Ny skov svarende til 94 hektar i Uganda i 2020-2021

Ny skov svarende til 94 hektar i Uganda i 2020-2021

Takket være alle vores seje livstidsdonorer, Implement Consulting Group og Society of Lifestyle skal vi plante hvad der vil svarer til et areal på mindst 94 hektar ny skov i Uganda i 2020 og 2021.

Plantningerne vil blive organiseret af danske Skovdyrkernes udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFA). Arbejdet i Uganda vil blive foretaget af DFE´s partner i Uganda, UTGA.

Området som der overvejes er beliggende i Busia. I West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority.

Plantningerne bliver forskellige modelplantning med hjemmehørende træarter. Plantningen skal vise at CO2 opsugning via skovrejsning med lokale arter er en mulighed. En mulighed som også vil gavne biodiversiteten.

Midlerne til de 94 hektar er fordelt med 30 hektar fra, Grow For it´s livstidsdonatorer for CO2 balance, 40 hektar fra Implement Consulting Group og 24 hektar fra Society of Lifestyle.

De 24 hektar fra Society of Lifestyle er lidt specielle. De skulle have været brugt til en plantning i Nepal, men COVID-19 situation har gjort at vi måtte opgive træplantning i Nepal i 2020. 

Society of Lifestyle har ”udlånt” de 24 hektar til Uganda. Herved fik vi et tilstrækkeligt stort areal. De 24 hektar vil blive stillet til rådighed for nye livstidsdonere, som så køber et igangsat projekt. Når vi har ”solgt” arealerne der svarer til de 24 hektar vil beløbet blive ført tilbage til den oprindelige plantning i Nepal i 2021.

Modellen med, at firmaer stiller deres etablerede plantninger til rådighed for medarbejdere og andre, er faktisk den oprindelige grundvision for Grow For It. Denne model vil gøre at livstidsdonorer altid køber træer, der er i god vækst og derfor opsuger maksimalt med CO2.

Det er tankevækkende, at det blev COVID-19, der afstedkom, at vi nu kan ”tyv-starte” med modellen. Grow For It har således 24 hektar igangsat skovrejsning i Uganda som kan erhverves af nye donorer for livslang CO2 balance 

DFE/UTGA er ved at udarbejde projektplanen. Når projektplanen er klar, vil vi fortælle mere detaljeret om plantningen.

Arkivfoto af Rwenzori Mountains, Jørgen Christian Wind Nielsen fra Pixabay

Vietnam – nye træplantninger i 2020

Vietnam – nye træplantninger i 2020

På grund af generøse donationer fra Welcon A/S, Sydfyns Trælegetøj, SE Energi, Christian Bruun CPH og Loui Algren, skal vi igen i år plante 14 hektar socioøkonomisk skov.

Skovkooperativet i Vietnam har gennem Danish Forestry Extension spurgt Grow For It, om vi kunne finde donorer som vil hjælpe med midler, så der kunne plantes et tilsvarende areal i 2020 som vi plantede i 2019.

Takket være de fine donationer fra firmaerne er dette blevet muligt.

Skovbønderne skal selv lægge 20% af beløbet, hvorved der opnås en bedre sikkerhed imod, at træerne fældes i utide.

Det primære formål er CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr. hektar jord. Der er en sidegevinst i form af en bedre biodiversitet, idet der for hver hektar plantes 100 træer, som bliver stående.

Se slutdokumentation for plantningen i 2019 her (PDF).

Se en mere detaljeret modelbeskrivelse her:

Mulighed for at få navn på Ugandaplantninger og COVID-19

Mulighed for at få navn på Ugandaplantninger og COVID-19

TROFACO har underrettet Grow For It om, at foto-dokumentationen efter et års vækst vil blive forsinket som en følge af COVID-19 der også berører samfundsforholdene i Uganda.

Steffen fra TROFACO fortæller: ”Uganda har også indført en COVID-19 lock-down som gør, at der er forbud mod overnatning uden for hjemmet, og at kørsel kun er tilladt mellem 7 morgen og 7 aften. Indrejse i Uganda er heller ikke muligt og herudover også uacceptabelt ifølge de danske rejsevejledninger. Vi vil genoptage arbejdet i Uganda, så snart det igen bliver muligt”.

TROFACO har flyttet dokumentationen til en ny server, og i den forbindelse er der sket en opdatering af plantningsnavne med mere. Nå I leder efter jeres plantninger, skal I stadig søge ved at indtaste jeres batch nummer GOFI-201X-XXX. Årstallet er, hvornår I købte plantningen og de sidste 3 cifre er jeres certifikatnummer – I finder dokumentationen her https://trees.trofaco.org/

TROFACO har tilbudt at indsætte navne på jeres respektive plantninger, så der eksempelvis vil komme til at stå GOFI-2017-009, Jens Thomsen, 700 træer. Ønsker I dette, skal I skrive til verify@trofaco.org , så vil Huong tilføje jeres navne. Når I skriver, skal I huske at give TROFACO tilladelse til at opbevare jeres navne. Dette er et krav ifølge EUs persondatalovgivning, GDPR. For at kunne samle arbejdesmængden har TROFACO bedt om en deadline. I skal således underrette TROFACO senest d. 1. september 2020. Har I yderligere kommentarer, herunder til dokumentationen, vil TROFACO meget gerne høre disse. Skriv til verify@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.

Vi vil underrette jer via en nyhed på hjemmesiden, når ét års dokumentationen er klar.

Træplantning og Covid-19 i Vietnam, Nepal og Uganda

Træplantning og Covid-19 i Vietnam, Nepal og Uganda

Træplantninger bliver også påvirket af Covid-19, men fordi planteperioderne varierer, er situationen forskellig fra land til land. Her er en oversigt over, hvordan Covid-19 påvirker Grow For Its internationale planteområder:

Nepal: I Nepal er planteperioden juli, august og september. Danish Forestry Extension (DFE) er fortrøstningsfund i forhold til, at den lokale skovdyrkerforening (det bliver den samme som sidste år) nok skal få plantet alle træer. Sidste år blev der plantet 12 hektar. I år skal der plantes 27 hektar. Alle 27 hektar er reserverede. Vi har således udsolgt for Nepal.

Vietnam: I Vietnam er den bedste planteperiode september, oktober og november. Danish Forestry Extension (DFE) tror ligeledes her, at den lokale skovdyrkerforening nok skal få plantet indenfor perioden, specielt fordi perioden ligger sidst på året. Sidste år blev der plantet 14 hektar. I år har den lokale skovdyrkerforening bedt om hjælp til 20 hektar. Vi har endnu ikke udsolgt af plantninger i Vietnam (læs om Vietnam modellen).

Uganda: Landet er påvirket af Covid-19. Alle ikke livsnødvendige offentlige institutioner er lukket ned, herunder Uganda National Forestry Authority (NFA). Den lokale skovdyrkerforening UTGA kan således ikke få svar omkring det ”land lease”, hvorpå vi skulle have plantet i 2020. Denne usikkerhed gør, at vi desværre ikke vil kunne nå en forårsplantning i perioden marts, april og maj. Vi satser i stedet på, at UTGA og Danish Forestry Extension (DFE) vil kunne få et svar fra NFA, så vi vil kunne få plantet i efterårsperioden, der løber fra september til november.

I Uganda plantede vi sidste år 50 hektar med TROFACO. I 2020 forventer vi at kunne tilplante et tilsvarende areal. Denne gang bliver det med Danish Forestry Extension og den lokale skovdyrkerforening UTGA. 27 hektar af de 50 hektar er reserverede. Vi har således stadig ikke udsolgt for Uganda.

Madagaskar: I Madagaskar plantes der fortløbende, idet de lokale selv fremstiller og håndterer de mangrove stiklinger, som de også selv planter. Og fordi mangrovetræer gror i saltvand, er der ingen speciel regntid, der skal tages hensyn til.

Generalforsamling den 26. maj 2020

Generalforsamling den 26. maj 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 26. maj 2020. Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
  6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med Naturkraft inkl. ændringer i vedtægter).
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
  10. Eventuelt.

På grund af myndighedernes begrænsning af forsamlingsstørrelser i forbindelse med Covid-19 er tilmelding nødvendig. Antal tilmeldte afgør hvordan generalforsamlingen afholdes, online eller som et fysisk møde. Tilmelding senest den 14. maj. Send venligst navn på mail til info@growforit.dk.

Den 22. maj gives besked om, hvordan generalforsamlingen afholdes. Hvis vi kan mødes fysisk på forsvarlig vis, er det i ”Dok Arends”, Dr Arends Vej 1, 7330 Brande. Indskrivning 16:45. Generalforsamling 17:15-20:00. Ender det med, at vi må afvikle generalforsamlingen online, starter vi klokken 17:30.