Antsanitia 1 – to års plantninger overstået

Antsanitia 1 – to års plantninger overstået

Scroll down for english version

For nyligt modtog vi, dog lettere forsinket, to-års-rapporten fra Eden Projects, omhandlende vores plantninger i Madagascar fra juni 2021 til juni 2023. Takket være jeres donationer er det lykkedes Eden (trods udfordringer med både covid og vejr) at plante over to millioner træer på de godt 330 hektar, som Antsanitia 1 dækker over.

Det er altså knap en million træer om året på de to år vi har plantet indtil videre. Plantningerne fortsætter i Madagascar, og vi ser frem til næste update, til sommer. Da ikke alle stiklingerne bliver til træer, regner vi med at ca. at én million træer bliver stående og vil suge CO2 ud af atmosfæren de næste mange år.

Og da vi regner med at mangrovetræerne suger mindst 24 tons CO2 ud per hektar svarer Antsanitia 1 altså til at vi fjerner 7.920 tons CO2 hvert år, så længe træerne vokser.  Hele rapporten på engelsk her Antsanitia 1, two year update

Om Antsanitia området, befolkningen og biodiversitet

Antsanitia 1 ligger ved Morirafloden i Belobaka, et landområde i det nordvestlige Madagascar. Nærmeste landsby er Antsanitia, og nærmeste større by er Mahajanga.

Eden har i gennemsnit haft over 100 mennesker ansat på projektet på månedlig basis. Disse gode faste jobs giver en løftestang til det lokale samfund, som sikkert har svært ved at forestille sig hvor koldt det er i Danmark, eller hvorfor vi forurener så meget, at vi er nødt til at plante træer i deres baghave 😊 Eden regner selv med at vi har genereret ca. 20.000 arbejdsdage på de to år, og den faste indtægt er meget kærkomment i disse udsatte områder, i hvilke mangrovetræerne hjælper imod naturkatastrofer. Den faste indtægt hjælper bl.a. med at løfte udgifterne til sundhed og frigiver midler til at sende børn i skole.

Mangrove-arterne der plantes er Rhizophora mucronata, Ceriops tagal og Bruguiera gymnorrhiza.

Der er flere truede dyrearter i området, bl.a. Propithecus coquereli, Threskiornis bernieri, Anas bernieri og Pterus rufus (Malagasi Fruit Bat). Ud over at beskytte disse arter hjælper mangrovetræerne også på fisk, krabber, rejer, etc., som lever blandt rødderne.

Antsanitia 1 – two years of planting done

We recently received, albeit slightly delayed, the two-year-report from Eden Projects regarding our tree planting in Madagascar from June 2021 until June 2023. Thanks to your donations, and despite challenges with both covid and adverse weather, Eden succeeded in planting more than two million trees on the about 330 hectares covering the Antsanitia 1 site.

In other words, this means one million trees were planted each year during the first two years on Antsanitia 1. Eden will continue planting in Madagascar, and we look forward to the next update, this summer. Since not all saplings make it until adulthood, we only count our CO2 sequestration to cover the one million trees.

Thus, conservatively put, about one million trees will suck out CO2 from the air for the next many years. And as we count with 24 tons of CO2 per hectare, these one million mangrove trees will obtain about 7,920 tons of CO2 every year, for as long as the trees grow. Read the report here Antsanitia 1, two year update

About Antsanitia, the people and biodiversity

Antsanitia 1 is located by the Morira river in Belobaka, a rural area in the Northwestern Madagascar. The nearest village is Antsanitia, and the nearest large town is Mahajanga.

On average, Eden employs more than 100 people on the Antsanitia 1 project on a monthly basis. These steady jobs benefits the community tremendously, and we are sure they have no clue about the cold weather in Denmark these days. Or why we pollute so much that we need to plant trees in their backyards 😊

According to Eden’s numbers, they calculate with this project having generated about ca. 20,000 working days in the two years. Adding to that, the steady income is a helping hand in these hard pressed areas, where the mangroves even brace the impact of severe storms. Also, the fixed income helps with the expenses for health and education for the kids.

The mangrove species being planted are Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, and Bruguiera gymnorrhiza. There are several endangered species in the area, e.g. Propithecus coquereli, Threskiornis bernieri, Anas bernieri, and the Pterus rufus (Malagasi Fruit Bat). Besides protecting these species, the mangroves also help protect fish, crabs, shrimp, etc., living among the roots.

Nyt areal i Madagascar

Nyt areal i Madagascar

Grow For It donorer sikrer beplantning af en halv million mangrovetræer, som kan optage estimeret 600 tons CO2 per år

I løbet af 2023 har vi i Grow For It været på udkig efter yderligere muligheder for at plante mangrovetræer. Vi er ret vilde med mangrover, fordi de optager en masse CO2, men derudover fungerer de som børnehave for biodiversiteten i området. Sidst, men ikke mindst, beskytter planterne imod erosion fra hav, sø og flod (lær mere her:  YouTube).

Vi er derfor glade for at kunne annoncere, at vi har underskrevet en ny aftale med Eden Projects om at plante 500.000 træer, svarende til et areal på 25 hektar i Ankazomenavony – Antsaboka området på i alt 357 hektar. CO2-optaget for de 20.000 træer (som plantes per hektar) estimeres til minimum 24 ton CO2 per år, baseret på beregninger fra Antsanitia 2 projektet1 (lær mere her: Nye tal fra Eden: Så meget CO2 opsuger mangrove-skov i Madagaskar om året). Tilsvarende vil 500.000 træer på 25 hektar altså optage 600 tons CO2 om året (25 hektar * 24 t CO2).

Plantningen begynder sommeren 2023 og løber indtil foråret 2024. De totale omkostninger er 75.000 USD eller ca. 500.000 DKK.

Ankazomenavony – Antsaboka

Det  357 hektar store Ankazomenavony – Antsaboka område ligger på følgende koordinater: 15°37′14.10″S, 46°26′17.81″E. Over årene er området blevet ødelagt, primært af lokal skovdrift. De lokale indbyggere henter træ til at bygge huse af eller til at sælge kommercielt. Noget af området indeholder dog stadig sund skov, men også dette område trues, nu hvor de lettere tilgængelige områder er slidt op.

Vi støtter lokalmiljøet

Antsaboka-lokalmiljøet har over 1,263 indbyggere, hvoraf størstedelen tilhører Sakalava-stammen. De fleste aktiviteter i landsbyen knytter sig landbrug, fiskeri og at væve måtter. Træfældning til at understøtte nabobyen Mahajanga er en stor faktor i skovtabet. Derudover gør den lette adgang til transport af træprodukter via havet det nemt for udnyttelse af området til træhugst. Det er problematisk for både skov og biodiversiteten i de lokale økosystemer. Eden Reforestation hjælper med at restaurere de øgelagte økosystemer i området. Som altid arbejder Eden ved hjælp af lokalbefolkningen, som dermed også bliver gjort i stand til at tage vare på deres lokalområde – på bæredygtig vis.

Understøtter biodiversiteten

Området er en bevaringsprioritet, da biodiversiteten er meget høj og inkluderer bl.a. kæmpemudderkrabber (Scylla serrata),  Fiddler crab, dyndspringere (Periophthalmus modestus  ) og nilkrokodiller (Crocodylus niloticus), ligesom Madagascar kingfisher (Corythornis vintsioides ), Madagascar rail (Rallus madagascariensis ) og Magagaskars kardinalfugl (Foudia madagascariensis). Mangrove træerne i området tilhører følgende sorter; Rhizophora mucronata Ceriops tagal og Bruguiera gymnorhiza.

Hvor findes projektet?

15°37’14.1″S 46°26’17.8″E – Google Maps

Nye tal fra Eden: Så meget CO2 opsuger mangrove-skov i Madagaskar om året

Nye tal fra Eden: Så meget CO2 opsuger mangrove-skov i Madagaskar om året

Vi har endelig modtaget de officielle tal fra Eden Projects på hvor meget CO-2 mangroveskov reelt opsuger om året. Det tager tid at beregne den slags, da der findes forskellige metoder. Eden Projects har dog besluttet at læne sig op ad FNs internationale klimapanels (IPCC) måde at beregne på (formlen findes længere nede i nyheden).

Fordi vi vidste at der var forskellige måder at regne på, og for at være på den sikre side, har Grow For It indtil nu for større donationer regnet med at mangroveskov optager 10 tons CO-2 per hektar. Men da Eden Projects nu kan fortælle os at de stoler på IPCCs måde at regne på, er vi også trygge ved det. Det er især optaget i de våde rødder, som er svært at beregne.


Eden Projects har benyttet sig af beregninger via FlintPro værktøj, med tal fra FN´s klimapanel. (Se tabel 4.4. og 4.5. på IPCC). Konverteringsformlen ser således ud:

tCO2/yr = 9,9 X (1,0+0,49) X 0,45 X 3,67 = 24,37
(faktoren 3,67 kommer fra omregning fra kulstof (C) til CO-2 )

De 24,37 tons per hektar opnås allerede efter et par år og dette optag vil fortsætte i årene fremover.

Hvis vi antager, at en gennemsnitsdanskers CO-2 udledning ligger på 7,3 tons om året (kilde: EuroStat 2020), hvor meget koster det så at balancere sit aftryk via Eden?

Til reference udleder en flyvetur tur-retur over Atlanten alene godt 5 tons CO-2 – ækvivalent når man regner udledning i stor højde med (radiative forcing), se bl. a. denne beregning på Growforit.dk.

Med 24,37 tons per hektar og 7,3 tons per dansker skal en gennemsnitsdansker altså tilplante ca. en tredjedel hektar mangroveskov (altså 100m*33m) for at opnå CO 2 -udlednings-balance hvert år.

Plantning af mangrovetræer via Eden Projects koster i øjeblikket 0,15 USD pr. træ. For at opnå den rette tæthed per hektar planter Eden Projects i 2022 ca. 20.000 træer pr. hektar.

En tredjedel hektar tilplantet med 6666 træer og med 0,15USD pr. styk giver en pris på 1000 USD. Det vil altså koste ca. 1.000 US dollars pr. dansker at opnå drivhusgasbalance ved at plante mangrovetræer.

Sidst men ikke mindst er vi stadig stolte over at være Forest Partner hos Eden Projects! Det er vi fordi jeres donationer tilsammen har plantet for mere end 100.000 dollars. I Madagaskar giver det mere end 127 hektar og derfor mere end 3.000 tons CO-2 om året. Det er altså ret sejt og et godt skridt på vejen mod et bedre klima!

Update on mangroves from Madagascar

Update on mangroves from Madagascar

Last month we were again reminded, by the IPCC, that our climate is in a bad way, and that things will only worsen from hereon out. Record forest fires have wrecked rich and poor regions alike, with huge CO2-emissions as a consequence. And this week it was confirmed that July was the warmest month since we started measuring in 1850.

What to do? Does it even matter to plant trees anymore? EVERYTHING matters. Every kilo of COCO2 we can sequester matters and will lessen the destructive impacts. We owe it to future generations to do everything we can to reduce the warming impacts we are causing.

And as if abrupt climate change and natural disaster isn’t enough, our planters also have to battle COVID and Dengue fever in Madagascar. Two waves of COVID hit the people on the ground, as well as a simultaneous outbreak of Dengue fever.

We write this update report against a very dire background this past year. Thankfully, we also bring good news in finishing our first 127-hectare site in Madagascar, having achieved great learnings on robustness of planting density, and we are on to our next site, neighboring the first site (see pictures at the end of the update).

Original site fully plantet.

Since starting planting on Madagascar with Eden Projects, we have now reached full planting of our first site, topping out at 127 hectares. According to our simple rule of thumb, at 20 tons of CO2 per hectare, that gives us a sequestering of 2,540 tons of carbon in trees and soil!

At the same time, we rejoice that these mangroves protect the Madagascar shoreline against erosion and that Eden now (Summer of 2021) employs 37 full time employees, planting mangroves for us and other climate aware organizations. Read more in the report from Eden: Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Increased planting density

Grow For It´s mangrove trees were initially planted with one sapling per sq.m., but due to difficult conditions for the saplings, the planter teams in Madagascar have learned that up to two saplings per sq.m. provides a better overall protection (especially against waves) and thereby ensures the longevity of the total population of mangroves. From this learning (and other similar mangrove sites) Eden Projects have gained valuable experience, and we are very happy to have them as a partner – they are truly a trustworthy partner.

Eden have explained to us that future plantings will be with up to two saplings per sq.m. And according to this USAID expert report (USAID report, pdf) it can be argued that densities of even up to 16 saplings per sq.m. may be feasible for planting in very harsh conditions. However, from our experiences from similar projects, we estimate that one-four saplings per sq.m. should be feasible for our sites at Madagascar. In this regard, comparing to lumber forest should not be done, where densities are lower, as these mangrove trees are planted for climate and ecosystem purposes.

The increased density will influence future price per hectare, and we are currently in dialogue with Eden on how to define the actual sequestering potential for the new density. More on this later.

Welcome to the new site (same as the old site, only opposite side of the “river”)

The new site is almost identical in size, as it is 125 hectares (vs. the old site of 127 hectares). In all other respects, the same conditions apply – erosion haunts the area, which is why only mangrove trees are feasible to plant and the only safeguard against erosion.

If you want to take a closer look at the new site, it is located at: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

In sum, we are very happy working with Eden Projects and we hope to include them in our planting portfolio many years into the future.

We have received these pictures for the new site:

Update on mangroves from Madagascar

Opdatering om mangroveplantning fra Madacascar

I sidste måned blev vi igen, af IPCC, mindet om, at det står skidt til med klimaet, og at det kun bliver værre herfra. Rekordstore skovbrande har hærget både rige og fattige regioner med store CO2-udledninger til følge. Og juli måned blev den varmeste måned målt siden 1850.

Så hvad kan vi gøre – nytter det noget at plante træer? ALT nytter. Ethvert kilo CO2 vi kan hive ud af atmosfæren, vil gøre ødelæggelserne mindre. Vi skylder fremtidige generationer at gøre, hvad vi kan for at formindske skaderne.

Og som om at klimaforandringerne og de medfølgende naturkatastrofer ikke var nok, skal vores plantere også kæmpe med COVID-19 og andre sygdomme. På Madagaskar blev de ramt af to bølger COVID, hvor især anden bølge var slem – og oveni ramte Denguefeberen.

Det er altså på en meget dyster baggrund, at vi kommer med en opdatering på plantningsarbejdet på Madagaskar i det forløbne år. Gudskelov er der også godt nyt, da vi både har færdiggjort første område på 127 hektar, da planterne på jorden har opnået vigtige læringer om robusthed, og vi er videre på et nyt site (se billeder nederst i artiklen).


Første Madagascar-polygon fuldt beplantet.

Siden starten af vores samarbejde med Eden Projects på Madagaskar har vi nu plantet 127 hektar mangrovetræer. Det giver ifølge vores simple tommelfingerregel med 20 tons CO2 per hektar en lagring af 2.540 tons kulstof i træerne!

Samtidig er vi meget glade for, at mangrovetræerne kystsikrer Madagaskar mod erosion, og vi er især glade for, at Eden nu (sommeren 2021) er oppe på 37 fuldtidsansatte, som blot arbejder med at plante mangrovetræer for os og andre klimabevidste organisationer. Læse mere her i rapporten Grow For It, 2nd Year Update Reforestation Report, Antsanitia 2.

Tættere beplantning

Grow For It´s mangrovetræer blev i første omgang plantet med én stikling per kvadratmeter, men grundet vanskelige forhold har plantnings-holdene i Madagaskar lært, at op til to stiklinger per kvadratmeter giver bedre beskyttelse (mod især bølger) for den samlede beplantning. Denne læring (og læring fra lignende projekter), har Eden Projects selv afholdt, og det er vi meget glade for – de er i sandhed en troværdig partner.

Eden har forklaret, at Grow For It´s fremtidige plantninger vil blive med op til to stiklinger per kvadratmeter. Jævnfør denne USAID ekspertrapport (USAID report, pdf) kan man argumentere for, at tætheder helt op til 16 træer per kvm. kan forsvares for at sikre væksten. Dog anses det ifølge egne erfaringer, fra projekter fra andre egne, for egnet med én-fire stiklinger pr kvm. Man bør her ikke sammenligne tæthed med en tømmerskov, da disse mangrovetræer ikke plantes for tømmer, men af klima- og økosystem-hensyn.

Den større plantningstæthed vil få en indflydelse på prisen, og vi er nu i dialog med Eden omkring sammenhængen mellem det faktiske CO2 optag (inklusiv binding i havbunden) sammenholdt med pris og areal. Mere om dette senere.

Velkommen til det nye site (samme som det gamle site, blot modsatte side af ”floden”)

Det nye site er nærmest identisk i størrelse som det gamle site, det er 125 hektar (imod det gamle på 127 hektar). Ellers er det de samme forhold, der gør sig gældende – erosion præger området, hvorfor mangrovetræer er det eneste, der kan plantes og det eneste værn mod netop erosion.

Hvis du selv vil kigge nærmere, er det nye site lokaliseret her: 15°34’5.10”S, 46°26’10.05”E

Vi er meget glade for samarbejdet med Eden Projects og vi håber på at have dem med i vores portefølje af plantningsmuligheder mange år i fremtiden.

Vi har modtaget disse billeder fra Eden Projects: