25 hektar skov på vej i Vietnam

25 hektar skov på vej i Vietnam

Grow For It har indgået en aftale med Danish Forestry Extension (DFE) og deres partnere i Vietnam om plantning af 25 hektar skov i 2021.

De 25 hektar skov var oprindeligt tiltænkt Nepal, men Nepal har for andet år i træk måtte opgive plantning på grund af COVID-19. Denne gang er det delta-varianten, der raser.

Donoren (Society of Lifestyle) har endnu engang stillet donationen på 24 hektar til rådighed for Grow For It. Sidste år valgte vi Uganda. I år bliver det Vietnam. Grow For It vil så ”videreformidle” de plantede hektar i Vietnam til andre donorer, så der kan komme midler til, vi kan plante i Nepal i 2022.

Det primære formål i Vietnam er stadig CO2-opsugning og binding af mindst 750 tons CO2 pr hektar jord. Herudover er der indtænkt tre delformål, idet træplantningen sker på privat jord ejet af små lokale skovbønder.

Skovmodellen skal sørge for:

 • Bedre sikkerhed for træerne. Træerne fældes ikke i utide, fordi skovbønderne passer på dem.
 • Bedre biodiversitet. Skovbønderne planter også hjemhørende træer til gavn for flora og fauna.
 • Bedre indtægt til skovbønderne. Dette fordi træ til tømmer har højere værdi end træ til flis.

Siden de første modelplantninger i henholdsvis 2019 og 2020 (2 gange 14 hektar) har Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partnere i Vietnam opdateret og også forbedret plantningsmodellen for Vietnam.

Den vigtigste ændring er en øgning af de lokale arter fra 100 til 200 træer pr. hektar. Henholdsvis 100 stk. Chukrasia tabularis og 100 styk. Michelia tonkinensis eller 200 stk. Melia azedarach eller Chukrasia tabularis.

Alle tre muligheder vil være til gavn for biodiversiteten og økosystem-resiliensen (klimatilpasningen). Klimagevinsten bliver tilsvarende højere eftersom kulstof bindes i produkter med længere livscyklus. Der plantes stadig 2.000 træer pr. hektar hvoraf de 1.800 er akacietræer, der opsamler kvælstof og forbedrer jordbunden.

Planteområderne er stadig i det nordlige Vietnam, mere specifikt i provinserne Ha Tinh eller Ha Hoa Binh.

De Vietnamesiske partnere er kooperativerne Son Ham Agriculture, Forestry and Environment Service Cooperative i Ha Tinh province og Xuan Phong- og Cao Son Agriculture, Forestry and Service Cooperative i Hoa Binh Province. De tre kooperativers opgave er at sikre skovbøndernes interesser, så de opnår bedre betingelser – på samme måde som den Danske andelsbevægelse.

Skovbønderne har typisk mindre arealer, som de passer intensivt for at kunne opnå maksimalt udbytte til familiens underhold. Øgningen af de hjemhørende arter hjælper med til at forlænge perioden med stabile indtægter.

Hele beskrivelsen, inklusiv fordelene for skovbønderne, kan læses i dokumentet her.

I medlemsbladet for Skovdyrkerforeningen er der i maj 2021 udgaven en fin lille artikel om Vietnam-modellen, den kan læses her Dansk lånemodel skaber bedre træplantning i Vietnam – Danish Forestry Extension (df-extension.dk) – artiklens billede er herfra.

Tidligere nyhed om Vietnam fra februar 2020: Modeltræplantning i Vietnam er nu færdig | Grow For It.

Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda

Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda

Så er der friske nyheder om plantningsmodellerne og fremdriften af plantningerne i Uganda.

De sidste aftaler er nu på plads. Træplantningerne i Uganda vil blive organiseret af Danish Forestry Extension (DFE) sammen med deres partner i Uganda – Uganda Timber Growers Association (UTGA).

UTGA har indgået en aftale med National Forestry Authority om en Eco-restaurering af 1000 hektar af en 3000 hektar stor ”nationalpark” – et såkaldt Forest Reserve, som er beliggende i West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres for nuværende af National Forestry Authority, men forvaltningsretten/pligten vil blive overdraget til UTGA.

Plantninger til Grow For It’s ”livstids-donationer” bliver udført med to forskellige modelplantning med primært hjemmehørende træarter. Planteantallet bliver 625 træer eller 833 træer pr. hektar alt efter den specifikke model.

Plantningsmodellen skal vise, om CO2 opsugning via skovrestaurering med primært lokale arter kan give et CO2 optag på 10 tons per hektar og samtidig gavne biodiversiteten. Det er en ny model for Grow For It og DFE, så vi har endnu ikke et specifikt CO2 optag, men vi arbejder ud fra antagelsen om, at det vil kunne give et CO2 optag på 10 ton per ha. Senere målinger vil kaste lys over dette. COVID-19 har skubbet plantningsperioden fra 2020/2021 til 2021/2022.

DFE og UTGA har plantet de første 40 hektar af de i alt 94 hektar, som er programsat for 2021/2022.

DFE/UTGA har udarbejdet en detaljeret projektplan, der fortæller uddybende om plantningsmodellen. Den detaljerede beskrivelsen af plantningsmodellen kan læses i uddraget af aftaledokumentet her.

Generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021

Generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
 5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
 6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med anden organisation, markedsføringsbudget, frivillig workshop)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
 10. Eventuelt

På grund af Covid-19 afholdes Generalforsamlingen som web-møde. Tilmelding er nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 11. maj. Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk. Generalforsamlingen starter 17:30 og forventes at tage cirka en time.

2021 bliver endnu et rekordår for Grow For It

2021 bliver endnu et rekordår for Grow For It

Vores donorer har nu sikret midler til, at der i 2021 skal plantes mindst 151 hektar skov i henholdsvis Uganda, Nepal og Madagaskar. Dette er rekord for Grow For It, og vi takker jer alle!

Vi arbejder på at kunne finde donorer til nye plantninger i Vietnam, og Grow For It er også i gang med at se på en løsning med mulig træplantning i Baltikum.

På nyhedsfronten skal det også med, at vores webshop heldigvis fungerer godt igen efter næsten to måneder, hvor den har været ude af drift. Det startede med et nødvendigt skifte af betalings gateway, som det vist hedder, ved årsskiftet. Efter skiftet rendte vi ind i tekniske problemer med den nye løsning. Det tog tid at få ordnet på de betingelser, vi nu en gang arbejder under, nemlig frivilligt arbejde. Heldigvis kører det fint nu.

Vi har automatiseret udsendelse af certifikater samt opsamling af oplysninger, som er nødvendige for indberetning til Skattestyrelsen. Det er således et par skemaer, der skal udfyldes efter købet. Det er heldigvis nemt og hurtigt, og vi håber her på jeres forståelse.

Vi ser frem til at kunne få nogle træer i jorden og herved få opsuget noget CO 2!

Ny skov svarende til 94 hektar i Uganda i 2020-2021

Ny skov svarende til 94 hektar i Uganda i 2020-2021

Takket være alle vores seje livstidsdonorer, Implement Consulting Group og Society of Lifestyle skal vi plante hvad der vil svarer til et areal på mindst 94 hektar ny skov i Uganda i 2020 og 2021.

Plantningerne vil blive organiseret af danske Skovdyrkernes udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFA). Arbejdet i Uganda vil blive foretaget af DFE´s partner i Uganda, UTGA.

Området som der overvejes er beliggende i Busia. I West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority.

Plantningerne bliver forskellige modelplantning med hjemmehørende træarter. Plantningen skal vise at CO2 opsugning via skovrejsning med lokale arter er en mulighed. En mulighed som også vil gavne biodiversiteten.

Midlerne til de 94 hektar er fordelt med 30 hektar fra, Grow For it´s livstidsdonatorer for CO2 balance, 40 hektar fra Implement Consulting Group og 24 hektar fra Society of Lifestyle.

De 24 hektar fra Society of Lifestyle er lidt specielle. De skulle have været brugt til en plantning i Nepal, men COVID-19 situation har gjort at vi måtte opgive træplantning i Nepal i 2020. 

Society of Lifestyle har ”udlånt” de 24 hektar til Uganda. Herved fik vi et tilstrækkeligt stort areal. De 24 hektar vil blive stillet til rådighed for nye livstidsdonere, som så køber et igangsat projekt. Når vi har ”solgt” arealerne der svarer til de 24 hektar vil beløbet blive ført tilbage til den oprindelige plantning i Nepal i 2021.

Modellen med, at firmaer stiller deres etablerede plantninger til rådighed for medarbejdere og andre, er faktisk den oprindelige grundvision for Grow For It. Denne model vil gøre at livstidsdonorer altid køber træer, der er i god vækst og derfor opsuger maksimalt med CO2.

Det er tankevækkende, at det blev COVID-19, der afstedkom, at vi nu kan ”tyv-starte” med modellen. Grow For It har således 24 hektar igangsat skovrejsning i Uganda som kan erhverves af nye donorer for livslang CO2 balance 

DFE/UTGA er ved at udarbejde projektplanen. Når projektplanen er klar, vil vi fortælle mere detaljeret om plantningen.

Arkivfoto af Rwenzori Mountains, Jørgen Christian Wind Nielsen fra Pixabay