Uganda-plantninger. West Bugwe. 2021, 2022 & 2023

Uganda-plantninger. West Bugwe. 2021, 2022 & 2023

I starten af januar 2024 besøgte Grow For It West Bugwe Central Forest Reserve for ved selvsyn at vurdere plantningerne.

I West Bugwe har Grow For It´s donatorer, i et samarbejde med Danish Forestry Extension/Silva Cause og UTGA, fået plantet skov på et statslig areal svarende til 184 hektar. I alt er der plantet 149.500 træer inklusive 11.000 træer til efterplantning og en randbeplantning af 8.000 eukalyptustræer til de lokale (14 mdr. gl. træ, se billede ovenfor).

Hovedindtrykket fra besøget var positivt. Det er et engageret team af lokale folk fra NFA og UTGA, der sikrer plantningerne. Plantningerne er i overensstemmelse med vores aftaler, og det observerede afspejlede de rapporter som UTGA løbende har sendt fra plantningsprocessen.

Kontrolbesøget var en del af aftalen med konsulentfirmaet Implement CG, der inkluderede midler til fly og landtransport. Besøgsrapporten, med link til UTGA´s rapporter, kan læses her Besøgsrapport. Uganda. Januar-2024

I forlængelse af ovenstående beså Grow For It også TROFACO/CIDI plantningen ved Minziiro Hill. Mere om dette besøg senere.

Opdatering fra Grow For It

Opdatering fra Grow For It

Godt nytår!

Først en rigtig god “skovrejsningsnyhed”. På det nyligt overståede klimamøde COP28 i Dubai, stiftede Danmark, Panama og Finland alliancen “GONE” (Group Of Negative Emitters), som er lande, der vil fjerne mere CO2, end de udleder. Dette skal ske ved skovrejsning, fangst og lagring af CO2. Det er meget glædeligt med alliancen “GONE” – og tankevækkende (på den positive måde), at alliancen deler samme filosofi, som Grow For It lagde ud med i 2009. Se  Historien bag Grow For It

Tak til alle donatorerne – jer. Vi nåede det nødvendige antal gavegivere, så vi kan opretholde § 8a godkendelsen hos SKAT. Alle donationer som I opgav, er nu indberettet til Skattestyrelsen.

Vi har i starten af 2024 private midler til 25 hektar i Uganda, og vi modtog i december firmamidler til plantning af foreløbig 7,5 hektar skov i Vietnam.

I Madagaskar fortsætter vi med at plante 40.000 stiklinger hver måned til og med maj 2024. Fra juni 2024 har Eden Projects varslet en markant forhøjelse af priserne (fra 0,15 USD til 0,75 USD pr. træ), og sat 75.000 USD som et årligt mindstebeløb.

Grow For It er desværre blevet “for små” til at kunne opfylde disse krav. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet ikke at forlænge aftalen med Eden som udløber i maj 2024. Vi har været meget glade for samarbejdet med Eden Projects, og kan kun glæde os over, at der er tilstrækkeligt med firmaer der kan opfylde de nye krav.

For nye private donationer i 2024 vil der så kun være mulighed for at få plantet skov i Uganda. Årsagen til dette er prisforhøjelsen fra Eden Projects og de momsforhold vi omtalte på generalforsamlingen i maj 2023.  Læs mere her.

For firmaer, som arbejder med moms, vil der blive mulighed for at vælge mellem Uganda og Vietnam. Dette vil ske gennem en trepartsaftale således, at firmaerne vil kunne fradrage momsen på normal vis. Vi vil, så snart det er muligt, få ændret i webshoppen og på hjemmesiden.

Statusrapport for Uganda plantning 2023

Statusrapport for Uganda plantning 2023

I foråret 2023 fik Grow For It´s donorer og Implement CG plantet, hvad der svaret til 20 og 35 hektar skov i Uganda. Plantningen er sket i et samarbejde mellem danske Silva Causa (SC), Uganda Timber Growers Asscociation (UTGA) og Grow For It.

Vi har nu modtaget statusrapport for Uganda plantningerne i West Bugwe Forrest Reserve. Heri beskrives arbejdet, og det fremgår også, at plantningerne bliver FSC certificerede, og at UTGA arbejder på en CO2 optag- og biodiversitets godkendelse.  Læs mere I rapporten Progress Report, UTGA, Silva Causa, Grow-For-It

Den tidligere nyhed omkring aftalen om plantning i West Bugwe Forrest Reserve kan læses i Nyhed fra 2021: Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda | Grow For It

Omkring CO2 optag har FAO anslået, at CO2 optaget i tropisk skov er 11-36 tons CO2 per hektar, så de 10 tons CO2, som Grow For It benytter, kan tolkes som et forsigtigt skøn jf. FAO.

Udregningen kommer fra FAO´s STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org). I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år. Omregnet fra kulstof C til kuldioxid CO2 (her skal der ganges med 3,67) giver resultatet 11-36 tons CO2.

Ny aftale med Eden Projects om mangrove plantning i Madagaskar

Ny aftale med Eden Projects om mangrove plantning i Madagaskar

Mandag d. 3. juli indgik Grow For It og Eden Projects en aftale om plantning af 500.000 mangrovetræer i løbet af det næste år i Madagaskar.

Området hedder Ankazomenavony-Antsaboka og ligger i forlængelse af Antsanitia 1 og 2, hvor Grow For It, på vegne af vores donatorer – jer – har fået plantet rigtigt mange mangrovetræer.

Eden Projects planter træer i 8 lande i nært samarbejde med lokalbefolkningen efter en bottom-up model, hvor de lokale medvirker i plantningen og efterfølgende passer på træerne gennem et lokalt ejerskab (se mere www.edenprojects.org)

Peter Esmann, som stod for kommunikationen med Eden Projects, vil skrive mere om aftalen og projektet efter sommerferien.