Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning

Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning

Hvad træer kan. Opmuntrende video fra UK, Forestry Commission – på dansk. De første 2 ½ minut fortæller det hele: Link 1, YouTube.

Hvad skove kan globalt. En god video fra NASA: Link 2, YouTube.

Træer er formidable til at opsuge og binde CO2. Skove i vækst opsuger og binder 10 ton CO2 pr. hektar. En hektar skov (100*100 meter) kan etableres for 7.500-10.000 kr. pr. hektar. Dette giver en pris på 750-1.000 kr. pr. ton CO2 – og det er en engangsudgift. Efter 10 år er prisen faldet til 75-100 kr. pr. ton CO2.  

 

 

 

 

Grow For It genindføre mulighed for skattefradrag

Grow For It genindføre mulighed for skattefradrag

Grow For It kan igen tilbyde skattefradrag for alle donationer, når de købes via vores webshop med den tilhørende CPR registrering som er nødvendig for indberetning til SKAT.

Webshoppen genetableres efter ønske fra mange kunder, og fordi vi har brug for alle de træer vi kan få plantet set i lyset af udmeldingerne på klimatopmødet i Egypten (COP-27, november 2022).

Udover ønsket fra vores kunder, oplevede vi også, at den tidsbesparelse vi mente at kunne opnå, i stedet gav en øget arbejdsbyrde. Og idet tid er det vi har mindst af, må vi leve med de tilhørende webshop gebyrer.

Venligst bær over med os, hvis I opdager fejl i webshoppen. Skriv til jens@growforit.dk så vil vi få det rettet 😊

Grow For It genindføre webshop og skattefradrag for private – tak til GreenSpeak

Grow For It genindføre webshop og skattefradrag for private – tak til GreenSpeak

GreenSpeak har udvalgt Grow For It som en af deres fem modtagere af velgørenhedsdonationer.

Ved sidste afstemning stemte 388 ud af 4497 personer på Grow For It som modtager. Dette afstedkom en generøs donation på 15.098 kr. Beløbet bliver ubeskåret brugt til nyplantning af to hektar skov – tusind tak til GreenSpeak og deres 388 mobiltelefonkunder for at tilvælge træplantning.

Under afstemningen har Grow For It modtaget en hel del henvendelser med ønske om træplantning, og i flere af disse henvendelser har der også været et ønske om at genindføre muligheden for at opnå skattefradrag.

Ønsket om at genindføre mulighed for skattefradrag for private, sammenholdt med det paradoks, at den tidsbesparelse vi mente at kunne opnå, i stedet gav en øget arbejdsbyrde, har afstedkommet at vi går tilbage til den gamle webshop løsning.

Grow For It kan således igen tilbyde skattefradrag for alle donationer, hvis de købes via vores webshop med den tilhørende registrering ifølge EU´s dataforordning (GDPR). Webshoppen skal genetableres, så der går lige et par dage.

Uganda-plantninger med TROFACO. Gennemgang af fotodokumentation

Uganda-plantninger med TROFACO. Gennemgang af fotodokumentation

TROFACO har sammen med CIDI gennemgået plantningerne. Resultatet af inspektionen var, som tidligere nævnt, lidt blandet.  Mange steder har træerne det fint, andre steder er træerne desværre gået ud, og endelig er der nogle af plantningsområderne som TROFACO/CIDI har besluttet at lukke. TROFACO og CIDI har heldigvis, som også vores aftale lyder, fået plantet nye træer på nogle andre og mere sikre steder.

TROFACO havde oprindeligt forestillet sig, at den enkelte donator skulle underrette TROFACO, hvis man ønskede sine træer et andet sted. Dette er nu ændret, idet TROFACO´s aftale er med Grow For It og ikke den enkelte donor.

TROFACO og Grow For IT aftalte, at nyhedsskribenten skulle gennemgå alle sites og herefter underrette TROFACO om de plantninger, hvor der skulle allokeres nye træer. Herefter ville TROFACO opdatere sin database.

Gennemgang blev foretaget i august, og resultatet fremgår af PDF filen her. Markeringen er som vist i skema nedenfor, og der er også link til de enkelte donor-plantninger, her skal certifikatnummeret bruges – XXX/200:

Steffen fra TROFACO skriver i e-mail: Vi er i Uganda i oktober, og sætter CIDI’s nyudnævnte træ-verificeringsmand til at tage rundt og tage de manglende billeder.

På TROFACO hjemmesiden kan donatorerne følge udviklingen af dokumentations-opdateringen. Jeg forventer, at TROFACO vil underrette Grow For It når databasen er blevet endelig opdateret.

Hvordan I finder jeres træer, kan I se i forrige Uganda nyhed. Skulle I have kommenterer til dokumentationen, vil TROFACO stadig gerne høre om disse – skriv til verify@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.

Implement, Silva Causa og Grow For It. Aftale om 140 hektar i Vietnam og Uganda

Implement, Silva Causa og Grow For It. Aftale om 140 hektar i Vietnam og Uganda

En stor tak til Implement Consulting Group som igen har bedt Grow For It om at arrangere træplantning til opsugning af CO2. Implement Consulting Group fik i 2020-2021 plantet 40 hektar i Uganda. Læs mere i: Opdatering Uganda og 94 hektar i Uganda i 2020-2021.

Denne gang er det balancering af i alt 1380 tons CO2 udledning. Udledningerne stammer primært fra transportudledninger, som kommer fra konsulenternes rejser til/fra Implements kunder.

De 140 hektar er ligeligt fordelt på 70 hektar i Vietnam og 70 hektar i Uganda. De 140 hektar antages at opsuge 10 tons CO2/hektar/år svarende til 1400 tons/CO2/år. I efteråret 2022 bliver der plantet 15 hektar i Vietnam og 35 hektar i Uganda, resten i løbet af 2023.

Plantningerne blev i 2020-21 foretaget af Danish Forestry Extension med deres samarbejdspartnere i Vietnam og Uganda. Men idet Danish Forestry Extension (DFE) nu har lukket sine aktiviteter, har vi i stedet teamet op med Silva Cause hvor direktøren er den tidligere CEO fra DFE, Flemming Sehested. Persongalleriet er altså præcis det samme som før, blot har Silva Causa erstattet DFE.

Plantningsmodellerne i Vietnam og Uganda er de samme som hidtil, og man kan læse mere her:

Skov i Vietnam 2021 | Grow For It  &  Skov i Uganda 2020-2021 | Grow For It  Det skal noteres, at priserne for plantning i Uganda og Vietnam desværre er steget. Årsagen er, at hvor vi i de tidligere projekter kunne plante i ”slipstrømmen” af andre skovrejsnings-projekter, skal vi denne gang selv udrede betaling for projektledelse i Danmark, Vietnam og Uganda.

Skulle andre firmaer have lyst til at høre mere om mulighederne for CO2 balancering via træplantning med Silva Cause og Grow For It, er I meget velkomne til at skrive til jens@growforit.dk

FN-organisationen FAO har udgivet et fint skrift fra 2001 der angiver CO2 opsugning fra skov. STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org).

I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år.  Omregnet fra kulstof C til CO2 (her skal ganges med 3,67) er det således et optag i området 11-36 tons CO2/hektar/år. De 10 tons CO2 optag pr. hektar pr. år, som vi skønner, kan således tolkes som et konservativt skøn jf. FAO.