i Madagascar. Siden august har vi fordoblet antallet af hektar fra 2 til 4 hektar om måneden, fra 20.000 til 40.000 mangrove stiklinger om måneden på Antsanitia siten – se billeder af de nye mangrove stiklinger her.

Kort tid efter vi havde underskrevet aftalen om en fordobling, havde donorene indbetalt så store beløb, at vores udvidelse var tæt på overtegnet. Vi har nu indskrevet en tilføjelse i vores aftale med Eden, så vi fremover kan opjustere plantningerne, hvis I, kære donorer, igen hjælper med at overopfylde aftalen.

Efter udvidelserne i 2019 er målet, at Grow For It i 2020 vil fortsætte med at få plantet 4 hektar mangroveskov – hver måned!

I forbindelse med udvidelsen af aftalen blev vi også tildelt et areal, som kun er til os i Grow For It. Placeringen gør, at de lokale folk, som planter mangrovestiklingerne, ikke har så langt hver dag.

Den klare afgrænsning af arealet (121 hektar) betyder også, at vi ved, hvornår vi har udfyldt hele området med mangrove træer. Dette link giver en GPS markering af, hvor Grow For Its del af Antsanitia-sitet ligger (se også areal-afgrænsningen på de 121 hektar nedenfor).

I sommer modtog vi nye fotos fra Eden Reforestation Projects fra det 18 hektar store Ampazony site i Madagaskar med mangrove. Dette site blev tilplantet i 2018 med 200-kroners-donationer, GO-FOR-IT-pakker og 300 firmajulegaver (tidligere nyhed her). Debbie fra Eden Projects skrev i den forbindelse følgende:  

I also wanted to share some update photos from the Ampazony site. The photos in this folder show the progress on some of the earliest planted trees and additional planting in areas that needed to be filled in after the initial planting. The trees that are now over a year old look amazing! 

For dem som ikke ved det, fungerer mangroveskov i vækst som en art børnehave for livet i kystzonen, idet rødderne giver perfekte skjulesteder for småfisk. Samtidig beskytter mangrovetræerne økosystemerne mod storm og bølger. Mangrovetræernes funktion er rigtig godt forklaret her i denne video.