Status på træplantning i Nepal 2019

Status på træplantning i Nepal 2019

Træplantningerne i Nepal er nu færdige. Plantningerne blev forsinket på grund af de kraftige oversvømmelser fra monsunregnen i 2019. Træplantningerne i Nepal var alle modelplantninger med forskellige formål udover at opsuge CO2. De tre modeller var:

  1. CO2 opsugning og genetablering af degenereret skov.
  2. CO2 opsugning og genetablering af skov samt genetablering træer til sikring af flodbredder.
  3. CO2 opsugning og produktion af frugt, dyrefoder, tømmer med mere (Agro Forestry).

For Nepal plantninger blev der i gennemsnit plantet 960 træer pr. hektar (11324 træer på 11,74ha). Plantningerne blev for 75% betalt af jer, Grow For It, donorerne. De lokale skulle selv skaffe 25% og vil således beskytte deres plantninger. Der blev plantet 12 af 14 hektar.

Mange tak til Jan, Nina, Vanessa, Fiona, Benedikte, Andreas, Konstantin og House Doctor for at vi fik testet de tre plantningsmodeller i Nepal. Vi glæder os til at følge plantningerne med hensyn til vækst, CO2 opsugning samt Agro Forestry funktionen. Læs mere her (engelsk PDF).

Takket være et tilsagn om donation fra firmaet Society of Lifestyle vil Grow For It også plante træer i Nepal i 2020. Donationen åbner for, at private også kan vælge at få plantet træer til livstidsbalance i Nepal i 2020.

Plantningerne i 2020 vil igen blive udført i et samarbejde mellem Grow For It, danske Skovdyrkernes/DFE og deres NGO kontakter i Nepal. Læs om Skovdyrkernes arbejde i udlandet.

Hvor plantningerne i 2019 blev foretaget i lavlandet (se kort), tænkes plantningerne i 2020 udført i bjergene, hvor de udover at opsuge CO2 også vil hjælpe med til at forhindre erosion og dæmpe vandstrømmene der skaber oversvømmelserne i Nepal/Indien.

Livstidsdonorer: Nu er det blevet nemmere at klikke direkte til fotodokumentation af jeres træer i Uganda

Livstidsdonorer: Nu er det blevet nemmere at klikke direkte til fotodokumentation af jeres træer i Uganda

Vores træplantningspartner TROFACO har fremstillet et skema med direkte link fra donor-certifikatnummer til den korresponderende plantning i Uganda. Nu er det let at finde fotografierne af hver plantning.

Her kan du downloade skemaet (PDF).

Sådan gør man

I skal bruge jeres certifikatnummer. Har man for eksempel certifikatet med nummer 80/200, skal man klikke på linket, der findes ud for GOFI-2018-080. Her findes fotodokumentationen fra TROFACO.

Er der spørgsmål og kommenterer til selve fotodokumentationen vil TROFACO meget gerne høre fra jer – skriv til info@trofaco.org .

Med leveringen af fotodokumentation kan vi udbetale anden rate til TROFACO (for den seneste ordre fra Grow For It). Raten er på 40%. Den sidste rate på 10% udbetales i 2020, når dokumentation for 1 års vækst er tilvejebragt.

PS: Vi har sendt certifikater til alle donorer. Trods dette fik vi besked om et manglende certifikat. Er der flere der mangler et certifikat, bedes I skrive til jens@growforit.dk, så vi kan få rettet eventuelle fejl.

Foto-dokumentation på plads for Uganda-plantninger

Foto-dokumentation på plads for Uganda-plantninger

Så skulle det være ganske vist. Vores plantnings-partner TROFACO har fået lagt alle fotos op på deres hjemmeside, og det er nu muligt for vores donorer at finde præcis de træer, som man har betalt.

Identifikationen er for øjeblikket med batch-numre, som følger certifikatnummeret GOFI-2019-XXX (det står for Grow For It, ordret i 2019, certifikat nummer XXX). Indtast batch-nummeret, med det rigtige årstal, i søgefeltet på siden https://trees.trofaco.org/

Eksempelvis GOFI-2018-067. Her er det donationen med certifikatnummer 067, der har fået træer plantet. På samme site har donor med batchnummer 068 og 069 også fået plantet træer.

Steffen Johnsen fra TROFACO beretter om den sidste slutspurt med at få foto-dokumentationen færdiggjort , samt om hvad der endnu udestår, herunder muligheden for at få sit navn på plantningen:

Steffen fortæller:
Hej fra TROFACO: Der har været meget travlt i Uganda takket være jeres mange gode bidrag til Grow For It og dermed til de træer, der er blevet plantet.

Træerne har det godt, kunne vi se ved seneste besøg for 3 uger siden, og nu regner det. Det er ‘den lille regntid’, så der kommer endnu mere gang i væksten.

Huong, som tager sig af vores verifikation, er lige nu (10.10.2019) ved at lægge sidste hånd på at fordele træerne til jer og rette billeder til, så de kan ses tydeligt. Det er f.eks. ikke alle der i første omgang har GPS-koordinater indlagt. De steder vi planter er langt ude på landet, så det kan være meget bøvlet at få signal til en mobiltelefon. Og uden det er der ikke GPS i billederne. Det giver både CIDI og os megen hovedpine.

Men det løses, når vi kan bruge vores ny drone. Den får sit GPS signal direkte fra satellitter. Og de fleste kredser lige ovenover Uganda, som ligger med ækvator gående gennem landet.

Når Huong er færdig kan alle donatorer se billeder fra ‘deres træer’ ved at kigge under Uganda og Grow For It på vores hjemmeside https://trees.trofaco.org/

Huong laver en liste over hvert plantesite og hvilke(t) batchnummer, der har billeder der. Listen lægger vi på hjemmesiden (eller skriv til info@trofaco.org, så sender vi den).

Træerne er jo ret små endnu. Så de er ikke altid lige tydelige på oversigtsbilleder. Det er løst på forskellig vis. Brian fra TROFACOs partner i Uganda (den hedder Community Integrated Development Services – CIDI) fortæller: “På skolerne plejede vi at bede børnene flytte sig, når vi skulle tage billeder. Men nogle skoler foreslog, at børnene kunne stå ved ‘deres’ træer. Og det virker jo! De står nu på billederne ved de træer, de er udpeget til at tage sig af med vand og beskyttelse.”.

Nogle lidt betuttede drenge markerer ‘deres’ træ,som er beskyttet mod omstrejfende geder og køer. Bakka Primary School, Rakai.

De steder, hvor der ikke er skolebørn (fordi træerne er plantet på en mark), er der ofte sat pinde med plasticposer ved hvert træ. Når vi tager billeder næste år, vil der ikke behøves hverken børn eller pinde. Så er træerne pænt store, som GrowForIt så, da de besøgte træer plantet i 2017 og 2018.

St Andrew Kirken, Soroti Uganda. Træer der lige er plantet i maj 2018. Hver pind viser et træ.

Nu er det således muligt at se dokumentationen af sine træplantninger. Og idet vi alle er nye udi plantning af klimaskov for private, vil vi i TROFACO gerne høre, hvad i synes om dokumentationen. Skriv til info@trofaco.org.

Der kommer snart et nyt it-system bag ved TROFACO’s dokumentation på hjemmesiden. Det vil muliggøre, at man kan få sit navn vist ved opslaget for ens ‘batchnummer’, og det vil også kunne søge og finde navn og batchnummer.

Systemet er under test, så det kommer rimeligt snart. Med det nye system vil vi også kunne sende besked, når der er nye billeder på et plantesite (man skal selvfølgelig give samtykke til både at vise navnet og opbevare mail-adressen).

Drone-billede fra Minziiro Hills, hvor mange af GrowForIt’s 2018-2019 træer er plantet. Der plads til rigtigt mange flere! (Ude i baggrunden begynder Tanzania).
En del af medlemmerne i ‘Kigazu Tukwatirewamu Forest Group’, som planter TROFACOs træer i Minziiro Hills. Og en masse af deres egne træer også, nede i lavlandet på deres egen jord. Til venstre taler den valgte leder Dennis Ssebugwawo. Manden i lilla skjorte sidder op ad et ‘Teminalia’ træ, som er 14 år gammelt.
Småtræer ankommer til Bakka Primary school og plantes samme dag. Maj 2019.

Mange hilsner Steffen Johnsen, TROFACO

Status på træplantning i Uganda, august 2019

Status på træplantning i Uganda, august 2019

Alle træer betalt af jer, vores livstidsbalance-donorer, er nu plantet og i vækst. TROFACO har fra sidst i juli og til 10. august været i Uganda for at efterse plantningerne og få billeddokumentation. TROFACO er i øjeblikket ved at få lagt alle billederne op på hjemmesiden. Jeg giver ordet til Steffen Johnsen fra TROFACO, som kort vil berette om forløbet og om, hvad der nu sker:

Steffen:
’Siden Grow For It besøgte Uganda tidligere på året, har CIDI færdiggjort plantningerne. De har også taget ’efter’ billeder langt de fleste steder. Vi besøgte plantestederne, tog de manglende billeder og besigtigede træerne ’in person’, så der er ingen bekymring.
Vi arbejder på fuld kraft med at få lagt billeder op, få tastet ind hvor mange træer af hvilke slags, der er plantet de forskellige planting sites osv. Herefter skal vi parre billeder, træer og Grow For It batchnummer så I kan finde jeres træer. Vi forventer at være færdige midt september. Herefter skal Grow For It godkende dokumentationen, således at næste rate kan udbetales.
Dokumentationsarbejdet tager lidt tid, da vores nuværende IT-system langt fra gør tingene automatisk. Derfor har vi også bestilt et nyt og er ved at udvikle det med et firma. Det skal kunne følge med vores vækst. Fordi I har været så flinke at bestille en masse træer, er det nuværende ret ’overvældet’! Vi har endda plantet flere end I (og andre) har bestilt, så der er træer ’på lager’ hvis I ønsker én hektar mere.

Vores besøg skulle også bestemme et sted, hvor vores seneste kunde, transportfirmaet ANCOTRANS, kan få plantet. Det første os vidt omkring, blandt andet til bakkerne rundt om den skole, hvor Jens Thomsen kontrollerede Grow For It plantningen fra 2017. Det bliver de bakker, der modtager ANCOTRANS’ træer. Her er et billede fra vores drone.

Vi fandt også, med CIDIs hjælp, et andet endnu større sted, der kan bruges til fremtidige plantninger. Bakkerne der og på billedet er nøgne fordi træerne er fældet hen ad vejen og køer har haft fri adgang. De æder de spirende træer. Nu, med TROFACOs og CIDIs aftale med kongedømmet Buganda, vil den slags kvægdrift blive forhindret.

I hører mere snarest! Og skriv gerne direkte til os, hvis I har spørgsmål (info@trofaco.org).

Vedlægger et par billeder mere nedenfor: Dels Eduard fra CIDI’s lokalkontor i Rakai som tæller ny træer i Minziiro Hills, her i august 2019.

Og så et fra skoven, man skal igennem for at komme til Minziiro Hills, hvor jeres træer står. Det er ikke nemt, og slet ikke hvis det regner 🙂

Mange hilsner
Steffen Johnsen
TROFACO

Træplantning i Uganda i fuld gang

Træplantning i Uganda i fuld gang

Skribenten kan personligt bekræfte, at vores samarbejdspartnere er i fuld gang med at plante alle vores træer i Uganda. Fra den 2. til den 14. maj var jeg på en ’ferietur med formål’ til Uganda. Formålet med turen var ved selvsyn at kontrollere, at plantningerne fra 2017 har det godt samt at tilse plantningerne fra 2019. Derudover var jeg også interesseret i overordnet set at få et personligt indtryk af hele samarbejdet med den Ugandiske NGO, CIDI, som er bindeleddet til de lokale folk, der planter træerne, og som desuden er bindeled til kongedømmet Buganda, på hvis jord vi også planter træer.

TROFACO, CIDI og de lokale folk skulle i 2019 i alt plante 49.000 træer.

Alt var opløftende bortset fra, at de i Uganda også mærker klimakrisen, idet regnen er blevet uforudsigelig. De lokale havde dog den klare opfattelse, at fik de træerne tilbage – de har, som i Danmark, fjernet størstedelen af deres oprindelige skove – så ville regnen komme tilbage. Den mere uforudsigelige regn har foranlediget, at TROFACO og CIDI har valgt at foretage alle plantninger i 2019 i de områder, der anses for de mest regnsikre. Du kan læse hele historien med billeder her.