Foto-dokumentation på plads for Uganda-plantninger

Foto-dokumentation på plads for Uganda-plantninger

Så skulle det være ganske vist. Vores plantnings-partner TROFACO har fået lagt alle fotos op på deres hjemmeside, og det er nu muligt for vores donorer at finde præcis de træer, som man har betalt.

Identifikationen er for øjeblikket med batch-numre, som følger certifikatnummeret GOFI-2019-XXX (det står for Grow For It, ordret i 2019, certifikat nummer XXX). Indtast batch-nummeret, med det rigtige årstal, i søgefeltet på siden https://trees.trofaco.org/

Eksempelvis GOFI-2018-067. Her er det donationen med certifikatnummer 067, der har fået træer plantet. På samme site har donor med batchnummer 068 og 069 også fået plantet træer.

Steffen Johnsen fra TROFACO beretter om den sidste slutspurt med at få foto-dokumentationen færdiggjort , samt om hvad der endnu udestår, herunder muligheden for at få sit navn på plantningen:

Steffen fortæller:
Hej fra TROFACO: Der har været meget travlt i Uganda takket være jeres mange gode bidrag til Grow For It og dermed til de træer, der er blevet plantet.

Træerne har det godt, kunne vi se ved seneste besøg for 3 uger siden, og nu regner det. Det er ‘den lille regntid’, så der kommer endnu mere gang i væksten.

Huong, som tager sig af vores verifikation, er lige nu (10.10.2019) ved at lægge sidste hånd på at fordele træerne til jer og rette billeder til, så de kan ses tydeligt. Det er f.eks. ikke alle der i første omgang har GPS-koordinater indlagt. De steder vi planter er langt ude på landet, så det kan være meget bøvlet at få signal til en mobiltelefon. Og uden det er der ikke GPS i billederne. Det giver både CIDI og os megen hovedpine.

Men det løses, når vi kan bruge vores ny drone. Den får sit GPS signal direkte fra satellitter. Og de fleste kredser lige ovenover Uganda, som ligger med ækvator gående gennem landet.

Når Huong er færdig kan alle donatorer se billeder fra ‘deres træer’ ved at kigge under Uganda og Grow For It på vores hjemmeside https://trees.trofaco.org/

Huong laver en liste over hvert plantesite og hvilke(t) batchnummer, der har billeder der. Listen lægger vi på hjemmesiden (eller skriv til info@trofaco.org, så sender vi den).

Træerne er jo ret små endnu. Så de er ikke altid lige tydelige på oversigtsbilleder. Det er løst på forskellig vis. Brian fra TROFACOs partner i Uganda (den hedder Community Integrated Development Services – CIDI) fortæller: “På skolerne plejede vi at bede børnene flytte sig, når vi skulle tage billeder. Men nogle skoler foreslog, at børnene kunne stå ved ‘deres’ træer. Og det virker jo! De står nu på billederne ved de træer, de er udpeget til at tage sig af med vand og beskyttelse.”.

Nogle lidt betuttede drenge markerer ‘deres’ træ,som er beskyttet mod omstrejfende geder og køer. Bakka Primary School, Rakai.

De steder, hvor der ikke er skolebørn (fordi træerne er plantet på en mark), er der ofte sat pinde med plasticposer ved hvert træ. Når vi tager billeder næste år, vil der ikke behøves hverken børn eller pinde. Så er træerne pænt store, som GrowForIt så, da de besøgte træer plantet i 2017 og 2018.

St Andrew Kirken, Soroti Uganda. Træer der lige er plantet i maj 2018. Hver pind viser et træ.

Nu er det således muligt at se dokumentationen af sine træplantninger. Og idet vi alle er nye udi plantning af klimaskov for private, vil vi i TROFACO gerne høre, hvad i synes om dokumentationen. Skriv til info@trofaco.org.

Der kommer snart et nyt it-system bag ved TROFACO’s dokumentation på hjemmesiden. Det vil muliggøre, at man kan få sit navn vist ved opslaget for ens ‘batchnummer’, og det vil også kunne søge og finde navn og batchnummer.

Systemet er under test, så det kommer rimeligt snart. Med det nye system vil vi også kunne sende besked, når der er nye billeder på et plantesite (man skal selvfølgelig give samtykke til både at vise navnet og opbevare mail-adressen).

Drone-billede fra Minziiro Hills, hvor mange af GrowForIt’s 2018-2019 træer er plantet. Der plads til rigtigt mange flere! (Ude i baggrunden begynder Tanzania).
En del af medlemmerne i ‘Kigazu Tukwatirewamu Forest Group’, som planter TROFACOs træer i Minziiro Hills. Og en masse af deres egne træer også, nede i lavlandet på deres egen jord. Til venstre taler den valgte leder Dennis Ssebugwawo. Manden i lilla skjorte sidder op ad et ‘Teminalia’ træ, som er 14 år gammelt.
Småtræer ankommer til Bakka Primary school og plantes samme dag. Maj 2019.

Mange hilsner Steffen Johnsen, TROFACO

Status på træplantning i Uganda, august 2019

Status på træplantning i Uganda, august 2019

Alle træer betalt af jer, vores livstidsbalance-donorer, er nu plantet og i vækst. TROFACO har fra sidst i juli og til 10. august været i Uganda for at efterse plantningerne og få billeddokumentation. TROFACO er i øjeblikket ved at få lagt alle billederne op på hjemmesiden. Jeg giver ordet til Steffen Johnsen fra TROFACO, som kort vil berette om forløbet og om, hvad der nu sker:

Steffen:
’Siden Grow For It besøgte Uganda tidligere på året, har CIDI færdiggjort plantningerne. De har også taget ’efter’ billeder langt de fleste steder. Vi besøgte plantestederne, tog de manglende billeder og besigtigede træerne ’in person’, så der er ingen bekymring.
Vi arbejder på fuld kraft med at få lagt billeder op, få tastet ind hvor mange træer af hvilke slags, der er plantet de forskellige planting sites osv. Herefter skal vi parre billeder, træer og Grow For It batchnummer så I kan finde jeres træer. Vi forventer at være færdige midt september. Herefter skal Grow For It godkende dokumentationen, således at næste rate kan udbetales.
Dokumentationsarbejdet tager lidt tid, da vores nuværende IT-system langt fra gør tingene automatisk. Derfor har vi også bestilt et nyt og er ved at udvikle det med et firma. Det skal kunne følge med vores vækst. Fordi I har været så flinke at bestille en masse træer, er det nuværende ret ’overvældet’! Vi har endda plantet flere end I (og andre) har bestilt, så der er træer ’på lager’ hvis I ønsker én hektar mere.

Vores besøg skulle også bestemme et sted, hvor vores seneste kunde, transportfirmaet ANCOTRANS, kan få plantet. Det første os vidt omkring, blandt andet til bakkerne rundt om den skole, hvor Jens Thomsen kontrollerede Grow For It plantningen fra 2017. Det bliver de bakker, der modtager ANCOTRANS’ træer. Her er et billede fra vores drone.

Vi fandt også, med CIDIs hjælp, et andet endnu større sted, der kan bruges til fremtidige plantninger. Bakkerne der og på billedet er nøgne fordi træerne er fældet hen ad vejen og køer har haft fri adgang. De æder de spirende træer. Nu, med TROFACOs og CIDIs aftale med kongedømmet Buganda, vil den slags kvægdrift blive forhindret.

I hører mere snarest! Og skriv gerne direkte til os, hvis I har spørgsmål (info@trofaco.org).

Vedlægger et par billeder mere nedenfor: Dels Eduard fra CIDI’s lokalkontor i Rakai som tæller ny træer i Minziiro Hills, her i august 2019.

Og så et fra skoven, man skal igennem for at komme til Minziiro Hills, hvor jeres træer står. Det er ikke nemt, og slet ikke hvis det regner 🙂

Mange hilsner
Steffen Johnsen
TROFACO

Træplantning i Uganda i fuld gang

Træplantning i Uganda i fuld gang

Skribenten kan personligt bekræfte, at vores samarbejdspartnere er i fuld gang med at plante alle vores træer i Uganda. Fra den 2. til den 14. maj var jeg på en ’ferietur med formål’ til Uganda. Formålet med turen var ved selvsyn at kontrollere, at plantningerne fra 2017 har det godt samt at tilse plantningerne fra 2019. Derudover var jeg også interesseret i overordnet set at få et personligt indtryk af hele samarbejdet med den Ugandiske NGO, CIDI, som er bindeleddet til de lokale folk, der planter træerne, og som desuden er bindeled til kongedømmet Buganda, på hvis jord vi også planter træer.

TROFACO, CIDI og de lokale folk skulle i 2019 i alt plante 49.000 træer.

Alt var opløftende bortset fra, at de i Uganda også mærker klimakrisen, idet regnen er blevet uforudsigelig. De lokale havde dog den klare opfattelse, at fik de træerne tilbage – de har, som i Danmark, fjernet størstedelen af deres oprindelige skove – så ville regnen komme tilbage. Den mere uforudsigelige regn har foranlediget, at TROFACO og CIDI har valgt at foretage alle plantninger i 2019 i de områder, der anses for de mest regnsikre. Du kan læse hele historien med billeder her.

Generalforsamling i GROW|FOR|IT onsdag den 22. maj 2019

Generalforsamling i GROW|FOR|IT onsdag den 22. maj 2019

Dagsordenen ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
  6. Behandling af indkomne forslag (Afsnit 2.4 i vedtægter og organisering)
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
  10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i ”Pakhuset”, Stationsvej 1 D, 7330 Brande, http://www.pakhuset.dk. Indskrivning 16:45. Generalforsamling 17:15-20:00. På grund af forplejning er tilmelding nødvendig. Send venligst navn på mail til growforit.dk@gmail.com.

CO₂-balance for livstid via mangroveskov

CO₂-balance for livstid via mangroveskov

GROW|FOR|IT har indgået en aftale med den amerikanske NGO Eden Reforestation Projects om tilplantning af et større areal mangroveskov i Madagaskar.

GROW|FOR|IT bruger fortrinsvis mangroveskov til mindre donationer, men vi har besluttet også at tilbyde mangroveskov til livstidsbalance på grund af de store kvaliteter, der er ved den type skov.

Mangroveskov er verdensmester i at trække CO2 ud af atmosfæren. Mangroveskov kan indeholde 4 gange så meget kulstof som andre tropiske skove – op til 1000 tons kulstof pr hektar, hvoraf hele 80 % er lagret i rødder under vandoverfladen. Læs her i Nature (engelsk), hvordan mangroveskovene evner at opsuge mere end 20 tons CO2 pr. år.

Mangroveskov gror i saltvand og fungerer som børnehave for livet i kystzonen, idet rødderne giver perfekte skjulesteder og beskytter økosystemerne mod storm og bølger. Mangrovetræernes funktion er rigtig godt forklaret her i denne video.

Træer i en mangroveskov står meget tæt, så hver hektar vil blive tilplantet med minimum 10.000 stiklinger. Stiklingerne er en blanding af Avicinia marina, Rhizophora mucronata, Ceriops tagal og Bruguiera gymnorrhiza, som alle er naturligt hjemmehørende i Madagaskar.

Området, vi planter i, hedder Antsanitia og er på lidt over 400 hektar. Hvis du følger dette link, viser GPS-koordinaten, hvor Antsanitia-sitet ligger.

Det er ikke enkelt at dokumentere mangroveplantninger så nøjagtigt som plantninger på land. Eden arbejder på løsninger baseret på droneflyvning, men disse er endnu ikke færdige, så foreløbig vil vi kunne dokumentere mangroveskove som beskrevet i denne type afrapportering.

Skulle du ønske mangroveskov til din CO2-balance for livstid, angiver du blot dette, når du udfylder formularen til interessetilkendegivelse – klik her for at gå til siden med bidragsmuligheder.