Plantningen af træer ved skolerne i Rakai er nu færdige, og træplantningen langs landevejen ved Soroti er i gang. Billedet viser et eksempel på en ’Mbula’ – det lokale navn – på kun 2 år. Som det ses, vokser træer MEGET hurtigt i troperne!

GROW|FOR|IT har igangsat i alt 9 plantninger, som tilsammen vil opsuge 90 tons CO2 per år svarende til 9 personers årlige CO2-udledning. Otte plantninger er privat sponsoreret, og en enkelt plantning er sponsoreret af GROW|FOR|IT-medlemskaber.

Disse plantninger bliver udført som GROW|FOR|IT’s model B, som handler om plantning af 700 træ­er langs en vej eller i en klynge (link). Det er den dan­ske orga­ni­sa­tion Tro­Fa­Co (www.trofaco.org), der fore­står plant­nin­gen i Ugan­da sammen med den ugandiske NGO-organisation CIDI (www.cidiuganda.org). På billedet ses Thomas fra TroFaCo sammen med folk fra CIDI.

De otte af plantningerne foregår langs en offent­lig vej og vil ud over at opsu­ge CO2 også dan­ne skyg­ge for vej­fa­ren­de. Den niende plantning sker tæt omkring lokale skoler, hvor de valgte træer vil danne skygge for eleverne i pauserne, forsyne eleverne med frugter og blive brugt i undervisningen.