Mulighed for at få navn på Ugandaplantninger og COVID-19

Mulighed for at få navn på Ugandaplantninger og COVID-19

TROFACO har underrettet Grow For It om, at foto-dokumentationen efter et års vækst vil blive forsinket som en følge af COVID-19 der også berører samfundsforholdene i Uganda.

Steffen fra TROFACO fortæller: ”Uganda har også indført en COVID-19 lock-down som gør, at der er forbud mod overnatning uden for hjemmet, og at kørsel kun er tilladt mellem 7 morgen og 7 aften. Indrejse i Uganda er heller ikke muligt og herudover også uacceptabelt ifølge de danske rejsevejledninger. Vi vil genoptage arbejdet i Uganda, så snart det igen bliver muligt”.

TROFACO har flyttet dokumentationen til en ny server, og i den forbindelse er der sket en opdatering af plantningsnavne med mere. Nå I leder efter jeres plantninger, skal I stadig søge ved at indtaste jeres batch nummer GOFI-201X-XXX. Årstallet er, hvornår I købte plantningen og de sidste 3 cifre er jeres certifikatnummer – I finder dokumentationen her https://trees.trofaco.org/

TROFACO har tilbudt at indsætte navne på jeres respektive plantninger, så der eksempelvis vil komme til at stå GOFI-2017-009, Jens Thomsen, 700 træer. Ønsker I dette, skal I skrive til verify@trofaco.org , så vil Huong tilføje jeres navne. Når I skriver, skal I huske at give TROFACO tilladelse til at opbevare jeres navne. Dette er et krav ifølge EUs persondatalovgivning, GDPR. For at kunne samle arbejdesmængden har TROFACO bedt om en deadline. I skal således underrette TROFACO senest d. 1. september 2020. Har I yderligere kommentarer, herunder til dokumentationen, vil TROFACO meget gerne høre disse. Skriv til verify@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.

Vi vil underrette jer via en nyhed på hjemmesiden, når ét års dokumentationen er klar.

Træplantning og Covid-19 i Vietnam, Nepal og Uganda

Træplantning og Covid-19 i Vietnam, Nepal og Uganda

Træplantninger bliver også påvirket af Covid-19, men fordi planteperioderne varierer, er situationen forskellig fra land til land. Her er en oversigt over, hvordan Covid-19 påvirker Grow For Its internationale planteområder:

Nepal: I Nepal er planteperioden juli, august og september. Danish Forestry Extension (DFE) er fortrøstningsfund i forhold til, at den lokale skovdyrkerforening (det bliver den samme som sidste år) nok skal få plantet alle træer. Sidste år blev der plantet 12 hektar. I år skal der plantes 27 hektar. Alle 27 hektar er reserverede. Vi har således udsolgt for Nepal.

Vietnam: I Vietnam er den bedste planteperiode september, oktober og november. Danish Forestry Extension (DFE) tror ligeledes her, at den lokale skovdyrkerforening nok skal få plantet indenfor perioden, specielt fordi perioden ligger sidst på året. Sidste år blev der plantet 14 hektar. I år har den lokale skovdyrkerforening bedt om hjælp til 20 hektar. Vi har endnu ikke udsolgt af plantninger i Vietnam (læs om Vietnam modellen).

Uganda: Landet er påvirket af Covid-19. Alle ikke livsnødvendige offentlige institutioner er lukket ned, herunder Uganda National Forestry Authority (NFA). Den lokale skovdyrkerforening UTGA kan således ikke få svar omkring det ”land lease”, hvorpå vi skulle have plantet i 2020. Denne usikkerhed gør, at vi desværre ikke vil kunne nå en forårsplantning i perioden marts, april og maj. Vi satser i stedet på, at UTGA og Danish Forestry Extension (DFE) vil kunne få et svar fra NFA, så vi vil kunne få plantet i efterårsperioden, der løber fra september til november.

I Uganda plantede vi sidste år 50 hektar med TROFACO. I 2020 forventer vi at kunne tilplante et tilsvarende areal. Denne gang bliver det med Danish Forestry Extension og den lokale skovdyrkerforening UTGA. 27 hektar af de 50 hektar er reserverede. Vi har således stadig ikke udsolgt for Uganda.

Madagaskar: I Madagaskar plantes der fortløbende, idet de lokale selv fremstiller og håndterer de mangrove stiklinger, som de også selv planter. Og fordi mangrovetræer gror i saltvand, er der ingen speciel regntid, der skal tages hensyn til.

Generalforsamling den 26. maj 2020

Generalforsamling den 26. maj 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 26. maj 2020. Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
 5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
 6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med Naturkraft inkl. ændringer i vedtægter).
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
 10. Eventuelt.

På grund af myndighedernes begrænsning af forsamlingsstørrelser i forbindelse med Covid-19 er tilmelding nødvendig. Antal tilmeldte afgør hvordan generalforsamlingen afholdes, online eller som et fysisk møde. Tilmelding senest den 14. maj. Send venligst navn på mail til info@growforit.dk.

Den 22. maj gives besked om, hvordan generalforsamlingen afholdes. Hvis vi kan mødes fysisk på forsvarlig vis, er det i ”Dok Arends”, Dr Arends Vej 1, 7330 Brande. Indskrivning 16:45. Generalforsamling 17:15-20:00. Ender det med, at vi må afvikle generalforsamlingen online, starter vi klokken 17:30.

Modeltræplantning i Vietnam er nu færdig

Modeltræplantning i Vietnam er nu færdig

Træplantningerne i Vietnam er socioøkonomiske plantninger oprindeligt tiltænkt firmakunder, der har forretning i Vietnam. Firmaer som gerne vil klimakompensere deres CO2-udledning og samtidig sikre, at der plantes værdifulde hjemhørende træer, som kan blive basismateriel til virksomhedernes træprodukter.

Det primære formål er stadig CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr hektar jord.

Udover det primære formål er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder.

Skovmodellen skal sørge for:

 • Bedre sikkerhed for træerne. Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
 • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter også hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
 • Bedre indtægt til skovbønderne, fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Plantninger udføres på degraderede skovarealer opstået under og efter Vietnamkrigen. Plantningerne er håndteret af danske Skovdyrkerne/DFE sammen med et lokalt skovbrugskooperativ (Son Ham), hvori de små skovbønder er organiseret – lidt som den danske andelsbevægelse.

Donationen på 7.500 kr./ha agerer mikrokredit lån, så bønderne lader deres træer stå i flere år (10 års omdrift). Træet kan nu bruges til møbeltræ og sikre CO2-lagring i stedet for at blive til træflis (4-5 års omdrift).

Skovbønderns skal selv betale 20% af omkostningerne, hvorfor de passer på deres træer. Mikrokreditlånet tilbagebetales af høstindtægten efter 10 år og bruges til genplantning af en ny skov og CO2-opsugningen forsætter i en ny cyklus.

Efter omkring 40 år er minimumsoptaget af 750 tons CO2 opnået. 500 kroner fratrækkes for hver omdrift, så ideelt set er der til 15 rotationer.

Konklusionen beskrevet af Son Ham kooperativet og de lokale er positiv:

 • De lokale foretrækker at plante i med lang rotationstid (10 år) for at øge værdien af deres træer og for at beskytte omgivelserne set i lyset af klimaforandringerne.
 • Modellen har givet støtte til skovbønder, der ønsker modellen, men som ikke kan finansiere plantningen.
 • Omdømmet og interessen for Son Ham kopperativet er øget gennem teknisk service og hjælp til træstiklinger i forbindelse med modelplantingerne.

Modellen for hver hektar i kort form:

 • Plantning af 2200 træer pr. hektar (Akacia Hybrid, Melaleuca og Chukrasia).
 • Minimum 100 træer af de hjemhørende arter – Melaleuca leucadendra L og Chukrasia tabularis.
 • Chukrasia – kaldes Indisk mahogni og er et hårdtræ og skal stå til fuldt udvokset.
 • Melaleuca – giver æteriske olier, tømmer og værdifuld bark.
 • Akacia – er et hurtigtvoksende træ. Bruges til gulve, tømmer og er kvælstofsamlende.
 • Træerne udtyndes jævnligt for at sikre de bedste træer.
 • Efter 10 år står der cirka 750 træer tilbage, som høstes til tømmer (dog ikke Chukrasia).
 • 750 træer har opsuget 360 ton CO2. 50-70% lagres i tømmer/møbler = 180-250 tons CO2.
 • Efter 4 rotationer (cirka 40 år) er der opsuget og lagret mindst 750 tons CO2.

Skovdyrkernes forklaring og oplæg til modelplantning (PDF).

Forståelsespapiret for modelplantningen (PDF).

Vietnam-model, background and description, 2019, engelsk (PDF).

Vietnam-model, final result, 2019, på engelsk (PDF).

Status på træplantning i Nepal 2019

Status på træplantning i Nepal 2019

Træplantningerne i Nepal er nu færdige. Plantningerne blev forsinket på grund af de kraftige oversvømmelser fra monsunregnen i 2019. Træplantningerne i Nepal var alle modelplantninger med forskellige formål udover at opsuge CO2. De tre modeller var:

 1. CO2 opsugning og genetablering af degenereret skov.
 2. CO2 opsugning og genetablering af skov samt genetablering træer til sikring af flodbredder.
 3. CO2 opsugning og produktion af frugt, dyrefoder, tømmer med mere (Agro Forestry).

For Nepal plantninger blev der i gennemsnit plantet 960 træer pr. hektar (11324 træer på 11,74ha). Plantningerne blev for 75% betalt af jer, Grow For It, donorerne. De lokale skulle selv skaffe 25% og vil således beskytte deres plantninger. Der blev plantet 12 af 14 hektar.

Mange tak til Jan, Nina, Vanessa, Fiona, Benedikte, Andreas, Konstantin og House Doctor for at vi fik testet de tre plantningsmodeller i Nepal. Vi glæder os til at følge plantningerne med hensyn til vækst, CO2 opsugning samt Agro Forestry funktionen. Læs mere her (engelsk PDF).

Takket være et tilsagn om donation fra firmaet Society of Lifestyle vil Grow For It også plante træer i Nepal i 2020. Donationen åbner for, at private også kan vælge at få plantet træer til livstidsbalance i Nepal i 2020.

Plantningerne i 2020 vil igen blive udført i et samarbejde mellem Grow For It, danske Skovdyrkernes/DFE og deres NGO kontakter i Nepal. Læs om Skovdyrkernes arbejde i udlandet.

Plantningerne i 2019 blev foretaget i det Nepalesisk lavland (se kort nedenfor, det lyse område sydøst for Katmandu)