Et stærkt 2018 for træplantning

Et stærkt 2018 for træplantning

2018 blev et rigtigt godt år for vores fælles bestræbelser på at synliggøre, at træer kan medvirke seriøst til at løse vores klimaudfordringer ved at opsuge CO2 fra atmosfæren.

Private personer og firmaer har i alt doneret mere end 500.000 kroner, som vi giver videre til træplantning. Vi er meget taknemmelige for den støtte og anerkendelse, vi modtager! Det er en stærk demonstration af, at almindelige mennesker kan gøre noget aktivt for at fjerne noget af den CO2, vi alle har udledt og stadig udleder til atmosfæren.

Størstedelen af træplantningerne for livstidsdonationerne vil ske i Uganda. Derudover planter vi træer i Madagaskar for de mindre donationer, for gavekort og for salg af vores GO-FOR-IT!-pakke. Der er også et mindre antal donorer, der foretrækker at plante mangrove med henblik på livslang CO2-balance. I Madagaskar er det Eden Projects, og i Uganda er det TroFaCo, der forestår plantningerne.

Vi arbejder stadig sammen med Skovdyrkernes udenlandske afdeling Danish Forestry Extension om plantning i Nepal (Agroforestry-plantninger) og i Vietnam (skovkooperativer). Planen er, at vi planter i foråret, inden monsunregnen begynder.

Vi vil holde jer underrettet, direkte eller på hjemmesiden, når aftalerne er på plads.

Klima-gavekort: Gør en ven CO₂-neutral i ét år for 200 DKK

Klima-gavekort: Gør en ven CO₂-neutral i ét år for 200 DKK

Vi har fået lavet et digitalt gavekort og et digitalt certifikat til donationerne på 200 DKK.

Du modtager gavekortet efter køb – som et link til en PDF-fil, du kan udprinte. Herunder kan du se gavekort, og her køber du gavekortet.

Eksempelvisning af gavekort og certifikat.

Den person, der modtager gavekortet, er også den heldige modtager af en træplantning som over en årrække vil opsuge CO2 svarende til en persons CO2-udledning i ét år.

Så, mangler du stadig at få styr på alle julegaverne, synes vi, det er et godt bud på en gave, der giver rigtig meget mening. Du må meget gerne hjælpe til med at fortælle familie, venner og bekendte om muligheden 🙂

Vi opjusterer vores beregnings-tal for en danskers gennemsnitlige udledning af CO₂

Vi opjusterer vores beregnings-tal for en danskers gennemsnitlige udledning af CO₂

Tallet for en danskers gennemsnitlige årlige udledning af CO₂ er helt centralt for Grow For Its arbejde. Vi bruger det til at udregne prisen for at neutralisere et helt livs udledning af CO₂ gennem skovrejsning.

Vi har hidtil brugt den globale officielle opgørelsen fra UNFCCC, FNs Framework Convention on Climate Change. Her ligger Danmark på et gennemsnit på cirka 7,5 tons pr. indbygger. På det seneste har vi set mange bruge meget større tal, hvor man medregner de CO₂-udledninger, der kommer fra produktion af Danmarks varer i Kina og andre steder. Så kommer man op på 15-17 tons CO₂ pr. indbygger i Danmark.

Om det er en god opgørelsesmetode, kan der jo være forskellige synspunkter om. Vi synes, det let bliver noget rod – især set i en international sammenhæng, for så skal man jo til at trække disse indirekte udledninger fra Kinas regnskab over udledninger.

Vi har i bestyrelsen besluttet at gå over til at bruge tallene fra EUs statistikkontor, som vi synes, giver bedst mening. Her ligger det seneste årlige udledningsgennemsnit for en dansker på 8,8 tons for 2017. I disse tal er medregnet Danmarks udledning af de øvrige drivhusgasser. Drivhuseffekten fra de øvrige drivhusgasser er for sammenlignelighedens skyld omregnet til den effekt, de øvrige gasser ville have, hvis der var tale om CO₂. På den måde når vi op på et højere gennemsnitstal pr. dansker end UNFCCC, og det passer godt til Grow For Its tankegang, da vi jo er nødt til at rydde op i atmosfæren, så vi nedbringer opvarmningen fra alle drivhusgasser.

Opjusteringen får ingen konsekvens for vores centrale “produkt”, nemlig livslang CO₂-neutralisering for en pris af 7500 DKK. Vi har altid opereret med konservative beregninger og plantninger, som reelt opsuger mere CO₂, end vi lover.

Se de nye billeder af vores mangrove-plantninger

Se de nye billeder af vores mangrove-plantninger

Mangroveskov bliver kaldt en af klimaets frontkæmpere, og det er fordi mangroveskov i gennemsnit lagrer dobbelt så meget CO₂  pr. hektar som almindelig skov. Derfor er der grund til at være stolt, når vi idag kan dele de første billeder, vi har fået hjem fra Madagascar fra vores amerikanske partner Eden Reforestation Projects. Over de seneste seks måneder har Eden plantet mangrove-stiklinger på GROW|FOR|ITs site Ampajoana i Madagascar. Et nyt stort areal er på vej til at blive tilplantet med mangroveskov – altsammen takket være vores donorer hos Siemens-Gamesa.

Stiklingerne på billedet er det konkrete resultat af vores donorers indsats. Sidste jul valgte 103 medarbejdere ved Siemens-Gamesa en træplantningsdonation på 400 kroner som firmajulegave, og Siemens-Gamesa donerede yderligere 197 uafhentede julegaver til træplantning. Ialt blev det til 120.000 kroner til træplantning. Sammen med donationer fra GO-FOR-IT! medlemskaber har det muliggjort plantearbejdet i Madagascar.

Plantning på siten fortsætter indtil januar, og vi får de næste billeder i maj, hvor det bliver spændende se den forventede øgede vækst.

Det kan være svært vurdere de fremmedartede forhold, men Debbie Crawford fra Eden forsikrer os om, at stiklingerne er i god vækst. I en email skriver Debbie:
The trees have been planted over the past 6 months and the first ones are now starting to sprout. I know they don’t look like much now as they are still quite young but they are growing and doing well.

Her er en video, vi har modtaget fra vores “klimafrontkæmpere” i floddelta-mudderet på Madagascar:

De lokale ansatte, som Eden har ansat, arbejder i flod-deltaets mudrede forhold og sætter 15.000 stiklinger pr. hektar. Stiklinger som med behørig pasning bliver til mangroveskov, der i gennemsnit lagrer dobbelt så meget CO2 pr. hektar som almindelig skov. Alle der har bidraget til den her vigtige og konkrete handling for klimaet kan godt tillade sig at løfte armene i vejret og være glade og stolte!

Derfor har Niels valgt at neutralisere sin  CO₂-udledning

Derfor har Niels valgt at neutralisere sin CO₂-udledning

En af vores seneste donationer på 7500 DKK, altså livslang neutralisering af ét menneskes CO₂-aftryk, kommer fra Niels Knudsen. Vi spurgte Niels, om han ville være med til at dele sine overvejelser om at investere personligt i handling for klimaet. Det ville han gerne:

Allerførst, vi blev altså lidt nysgerrige, da vi så dit emaildomæne – hvad er Haandgemaeng.dk?

Niels: Haandgemaeng er et enmandsreklamebureau, som leverer tekst og grafik til markedføring af bl.a. G4S, Weekendavisen, IntraNote, CA a-kasse og Aarstiderne. Haandgemaeng udleder stort set ingen CO₂.

OK. Hvorfor har du valgt at sætte gang i en træplantning og CO₂-neutralisering?

Niels: Som så mange andre er jeg forbandet over, at der ikke bliver taget nogen seriøse skridt fra politisk side for at imødegå den globale opvarmning. Da COP15 (som nok reelt var sidste udkald) floppede i 2009, gik det op for mig, at fejning for egen dør desværre er eneste vej frem. Derfor har jeg reduceret mine flyrejser til én gang hvert andet år og er desuden holdt op med at spise kød.

Da jeg blev opmærksom på denne mulighed for at plante træer, blev jeg positivt overrasket over, at jeg som privatperson kan gøre endnu mere for klimaet.

CO₂-neutralisering vil jo i sagens natur – teoretisk set – løse problemet, men så længe det kun er et fåtal, der neutraliserer deres egen udledning, batter det ikke rigtig noget i det store regnskab. Derfor mener jeg, at vi, der kan, skal forsøge at få et negativt CO₂-aftryk. Altså opsamle mere end vi udleder.

Sidste spørgsmål: CO₂-neutralisering via træplantning bliver af og til kritiseret for blot at være aflad for opretholdelse af uændret (business as usual) CO₂-forurening. Hvad er din holdning til den debat?

Niels: Jeg er sådan set enig. At neutralisere sit eget uændrede svineri er ikke helt godt nok. På den anden side har jeg mere respekt for et CO₂-svin, der neutraliserer, end et CO₂-svin, der ikke gør. Det er med andre ord bedre end slet ikke at gøre noget, og vi skal være glade for alle bidrag.

OK, mange tak for svarene!