Firmaer og skovrejsning

Firmaer og skovrejsning

Der er ingen vej udenom – det er og bliver nødvendigt at fjerne CO2 fra jordens atmosfære!

Den erkendelse er baggrunden for Grow For It´s virke. Og erkendelsen deles af mange andre, herunder FN´s klimapanel (IPCC), EU Parlamentet og organisationen 350.org.

Den samme konklusion og heraf afledte nødvendighed er flere virksomheder og organisationer også nået frem til.

Alle skal naturligvis gøre alt hvad der er muligt for at undgå CO2 udledning. Det sker ved at skifte til løsninger der ikke medfører udledning af CO2.

Desværre er der stadig områder hvor vi endnu ikke er klar med de fremtidige grønne løsninger. Et eksempel er de nødvendige transatlantiske flyvninger, som firmaer i kraft af deres virke ikke kan undgå.

Og som det fremgår af artikel fra vores Peter Esmann, er flyvning en af ”de grimme” med hvad der svarer til 600 gram CO2 udledning pr. fløjen passagerkilometer på Economy-class. Læs mere her – og yderligere om landtransport i EU.

Det der derfor glædeligt, at Grow For It ser en stigende interesse for de løsninger som vi tilbyder. Løsninger som kan balancere den negative påvirkning af CO2, indtil de grønne løsninger foreligger.

Alle de mange forskellige firmaer som har valgt at bruge løsninger fra Grow For it, fremgår af vores hjemmeside – se virksomhederne og løsningerne her.

Implement CG og Society of Lifestyle er stadig førende, men på det seneste er der kommet nye konsulentfirmaer til. Eksempelvis LAUTEC og JUMBO som begge tilbyder løsninger indenfor vindmølleindustrien. Tak for de fine bidrag.

Endelig er der en situation som vi i Grow For It er særlig stolte over. Nemlig at GreenSpeak har tilvalgt Grow For It. GreenSpeak er et dansk mobiltelefonselskab, der uddeler overskuddet til organisationer der gør noget godt for klimaet og miljøet. Det er GreenSpeaks kunder der vælger, hvilke støtteprojekter de ønsker skal have tildelt midler. Ved uddelingen i januar 2023 blev det til 12.848 kr. så Grow For It i alt har modtaget 27.946 kr. der ubeskåret går til skovrejsning 😊

Skribenten af denne nyhed vil gerne gøre reklame for GreenSpeak – ”De er seje, deres mobildækning og løsninger er gode, og priserne attraktive fordi de har valgt at have lave faste udgifter!”

Grow For It er kommet godt fra start i 2023

Grow For It er kommet godt fra start i 2023

I 2023 vil Grow For It´s donatorer få plantet 55 hektar skov i Uganda og 55 hektar skov i Vietnam. Så med hensyn til vinduet for forårsplantning i 2023 er vi nu tæt på kapacitetsgrænsen.

Der er dog heldigvis stadig masser af plads og kapacitet til plantning af mere mangroveskov i Madagaskar. Vi fik plantet 10 hektar i 2022 og er nu i gang med at få en aftale på plads for 2023.

En kæmpe stor tak til alle jer donatorer, som står bag skovrejsningen – uden jeres midler var der ikke blevet plantet skov. En særlig tak til de nye firmaer, der kommet til her i slutningen af 2022. Mere om det senere.

Resultater | Grow For It

Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning

Hvad træer og skove kan i forhold til CO2 opsugning

Hvad træer kan. Opmuntrende video fra UK, Forestry Commission – på dansk. De første 2 ½ minut fortæller det hele: Link 1, YouTube.

Hvad skove kan globalt. En god video fra NASA: Link 2, YouTube.

Træer er formidable til at opsuge og binde CO2. Skove i vækst opsuger og binder 10 ton CO2 pr. hektar. En hektar skov (100*100 meter) kan etableres for 7.500-10.000 kr. pr. hektar. Dette giver en pris på 750-1.000 kr. pr. ton CO2 – og det er en engangsudgift. Efter 10 år er prisen faldet til 75-100 kr. pr. ton CO2.  

 

 

 

 

Grow For It genindfører mulighed for skattefradrag

Grow For It genindfører mulighed for skattefradrag

Grow For It kan igen tilbyde skattefradrag for alle donationer, når de købes via vores webshop med den tilhørende CPR registrering som er nødvendig for indberetning til SKAT.

Webshoppen genetableres efter ønske fra mange kunder, og fordi vi har brug for alle de træer vi kan få plantet set i lyset af udmeldingerne på klimatopmødet i Egypten (COP-27, november 2022).

Udover ønsket fra vores kunder, oplevede vi også, at den tidsbesparelse vi mente at kunne opnå, i stedet gav en øget arbejdsbyrde. Og idet tid er det vi har mindst af, må vi leve med de tilhørende webshop gebyrer.

Venligst bær over med os, hvis I opdager fejl i webshoppen. Skriv til jens@growforit.dk så vil vi få det rettet 😊

Grow For It genindfører webshop og skattefradrag for private – tak til GreenSpeak

Grow For It genindfører webshop og skattefradrag for private – tak til GreenSpeak

GreenSpeak har udvalgt Grow For It som en af deres fem modtagere af velgørenhedsdonationer.

Ved sidste afstemning stemte 388 ud af 4497 personer på Grow For It som modtager. Dette afstedkom en generøs donation på 15.098 kr. Beløbet bliver ubeskåret brugt til nyplantning af to hektar skov – tusind tak til GreenSpeak og deres 388 mobiltelefonkunder for at tilvælge træplantning. Grow For It – GreenSpeak

Under afstemningen har Grow For It modtaget en hel del henvendelser med ønske om træplantning, og i flere af disse henvendelser har der også været et ønske om at genindføre muligheden for at opnå skattefradrag.

Ønsket om at genindføre mulighed for skattefradrag for private, sammenholdt med det paradoks, at den tidsbesparelse vi mente at kunne opnå, i stedet gav en øget arbejdsbyrde, har afstedkommet at vi går tilbage til den gamle webshop løsning.

Grow For It kan således igen tilbyde skattefradrag for alle donationer, hvis de købes via vores webshop med den tilhørende registrering ifølge EU´s dataforordning (GDPR). Webshoppen skal genetableres, så der går lige et par dage.