Firmajulegaver og ”GO-FOR-IT” medlemskaber betaler for saltvandsskov – mangrove skov

Firmajulegaver og ”GO-FOR-IT” medlemskaber betaler for saltvandsskov – mangrove skov

Eden Reforestation Projects og GROW|FOR|IT har indgået en aftale om at tilplante et 18 hektar stort område i Madagaskar med mangrove. Mangroveskov gror i saltvand og er formidabel til at opsuge CO2, og da træerne står delvist i havet, er der aldrig mangel på vand.

Eden Projects er en amerikansk baseret NGO organisation, hvis formål er at plante træer. Læs mere her: http://www.edenprojects.org.

Eden Reforestation Projects har udvalgt en velegnet site til formålet: Ampazony, med GPS kooridinaterne 15°36’0.47”S / 46°22’50.28”E. Siten er valgt til GROW|FOR|IT og ligger tæt på byen Mahajunga, således at det er muligt at flyve derned og give træerne et kram 🙂

Betalingen for plantning af de 18 hektar mangroveskov kommer fra de mere end et hundrede 200 kroners donationer, vi har modtaget fra privatpersoner (GO-FOR-IT medlemskaber) samt fra de 300 firmajulegaver, vi modtog fra Siemens Gamesa Renewable Energy.

Vi bruger 80 % af disse indbetalinger til mangrove i Madagaskar. De sidste 20 % ønsker vi at bruge til etablering af en Agroforestry skovplantning i Nepal. Vi takker alle donorer for, at det nu er muligt at etablere et stykke mangroveskov i Madagaskar. De 18 hektar skov vil, når den er i god vækst, årligt opsuge og binde CO2 svarende til mere end 20 tons CO2 per hektar > 360 ton CO2 per år. Læs mere her:  www.nature.com/mangrove CO2 capture.

Sådan opnår du skattefrihed for donationer til GROW|FOR|IT ifølge ligningslovens § 8A

Sådan opnår du skattefrihed for donationer til GROW|FOR|IT ifølge ligningslovens § 8A

Kære sponsorer af GROW|FOR|IT,

Ny version af denne nyhed: Fra 2019 har MobilePay lukket for deres automatiske skattefradragsløsning. Du kan fortsat støtte NGOer ved at betale med MobilePay, men det er nu NGOen (her GROW|FOR|IT), der skal indberette dit skattefradrag for dig.

GROW|FOR|IT vil for de store donationer indberette beløbet til Skattestyrelsen. Vi angiver i vores informationsmail, hvordan det skal foregå, så vi sikkert kan modtage Jeres CPR-numre til indberetningen til Skattestyrelsen.

Desværre betyder fjernelsen af den automatiske indberetning, af det bliver for tids-tungt manuelt at skulle håndtere CPR-numre og indberetninger i forbindelse med gavekort og ”GO-FOR-IT”-pakken. Det er vi rigtig kede af, og vi vil se, om vi ikke kan finde en fremtidig løsning på dette. Indtil da kan vi kun tilbyde indberetning for de større donationer.

For de af Jer, der allerede har indbetalt i forbindelse med enten gavekort eller ”GO-FOR-IT” i forventning om et fradrag, vil vi naturligvis sørge for, at I får dette. Skriv til os – så ordner vi det manuelt ?

Tidligere version af denne nyhed:
Vi har nu etableret en løsning, så Jeres donationer automatisk vil blive indberettet til SKAT. §8A er den regel i ligningsloven, der giver skattefradrag for donationer til organisationer og foreninger med et almennyttigt formål. GROW|FOR|IT er nu at finde på denne liste.

Hvis du vil donere og ønsker fradrag, skal du indbetale din donation på telefonnummer +4593883530 på MobilePay. Herved undgår vi at skulle modtage CPR-numre med de udfordringer, EU´s databeskyttelseslovgivning giver.

Det er nemt i MobilePay: 1) Gå til Indstillinger, 2) vælg Donation, 3) vælg Skattefradrag for donationer, 4) Kvittér med NemID. Herefter vil alle dine donationer til foreninger, som MobilePay samarbejder med, blive indberettet til SKAT. Du kan læse mere og se ”trin-for-trin” her (PDF).

Ønsker du et skattefradrag for et ”GO-FOR-IT”-medlemskab på 250 kroner bliver det lidt mere besværligt. Brug først donationsnummer +45 93883530 på MobilePay, hvis du ønsker fradrag for de minimum 200 kroner. Brug herefter vores MobilePay nummer til driftsformål 25008 til dit 50 kroners medlemskab. Husk at skrive dit navn, så vi ved, hvem der betaler. Du kan stadig indbetale hele GO-FOR-IT-medlemskabet ved at bruge reg. nr. 4728 og kontonr. 11847579 eller ved at bruge MobilePay på nummer 28005, men så opnår du ikke skattefradrag. Vi beklager det ekstra bøvl, det medfører, men vi vil gerne undgå, at I skal udlevere Jeres CPR-numre.

Generalforsamling i GROW|FOR|IT onsdag den 23. maj 2018

Generalforsamling i GROW|FOR|IT onsdag den 23. maj 2018

Dagsordenen ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
 5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
 6. Behandling af indkomne forslag. Afsnit 2.4 i vedtægter.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i ”Pakhuset”, Stationsvej 1 D, 7330 Brande, http://www.pakhuset.dk. Indskrivning 16:45. Generalforsamling 17:15-20:00. På grund af forplejning er tilmelding nødvendig. Send venligst navn på mail til growforit.dk@gmail.com.

Genplant Jorden mens du søger på Internettet!

Genplant Jorden mens du søger på Internettet!

ECOSIA er en søgemaskine med base i Berlin, som har valgt at lade størstedelen af deres indtægter gå til plantning af træer. Søg på Internettet – og plant træer! Mens du søger, kan du se, hvor mange træer du har medvirket til at plante. Se mere på https://www.ecosia.org/

ECOSIAs søgemaskine er lige så let at bruge som Google, og den har ikke så mange annoncer som Google. Du skal dog lige ind på ’Settings’ og vælge Danmark eller et andet land, du søger fra. Søgemaskinen fungerer med Bing-teknologi fra Microsoft og er således en konkurrent til Google.

I marts 2017 havde ECOSIAs brugere sponsoreret plantning af 7 millioner træer. I marts 2018 er tallet svimlende 23 millioner træer siden starten i 2009. I øjeblikket sponsorer ECOSIAs brugere et nyt træ for hvert 1,1 sekund!

103 medarbejdere hos Siemens Gamesa valgte CO₂-balance i 2018 som firmajulegave

103 medarbejdere hos Siemens Gamesa valgte CO₂-balance i 2018 som firmajulegave

I 2017 kunne medarbejderne hos Siemens Gamesa Renewable Energy vælge donation til træplantning gennem organisationen GROW|FOR|IT som en af flere mulige firmajulegaver. Ved at vælge træplantning som deres 2017-julegave har medarbejderne sikret, at GROW|FOR|IT kan få plantet tilstrækkeligt mange træer i troperne til, at hver medarbejder, der har doneret til træplantning, reelt kan betragte sig som CO₂-neutral i 2018.

At 103 medarbejdere valgte træplantning til CO₂-balance, er en indikation af, at træplantning ses som et af flere mulige værktøjer til at opsuge CO₂ fra atmosfæren, og således er det blevet et reelt middel i bestræbelserne på at imødegå den globale opvarmning.

Vi takker alle de relevante medarbejdere i Siemens Gamesa Renewable Energy for dette julegavevalg. Ligeledes takker vi Siemens Gamesas ledelse for at donere de 197 uafhentede julegaver oven i medarbejderjulegaverne. I alt blev beløbet 300 gavedonationer á 400 kroner = 120.000 kroner til træplantning.