Uganda-plantninger. West Bugwe. 2021, 2022 & 2023

Uganda-plantninger. West Bugwe. 2021, 2022 & 2023

I starten af januar 2024 besøgte Grow For It West Bugwe Central Forest Reserve for ved selvsyn at vurdere plantningerne.

I West Bugwe har Grow For It´s donatorer, i et samarbejde med Danish Forestry Extension/Silva Cause og UTGA, fået plantet skov på et statslig areal svarende til 184 hektar. I alt er der plantet 149.500 træer inklusive 11.000 træer til efterplantning og en randbeplantning af 8.000 eukalyptustræer til de lokale (14 mdr. gl. træ, se billede ovenfor).

Hovedindtrykket fra besøget var positivt. Det er et engageret team af lokale folk fra NFA og UTGA, der sikrer plantningerne. Plantningerne er i overensstemmelse med vores aftaler, og det observerede afspejlede de rapporter som UTGA løbende har sendt fra plantningsprocessen.

Kontrolbesøget var en del af aftalen med konsulentfirmaet Implement CG, der inkluderede midler til fly og landtransport. Besøgsrapporten, med link til UTGA´s rapporter, kan læses her Besøgsrapport. Uganda. Januar-2024

I forlængelse af ovenstående beså Grow For It også TROFACO/CIDI plantningen ved Minziiro Hill. Mere om dette besøg senere.

Antsanitia 1 – to års plantninger overstået

Antsanitia 1 – to års plantninger overstået

Scroll down for english version

For nyligt modtog vi, dog lettere forsinket, to-års-rapporten fra Eden Projects, omhandlende vores plantninger i Madagascar fra juni 2021 til juni 2023. Takket være jeres donationer er det lykkedes Eden (trods udfordringer med både covid og vejr) at plante over to millioner træer på de godt 330 hektar, som Antsanitia 1 dækker over.

Det er altså knap en million træer om året på de to år vi har plantet indtil videre. Plantningerne fortsætter i Madagascar, og vi ser frem til næste update, til sommer. Da ikke alle stiklingerne bliver til træer, regner vi med at ca. at én million træer bliver stående og vil suge CO2 ud af atmosfæren de næste mange år.

Og da vi regner med at mangrovetræerne suger mindst 24 tons CO2 ud per hektar svarer Antsanitia 1 altså til at vi fjerner 7.920 tons CO2 hvert år, så længe træerne vokser.  Hele rapporten på engelsk her Antsanitia 1, two year update

Om Antsanitia området, befolkningen og biodiversitet

Antsanitia 1 ligger ved Morirafloden i Belobaka, et landområde i det nordvestlige Madagascar. Nærmeste landsby er Antsanitia, og nærmeste større by er Mahajanga.

Eden har i gennemsnit haft over 100 mennesker ansat på projektet på månedlig basis. Disse gode faste jobs giver en løftestang til det lokale samfund, som sikkert har svært ved at forestille sig hvor koldt det er i Danmark, eller hvorfor vi forurener så meget, at vi er nødt til at plante træer i deres baghave 😊 Eden regner selv med at vi har genereret ca. 20.000 arbejdsdage på de to år, og den faste indtægt er meget kærkomment i disse udsatte områder, i hvilke mangrovetræerne hjælper imod naturkatastrofer. Den faste indtægt hjælper bl.a. med at løfte udgifterne til sundhed og frigiver midler til at sende børn i skole.

Mangrove-arterne der plantes er Rhizophora mucronata, Ceriops tagal og Bruguiera gymnorrhiza.

Der er flere truede dyrearter i området, bl.a. Propithecus coquereli, Threskiornis bernieri, Anas bernieri og Pterus rufus (Malagasi Fruit Bat). Ud over at beskytte disse arter hjælper mangrovetræerne også på fisk, krabber, rejer, etc., som lever blandt rødderne.

Antsanitia 1 – two years of planting done

We recently received, albeit slightly delayed, the two-year-report from Eden Projects regarding our tree planting in Madagascar from June 2021 until June 2023. Thanks to your donations, and despite challenges with both covid and adverse weather, Eden succeeded in planting more than two million trees on the about 330 hectares covering the Antsanitia 1 site.

In other words, this means one million trees were planted each year during the first two years on Antsanitia 1. Eden will continue planting in Madagascar, and we look forward to the next update, this summer. Since not all saplings make it until adulthood, we only count our CO2 sequestration to cover the one million trees.

Thus, conservatively put, about one million trees will suck out CO2 from the air for the next many years. And as we count with 24 tons of CO2 per hectare, these one million mangrove trees will obtain about 7,920 tons of CO2 every year, for as long as the trees grow. Read the report here Antsanitia 1, two year update

About Antsanitia, the people and biodiversity

Antsanitia 1 is located by the Morira river in Belobaka, a rural area in the Northwestern Madagascar. The nearest village is Antsanitia, and the nearest large town is Mahajanga.

On average, Eden employs more than 100 people on the Antsanitia 1 project on a monthly basis. These steady jobs benefits the community tremendously, and we are sure they have no clue about the cold weather in Denmark these days. Or why we pollute so much that we need to plant trees in their backyards 😊

According to Eden’s numbers, they calculate with this project having generated about ca. 20,000 working days in the two years. Adding to that, the steady income is a helping hand in these hard pressed areas, where the mangroves even brace the impact of severe storms. Also, the fixed income helps with the expenses for health and education for the kids.

The mangrove species being planted are Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, and Bruguiera gymnorrhiza. There are several endangered species in the area, e.g. Propithecus coquereli, Threskiornis bernieri, Anas bernieri, and the Pterus rufus (Malagasi Fruit Bat). Besides protecting these species, the mangroves also help protect fish, crabs, shrimp, etc., living among the roots.

Opdatering fra Grow For It

Opdatering fra Grow For It

Godt nytår!

Først en rigtig god “skovrejsningsnyhed”. På det nyligt overståede klimamøde COP28 i Dubai, stiftede Danmark, Panama og Finland alliancen “GONE” (Group Of Negative Emitters), som er lande, der vil fjerne mere CO2, end de udleder. Dette skal ske ved skovrejsning, fangst og lagring af CO2. Det er meget glædeligt med alliancen “GONE” – og tankevækkende (på den positive måde), at alliancen deler samme filosofi, som Grow For It lagde ud med i 2009. Se  Historien bag Grow For It

Tak til alle donatorerne – jer. Vi nåede det nødvendige antal gavegivere, så vi kan opretholde § 8a godkendelsen hos SKAT. Alle donationer som I opgav, er nu indberettet til Skattestyrelsen.

Vi har i starten af 2024 private midler til 25 hektar i Uganda, og vi modtog i december firmamidler til plantning af foreløbig 7,5 hektar skov i Vietnam.

I Madagaskar fortsætter vi med at plante 40.000 stiklinger hver måned til og med maj 2024. Fra juni 2024 har Eden Projects varslet en markant forhøjelse af priserne (fra 0,15 USD til 0,75 USD pr. træ), og sat 75.000 USD som et årligt mindstebeløb.

Grow For It er desværre blevet “for små” til at kunne opfylde disse krav. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet ikke at forlænge aftalen med Eden som udløber i maj 2024. Vi har været meget glade for samarbejdet med Eden Projects, og kan kun glæde os over, at der er tilstrækkeligt med firmaer der kan opfylde de nye krav.

For nye private donationer i 2024 vil der så kun være mulighed for at få plantet skov i Uganda. Årsagen til dette er prisforhøjelsen fra Eden Projects og de momsforhold vi omtalte på generalforsamlingen i maj 2023.  Læs mere her.

For firmaer, som arbejder med moms, vil der blive mulighed for at vælge mellem Uganda og Vietnam. Dette vil ske gennem en trepartsaftale således, at firmaerne vil kunne fradrage momsen på normal vis. Vi vil, så snart det er muligt, få ændret i webshoppen og på hjemmesiden.

Statusrapport for Uganda plantning 2023

Statusrapport for Uganda plantning 2023

I foråret 2023 fik Grow For It´s donorer og Implement CG plantet, hvad der svaret til 20 og 35 hektar skov i Uganda. Plantningen er sket i et samarbejde mellem danske Silva Causa (SC), Uganda Timber Growers Asscociation (UTGA) og Grow For It.

Vi har nu modtaget statusrapport for Uganda plantningerne i West Bugwe Forrest Reserve. Heri beskrives arbejdet, og det fremgår også, at plantningerne bliver FSC certificerede, og at UTGA arbejder på en CO2 optag- og biodiversitets godkendelse.  Læs mere I rapporten Progress Report, UTGA, Silva Causa, Grow-For-It

Den tidligere nyhed omkring aftalen om plantning i West Bugwe Forrest Reserve kan læses i Nyhed fra 2021: Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda | Grow For It

Omkring CO2 optag har FAO anslået, at CO2 optaget i tropisk skov er 11-36 tons CO2 per hektar, så de 10 tons CO2, som Grow For It benytter, kan tolkes som et forsigtigt skøn jf. FAO.

Udregningen kommer fra FAO´s STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org). I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år. Omregnet fra kulstof C til kuldioxid CO2 (her skal der ganges med 3,67) giver resultatet 11-36 tons CO2.

Nyt areal i Madagascar

Nyt areal i Madagascar

Grow For It donorer sikrer beplantning af en halv million mangrovetræer, som kan optage estimeret 600 tons CO2 per år

I løbet af 2023 har vi i Grow For It været på udkig efter yderligere muligheder for at plante mangrovetræer. Vi er ret vilde med mangrover, fordi de optager en masse CO2, men derudover fungerer de som børnehave for biodiversiteten i området. Sidst, men ikke mindst, beskytter planterne imod erosion fra hav, sø og flod (lær mere her:  YouTube).

Vi er derfor glade for at kunne annoncere, at vi har underskrevet en ny aftale med Eden Projects om at plante 500.000 træer, svarende til et areal på 25 hektar i Ankazomenavony – Antsaboka området på i alt 357 hektar. CO2-optaget for de 20.000 træer (som plantes per hektar) estimeres til minimum 24 ton CO2 per år, baseret på beregninger fra Antsanitia 2 projektet1 (lær mere her: Nye tal fra Eden: Så meget CO2 opsuger mangrove-skov i Madagaskar om året). Tilsvarende vil 500.000 træer på 25 hektar altså optage 600 tons CO2 om året (25 hektar * 24 t CO2).

Plantningen begynder sommeren 2023 og løber indtil foråret 2024. De totale omkostninger er 75.000 USD eller ca. 500.000 DKK.

Ankazomenavony – Antsaboka

Det  357 hektar store Ankazomenavony – Antsaboka område ligger på følgende koordinater: 15°37′14.10″S, 46°26′17.81″E. Over årene er området blevet ødelagt, primært af lokal skovdrift. De lokale indbyggere henter træ til at bygge huse af eller til at sælge kommercielt. Noget af området indeholder dog stadig sund skov, men også dette område trues, nu hvor de lettere tilgængelige områder er slidt op.

Vi støtter lokalmiljøet

Antsaboka-lokalmiljøet har over 1,263 indbyggere, hvoraf størstedelen tilhører Sakalava-stammen. De fleste aktiviteter i landsbyen knytter sig landbrug, fiskeri og at væve måtter. Træfældning til at understøtte nabobyen Mahajanga er en stor faktor i skovtabet. Derudover gør den lette adgang til transport af træprodukter via havet det nemt for udnyttelse af området til træhugst. Det er problematisk for både skov og biodiversiteten i de lokale økosystemer. Eden Reforestation hjælper med at restaurere de øgelagte økosystemer i området. Som altid arbejder Eden ved hjælp af lokalbefolkningen, som dermed også bliver gjort i stand til at tage vare på deres lokalområde – på bæredygtig vis.

Understøtter biodiversiteten

Området er en bevaringsprioritet, da biodiversiteten er meget høj og inkluderer bl.a. kæmpemudderkrabber (Scylla serrata),  Fiddler crab, dyndspringere (Periophthalmus modestus  ) og nilkrokodiller (Crocodylus niloticus), ligesom Madagascar kingfisher (Corythornis vintsioides ), Madagascar rail (Rallus madagascariensis ) og Magagaskars kardinalfugl (Foudia madagascariensis). Mangrove træerne i området tilhører følgende sorter; Rhizophora mucronata Ceriops tagal og Bruguiera gymnorhiza.

Hvor findes projektet?

15°37’14.1″S 46°26’17.8″E – Google Maps