Danmarks første firmaskov med et specifikt klimasigte etableret.

I forsommeren 2016 blev den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, Hedeselskabet, og GROW|FOR|IT.

Tidligere landbrugsjord er blevet omdannet til ny skov, med et specifikt CO2-fokus. Firmaskoven binder nu CO2 fra atmosfæren svarende til 10 tons CO2 per hektar årligt, hvilket igen svarer til 15.000 liter traktordiesel – hvert eneste år fremover. Firmaskoven er foreløbig på godt 5 hektar, og den nye skov er også til gavn for det lokale plante- og dyreliv

Beplantningen er meget varieret, og er baseret på eg, lind og lærk, men også med avnbøg, bøg, røn og fuglekirsebær. I skovbrynet plantes eg, vildæble, tjørn, hyld, røn, mirabel og flere andre arter. Skoven er opdelt i to, en lys, åben egeskov med plads til urter i skovbunden, og en anden del, der bliver højstammet skov.

Firmaskoven i Brande er den konkrete udmøntning af et forslag fra GROW|FOR|IT om at etablere et demonstrationsprojekt med det formål at vise industrivirksomheder, hvordan deres CO2-udledning kan balanceres gennem skovrejsning.  Foreningen GROW|FOR|IT kontaktede landmand Axel Månsson der straks var positiv over for idéen, og da Hedeselskabet bevilligede det nødvendige tilskud i form af arbejde og træer, blev projektet igangsat i foråret 2016.

Se artikel og indslag fra TV-Midt-Vest  (se indslag her)

Pressemeddelelsen fra Hedeselskabet (se pressemeddelelse her)

Artikel fra Brande Bladet (læs artiklen her)