Plantning i Baltikum 2022

Plantning i Baltikum 2022

Tak til alle donorer der har muliggjort, at vi nu igangsætter en plantning af pilotprojekt i Baltikum.

Pilotprojektet bliver etableret på et areal ejet af Hedeselskabet i Letland. Pilotprojektet vil være på 10 hektar og bliver etableret på marginal landbrugsjord, der egner sig til skovrejsning. Der er en fin beskyttelse, idet arealet, som er landbrugsjord, nu bliver omklassificeret til fremtidig skov.

Fordelen ved plantning i Baltikum er det attraktive prisniveau sammenholdt med den lille risiko. Det plantes omkring 1700 træer pr. hektar. Træarterne er hjemhørende træarter – rødel, skovfyr, birk og rødgran.

Det udtyndes løbende, så CO2 bindingen er lidt lavere end normalt – her 6,5 tons CO2 årligt pr hektar, når træerne er i god vækst. Prisen for hver hektar er 11.250,-kr.

Se detaljeret beskrivelse af plantningsmodellen i Baltikum her

Uganda – plantninger med TROFACO

Uganda – plantninger med TROFACO

Så er der nyt fra TROFACOs´s plantninger i Uganda.

Uganda har, som tidligere beskrevet, været i en meget hård COVID-19 lockdown. Eksempelvis har skolerne været lukket i 2 år. Den restriktive lock-down med rejseforbud har afstedkommet, at TROFACO og deres Ugandiske samarbejdspartner CIDI først sent i 2021 har kunne kontrollere plantningerne.

Resultatet af inspektionen har været blandet.  Nogle steder har træerne det fint, andre steder er nogle gået ud. De udgåede træer er nu blevet erstattet af nye træer. Enkelte steder har TROFACO lukket den gamle site og er ved at overflytte donatorerne til nye plantninger, som er mere sikre.

Steffen fra TROFACO beretter: COVID har ramt hårdt i Uganda. Måske endnu mere fordi de fleste af vores plantninger ligger i områder hvor HIV/AIDS startede og hærgede voldsomt. Mange af de lokale er AIDS-forældreløse. Vi er faktisk lidt overraskede over hvor mange, der har passet træerne godt. Selv på skoler hvor lærerne har været hjemsendt uden løn og mange har fundet anden beskæftigelse.

Vores uafhængige CO2 fond, som belønner dem, der passer på træerne, kan snart udbetale. Og bønderne forstår den er reel, at træerne er deres egne, og at vi bliver ved med at komme og se til træerne. Det hjælper meget!

Donatorene kan på TROFACO´s hjemmeside se, hvordan jeres træer har det. Hvordan I finder jeres træer, kan I se i den gamle Uganda nyhed. Skulle I have kommenterer til dokumentationen, vil TROFACO gerne høre disse – skriv info@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.

Steffen skriver: TROFACO har været rundt til stort set alle plantninger i Uganda, men mangler nogle få. De træer, der skal erstatte de plantninger vi har nedlagt, bliver plantet ved næste regn, som forventes i april. Så engang om 1-2 måneder har TROFACO fået flyttet alle GOFI-donatorer på plads. Så hav gerne lidt tålmodighed 🙂 Vi skal også lige til Cambodja og Vietnam, for at sikre tingene der. Der er først åbnet for rejser for få dage siden.

Vores samarbejdspartner Danish Forestry Extension (DFE) stopper – afdelingen lægges i dvale

Vores samarbejdspartner Danish Forestry Extension (DFE) stopper – afdelingen lægges i dvale

Skovdyrkerne har desværre meddelt, at de med udgangen af juli 2022 lægger deres udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFE) i dvale. De stopper arbejdet og lukker kontoret – lægger det i en art dvale.

For Grow For It er dette meget uheldigt, idet DFE var vores vigtigste samarbejdspartner for plantninger i Nepal, Vietnam og i Uganda.

Det igangsatte arbejde i 2021 i Vietnam og Uganda fortsætter og færdiggøres som planlagt, og vi er i gang med at se på forskellige muligheder for at fortsætte plantningerne i Vietnam, Nepal og Uganda også i 2022. Desværre har vi endnu ikke fundet en brugbar løsning.

I Vietnam blev der i 2021 plantet 25 hektar skov med DFE. Vi har modtaget ”plantning færdig rapporten”. Download eller læs rapporten her. Yderligere oplysninger fremgår af den tidligere nyhed 25 hektar skov på vej i Vietnam.

I Uganda er plantningen af de i alt 94 hektar plantning færdig. De 94 hektar indgår i en eco-restaurering af 1000 hektar i ”nationalparken” West Bugwe gruppen af Central Forest Reserve. DFE har igangsat en 2. part evaluering (FAO) af tilplantningen. Rapporten er gennemgået og godkendt af Grow For It og kan downloades og læses her.

Læs eller genlæs Progress rapport for West Bugwe her. Yderligere oplysninger i tidligere nyhed Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda.

Plantningsnyt fra Uganda, Vietnam, Madagascar og Nepal

Plantningsnyt fra Uganda, Vietnam, Madagascar og Nepal

Uganda

Danish Forestry Extension (DFE) er kommet med en frisk opdatering om plantning af 94 hektar.

De 94 hektar plantning indgår i en Eco-restaurering af 1000 hektar, ud af en i alt 3000 hektar stor ”nationalpark”, ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority, men forvaltningsretten/pligten vil blive overdraget til UTGA, som er DFE´s samarbejdspartner i Uganda.

Fase 1 på 40 hektar, er fuldt gennemført. Tilplantningen af fase 2 på 54 hektar, er også gennemført, på nær nogle yderhjørner. Planterne til disse yderhjørner er købt og klar til plantning (planterne er sat i indslag, en midlertidig plantning som beskytter planter og rødder).

DFE har igangsat en 2. part evaluering (FAO) af tilplantningen og rapport-verifikation, som skal munde ud i en godkendelse (project sign-off). Herefter modtager Grow For It rapporten til vores godkendelse.

Madagascar

Takket være jer, alle vores donorer, er den første site, Antsanitia 2 nu færdigplantet. Vi har modtaget en rapport fra Eden Projects. Der er plantet mere end 3 millioner mangrovestiklinger af de 37 lokale personer, der medvirker. Se også fotoalbum fra Antsanitia.

Som det fremgår af rapporten, plantes der med en større tæthed end først planlagt. Den større plantningstæthed vil få en fremtidig indflydelse på prisen, og vi er i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette når vi har nyt.

Vietnam

Plantningen af de 25 hektar skov i Vietnam er færdig, og træerne gror og opsamler nu CO2 fra atmosfæren. Se rapporten, der dokumenterer plantningen og frigiver betaling af rate 2 af 3. Læs eller download rapporten her.

Ninna Knudsen, Christian Bruun Keramik og Sydfyns Trælegetøj har købt 6 af de 25 hektar, så der er stadigvæk 19 hektar ledige som andre donorer kan overtage. Det er således træer i vækst der kan overtages i Vietnam 😊

Skulle du være interesseret i at overtage én eller flere af de 19 hektar kan du kontakte skribenten hvis du ønsker yderligere information – skriv til jens@growforit.dk

Nepal

Nepal var igen i 2021 ramt af COVID-19. Så slemt at de måtte opgive plantning i 2021.

De 25 hektar, som skulle være plantet, blev flyttes til Vietnam, så de ikke blot stod til ingen nytte på bankbogen. Nu er vi ved at ”sælge” plantningerne i Vietnam, således at der kan komme midler til træplantning i Nepal i sommeren 2022.

25 hektar skov på vej i Vietnam

25 hektar skov på vej i Vietnam

Grow For It har indgået en aftale med Danish Forestry Extension (DFE) og deres partnere i Vietnam om plantning af 25 hektar skov i 2021.

De 25 hektar skov var oprindeligt tiltænkt Nepal, men Nepal har for andet år i træk måtte opgive plantning på grund af COVID-19. Denne gang er det delta-varianten, der raser.

Donoren (Society of Lifestyle) har endnu engang stillet donationen på 24 hektar til rådighed for Grow For It. Sidste år valgte vi Uganda. I år bliver det Vietnam. Grow For It vil så ”videreformidle” de plantede hektar i Vietnam til andre donorer, så der kan komme midler til, vi kan plante i Nepal i 2022.

Det primære formål i Vietnam er stadig CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr hektar jord. Herudover er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder.

Skovmodellen skal sørge for:

  • Bedre sikkerhed for træerne. Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
  • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter også hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
  • Bedre indtægt til skovbønderne. Dette fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Siden de første modelplantninger i henholdsvis 2019 og 2020 (2 gange 14 hektar) har Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partnere i Vietnam opdateret og også forbedret plantningsmodellen for Vietnam.

Den vigtigste ændring er en øgning af de lokale arter fra 100 til 200 træer pr. hektar. Henholdsvis 100 stk. Chukrasia tabularis og 100 styk. Michelia tonkinensis eller 200 stk. Melia azedarach eller Chukrasia tabularis.

Alle tre muligheder vil være til gavn for biodiversiteten og økosystem-resiliensen (klimatilpasningen). Klimagevinsten bliver tilsvarende højere eftersom kulstof bindes i produkter med længere livscyklus. Der plantes stadig 2.000 træer pr. hektar hvoraf de 1.800 er akacietræer, der opsamler kvælstof og forbedrer jordbunden.

Planteområderne er stadig i det nordlige Vietnam, mere specifikt i provinserne Ha Tinh eller Ha Hoa Binh.

De Vietnamesiske partnere er kooperativerne Son Ham Agriculture, Forestry and Environment Service Cooperative i Ha Tinh province og Xuan Phong- og Cao Son Agriculture, Forestry and Service Cooperative i Hoa Binh Province. De tre kooperativers opgave er at sikre skovbøndernes interesser, så de opnår bedre betingelser – på samme måde som den Danske andelsbevægelse.

Skovbønderne har typisk mindre arealer, som de passer intensivt for at kunne opnå maksimalt udbytte til familiens underhold. Øgningen af de hjemhørende arter hjælper med til at forlænge perioden med stabile indtægter.

Hele beskrivelsen, inklusiv fordelene for skovbønderne, kan læses i dokumentet her.

I medlemsbladet for Skovdyrkerforeningen er der i maj 2021 udgaven en fin lille artikel om Vietnam-modellen, den kan læses her Dansk lånemodel skaber bedre træplantning i Vietnam – Danish Forestry Extension (df-extension.dk) – artiklens billede er herfra.

Tidligere nyhed om Vietnam fra februar 2020: Modeltræplantning i Vietnam er nu færdig | Grow For It.