Referat af generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023

Grow For Its generalforsamling blev afholdt online. Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 24. maj 2023.

Herunder kan du læse formanden Henrik Stiesdals beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Generalforsamlingsåret 2022-23 bliver skelsættende. Dels fordi vi har opnået vores opstillede mål, men også fordi, vi skal træffe en beslutning omkring Grow For It´s fremtidige virke.

De udfordringer jeg fortalte om på sidste generalforsamling blev løst. Vi fik etableret aftaler, så vi kunne fortsætte træplantningerne i Vietnam og Uganda. Løsningen blev den samme personkreds, blot et andet firmanavn. Silva Causa erstattede Danish Forestry Extension.

Så i begyndelsen af 2023 havde Grow For It aftaler på plads for 55 hektar skov i Uganda og 55 hektar skov i Vietnam. I 2022 havde vi fået plantet 15 hektar i Vietnam og 35 hektar i Uganda og 10 hektar i Baltikum.

Generalforsamlingsåret har vist, at firmaer kommer til at spille en større rolle i forhold til skovrejsning. Skovrejsning som løsning til at suge CO2 ud af atmosfæren. Så vores oprindelige tese omkring ”Firmaskov” har vist sig rigtig.

Firmaer i Danmark arbejder med moms, og dette giver en udfordring. Hvor Grow For It godt kan hyre et udenlandsk firma til at plante træer i udlandet, uden at der skal svares moms, kan vi ikke gøre det samme med et dansk firma. Så skal Grow For It fortsætte vores arbejde, som vi ønsker, skal foreningen momsregistreres med de arbejdsopgaver og regnskab, der medfølger.

Heri består udfordringen. Flertallet af bestyrelsen arbejder i dagligdagen med at frembringe de nødvendige løsninger til den grønne omstilling. Løsninger, så vi kommer fri af fossile energi. Det vil således være en forkert prioritering, at slække på denne indsats.

Jens som har været den drivende kraft i Grow For It, har desværre af personlige årsager, måtte afslå, at kunne stå for momsregnskabet. Dette vil således lede frem til forslaget om Grow For It´s fremtidige virke, som Generalforsamlingen skal beslutte.

Grow For It startede som en følge af fiaskoen på COP 15 i København i 2009. Allerede dengang viste vi, at CO2 opsugning fra atmosfæren ville blive nødvendigt. Grow For It skulle vise om massiv træplantning kunne blive et af de værktøjer, som menneskeheden skal benytte, for at trække CO2 ud af atmosfæren. Man kan læse historien om Grow For It på ”Resultater 2017” – eller her

I 2009 så Jan og jeg på pyrolyse af alger til at binde CO2. I 2023 blev det til pyrolyse af halm via den teknologi, som hedder SkyClean (et navn Kristian så i en drøm). 50% af den opsugede CO2 bliver til stabilt biokul. Den anden halvdel til ”grønt” ikke fossilt brændstof. Overskuds halm fra landbruget bruges nu som råmateriale, men i fremtiden kunne det ligeså godt være træflis fra de mange træer vi skal plante. Læs mere om SkyClean her

Som Formand er jeg tilfreds med, at det er lykkedes Grow For It (os), at eftervise at træplantning er en meget billig og simpel måde, at trække CO2 ud af atmosfæren. Det kan gøres for 750 kroner pr. ton CO2 – som en engangsinvestering, og dermed være med til at holde CO2 stigningen i skak, og på sigt reducerer denne.

Jeg vil, som vanligt, slutte min beretning for året med at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores samarbejdspartnere, hele aktivgruppen, vores venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Grow For It for det forløbne års arbejde.

Referatet kan læses her: https://growforit.dk/wp-content/uploads/2023/05/GFI-Generalforsamling2023_Referat.pdf

Plantning af skov i Uganda i foråret 2023

Plantning af skov i Uganda i foråret 2023

I april og maj 2023 vil Grow For It´s donorer få plantet hvad der svarer til 20 hektar skov i Uganda. Plantningen er igen et samarbejde mellem danske Silva Causa (SC), Uganda Timber Growers Asscociation (UTGA) og Grow For It. Projektaftalen kan læses her.

Plantningerne sker samtidig med at Implement Consulting Group får plantet deres 35 hektar. Så samlet set bliver det til i alt 55 hektar skov i Uganda i 2023.  Læs mere om Implement aftalen her.

Som en ekstra bonus har samarbejdet mellem UTGA, SC og Grow For It medført, at en tysk møbelfabrikant (Hammerbacher) har besluttet at genplante 250 hektar skov over 5 år i det samme Forest Reserve som Implement og Grow for It. Vores fælles indsats har banet vejen for aftalen – tak til alle.

En oversigt over plantningerne i West Bugwe Forrest Reserve kan ses her . Arealerne SC1, SC2 er Implement´s. Grow For It 20 hektar kommer til at hedde SC3. HMB1-5 er det tyske møbelfirmas.

Omkring CO2 optag har FAO anslået at CO2 optaget i tropisk skov er 11-36 tons CO2 per hektar, så de 10 tons CO2 som Grow For It benytter, kan tolkes som et forsigtigt skøn jf. FAO.

Udregningen kommer fra FAO´s STATE OF THE WORLD’S FORESTS 2001 (fao.org). I kapitlet Climate change and forests, under afsnittet Carbon sequestration lige over figur 22, står der, at kulstofoptaget for tropisk skov ligger i området 3,2-10 tons kulstof/hektar/år. Omregnet fra kulstof C til kuldioxid CO2 (her skal der ganges med 3,67) giver det resultatet på de 11-36 tons CO2.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It onsdag d. 24. maj 2023.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
  • Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
  • Behandling af indkomne forslag (justering af aktiviteter)
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
  • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes som web-møde. Generalforsamlingen starter 17:00 og forventes at tage cirka en time.

Tilmelding nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 14. maj. Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk.

Plantning i Letland 2022/2023

Plantning i Letland 2022/2023

Så er de sidste aftaler omkring modelplantningen i Letland på plads, og vi kan vise detaljerne.

Birketræerne, af arten Vortebirk (Betula pendula), blev plantet sidste år. Der blev plantet 1.600 træer pr. hektar (areal på 100*100m). Arealet som modelplantningen omfatter er på 10 hektar.

Arealet er marginal landbrugsjord som nu er blevet omklassificeret til fremtidig skov. Arealet er ejet af Hedeselskabet.

Fordelen ved plantning i Baltikum er det attraktive prisniveau sammenholdt med den lille risiko. CO2-bindingen er lidt lavere end hvad Grow For It normalt regner med pr. hektar skov. I dette tilfælde er det på 6,5 tons CO2 årligt, imod de minimum 10 tons CO2 årlig binding Grow For It beregner for landbaseret skov i troperne. Birke træer vokser hurtigt og bruges i stort omfang til finertræ. Se Birk – Wikipedia

Tak til alle donatorerne (Lene, Line, Marta, Nina, Anton, Lars, Mattias, Jeppe, Michael, Nathan, Jens, Tommy, Jonas, Rune & Jan), der har muliggjort, at vi kunne vise en demonstrationsplantning i Letland 😊

Se beskrivelse af plantningen Letland. Oversigt på dansk.  De ”officielle” paprier er på lettisk. Bilag 1 her og Bilag 2 her. Billeder fra en tilsvarende birkeplantning Bilag 3 her.

Firmaer, der kunne ønske sig en skov i Baltikum, kan finde yderligere oplysninger her Virksomheder | Grow For It (se under Baltikum). Man kan også gå direkte til Hedeselskabets hjemmeside Klimaskov 🌳 Læs mere her

Uganda-plantninger med TROFACO. Gennemgang af fotodokumentation Q1-2023

Uganda-plantninger med TROFACO. Gennemgang af fotodokumentation Q1-2023

Steffen fra TROFACO meddelte den 1. januar på vores forespørgsel omkring status for Uganda:

”CIDI havde ikke råd til at ansætte træmanden alligevel. Deres Danida-støttede partnere har fået skåret bevillinger…. Vi tog selv en meget stor mængde billeder på ‘jeres’ og andres plantesteder, som er lagt op på hjemmesiden.”

TROFACO har nu opdateret deres database. I linket kan I se gennemgangen fra februar 2023 i forhold til gennemgangen i august 2022.  Gennemgang af TROFACO dokumentation 03/2023

Tidligere nyheder Plantninger i Uganda med TROFACO 03/2022 samt TROFACO dokumentation 08/2022

Grow For It er i kontakt med TROFACO omkring det videre. Grow For It har stadig 10% af kontraktsummen stående, som afventer endelige godkendelse af foto-dokumentationen efter ét års vækst.

Hvordan I finder jeres træer, kan I se i den gamle Uganda nyhed. Skulle I have kommenterer til dokumentationen, vil TROFACO stadig gerne høre om disse – skriv til verify@trofaco.org og sæt jens@growforit.dk på som CC.