Vi opjusterer vores beregnings-tal for en danskers gennemsnitlige udledning af CO₂

Vi opjusterer vores beregnings-tal for en danskers gennemsnitlige udledning af CO₂

Tallet for en danskers gennemsnitlige årlige udledning af CO₂ er helt centralt for Grow For Its arbejde. Vi bruger det til at udregne prisen for at neutralisere et helt livs udledning af CO₂ gennem skovrejsning.

Vi har hidtil brugt den globale officielle opgørelsen fra UNFCCC, FNs Framework Convention on Climate Change. Her ligger Danmark på et gennemsnit på cirka 7,5 tons pr. indbygger. På det seneste har vi set mange bruge meget større tal, hvor man medregner de CO₂-udledninger, der kommer fra produktion af Danmarks varer i Kina og andre steder. Så kommer man op på 15-17 tons CO₂ pr. indbygger i Danmark.

Om det er en god opgørelsesmetode, kan der jo være forskellige synspunkter om. Vi synes, det let bliver noget rod – især set i en international sammenhæng, for så skal man jo til at trække disse indirekte udledninger fra Kinas regnskab over udledninger.

Vi har i bestyrelsen besluttet at gå over til at bruge tallene fra EUs statistikkontor, som vi synes, giver bedst mening. Her ligger det seneste årlige udledningsgennemsnit for en dansker på 8,8 tons for 2017. I disse tal er medregnet Danmarks udledning af de øvrige drivhusgasser. Drivhuseffekten fra de øvrige drivhusgasser er for sammenlignelighedens skyld omregnet til den effekt, de øvrige gasser ville have, hvis der var tale om CO₂. På den måde når vi op på et højere gennemsnitstal pr. dansker end UNFCCC, og det passer godt til Grow For Its tankegang, da vi jo er nødt til at rydde op i atmosfæren, så vi nedbringer opvarmningen fra alle drivhusgasser.

Opjusteringen får ingen konsekvens for vores centrale “produkt”, nemlig livslang CO₂-neutralisering for en pris af 7500 DKK. Vi har altid opereret med konservative beregninger og plantninger, som reelt opsuger mere CO₂, end vi lover.

Se de nye billeder af vores mangrove-plantninger

Se de nye billeder af vores mangrove-plantninger

Mangroveskov bliver kaldt en af klimaets frontkæmpere, og det er fordi mangroveskov i gennemsnit lagrer dobbelt så meget CO₂  pr. hektar som almindelig skov. Derfor er der grund til at være stolt, når vi idag kan dele de første billeder, vi har fået hjem fra Madagascar fra vores amerikanske partner Eden Reforestation Projects. Over de seneste seks måneder har Eden plantet mangrove-stiklinger på GROW|FOR|ITs site Ampajoana i Madagascar. Et nyt stort areal er på vej til at blive tilplantet med mangroveskov – altsammen takket være vores donorer hos Siemens-Gamesa.

Stiklingerne på billedet er det konkrete resultat af vores donorers indsats. Sidste jul valgte 103 medarbejdere ved Siemens-Gamesa en træplantningsdonation på 400 kroner som firmajulegave, og Siemens-Gamesa donerede yderligere 197 uafhentede julegaver til træplantning. Ialt blev det til 120.000 kroner til træplantning. Sammen med donationer fra GO-FOR-IT! medlemskaber har det muliggjort plantearbejdet i Madagascar.

Plantning på siten fortsætter indtil januar, og vi får de næste billeder i maj, hvor det bliver spændende se den forventede øgede vækst.

Det kan være svært vurdere de fremmedartede forhold, men Debbie Crawford fra Eden forsikrer os om, at stiklingerne er i god vækst. I en email skriver Debbie:
The trees have been planted over the past 6 months and the first ones are now starting to sprout. I know they don’t look like much now as they are still quite young but they are growing and doing well.

Her er en video, vi har modtaget fra vores “klimafrontkæmpere” i floddelta-mudderet på Madagascar:

De lokale ansatte, som Eden har ansat, arbejder i flod-deltaets mudrede forhold og sætter 15.000 stiklinger pr. hektar. Stiklinger som med behørig pasning bliver til mangroveskov, der i gennemsnit lagrer dobbelt så meget CO2 pr. hektar som almindelig skov. Alle der har bidraget til den her vigtige og konkrete handling for klimaet kan godt tillade sig at løfte armene i vejret og være glade og stolte!

Derfor har Niels valgt at neutralisere sin  CO₂-udledning

Derfor har Niels valgt at neutralisere sin CO₂-udledning

En af vores seneste donationer på 7500 DKK, altså livslang neutralisering af ét menneskes CO₂-aftryk, kommer fra Niels Knudsen. Vi spurgte Niels, om han ville være med til at dele sine overvejelser om at investere personligt i handling for klimaet. Det ville han gerne:

Allerførst, vi blev altså lidt nysgerrige, da vi så dit emaildomæne – hvad er Haandgemaeng.dk?

Niels: Haandgemaeng er et enmandsreklamebureau, som leverer tekst og grafik til markedføring af bl.a. G4S, Weekendavisen, IntraNote, CA a-kasse og Aarstiderne. Haandgemaeng udleder stort set ingen CO₂.

OK. Hvorfor har du valgt at sætte gang i en træplantning og CO₂-neutralisering?

Niels: Som så mange andre er jeg forbandet over, at der ikke bliver taget nogen seriøse skridt fra politisk side for at imødegå den globale opvarmning. Da COP15 (som nok reelt var sidste udkald) floppede i 2009, gik det op for mig, at fejning for egen dør desværre er eneste vej frem. Derfor har jeg reduceret mine flyrejser til én gang hvert andet år og er desuden holdt op med at spise kød.

Da jeg blev opmærksom på denne mulighed for at plante træer, blev jeg positivt overrasket over, at jeg som privatperson kan gøre endnu mere for klimaet.

CO₂-neutralisering vil jo i sagens natur – teoretisk set – løse problemet, men så længe det kun er et fåtal, der neutraliserer deres egen udledning, batter det ikke rigtig noget i det store regnskab. Derfor mener jeg, at vi, der kan, skal forsøge at få et negativt CO₂-aftryk. Altså opsamle mere end vi udleder.

Sidste spørgsmål: CO₂-neutralisering via træplantning bliver af og til kritiseret for blot at være aflad for opretholdelse af uændret (business as usual) CO₂-forurening. Hvad er din holdning til den debat?

Niels: Jeg er sådan set enig. At neutralisere sit eget uændrede svineri er ikke helt godt nok. På den anden side har jeg mere respekt for et CO₂-svin, der neutraliserer, end et CO₂-svin, der ikke gør. Det er med andre ord bedre end slet ikke at gøre noget, og vi skal være glade for alle bidrag.

OK, mange tak for svarene!

Vores kronik i Information – og nogle gode links

To af vores bestyrelsesmedlemmer, Jens og Anne, har skrevet en kronik om behovet for klimahandling – og om hvordan træplantning kan bruges til at nå målet om at neutralisere hele Danmarks årlige udledning af CO₂. Du kan læse kronikken her.

Den oprindelige kroniktekst sluttede med en henvisning til nogle informative links (videoer), som af form-mæssige årsager blev streget af redaktøren. Til gengæld kommer de her:

Hvad træer kan. Opmuntrende video fra UK, Forestry Commission oversat til dansk:


Hvad skove kan globalt. Enkel og informativ visualisering fra NASA:


Og her en genial tidslinje over udviklingen i Jordens temperatur de sidste 20.000 år:

Tidslinien er fra bloggen xkdc.com, her ligger den: https://xkcd.com/1732/

 

GROW-FOR-IT har opnået ”Sapling-partner” status hos Eden Reforestation Projects

GROW-FOR-IT har opnået ”Sapling-partner” status hos Eden Reforestation Projects

Den nye status har vi opnået takket være de mere end et hundrede 200 kroners donationer, vi har modtaget fra privatpersoner gennem ”GO-FOR-IT medlemskaber”, samt fra de 300 firmajulegaver, vi modtog fra Siemens Gamesa Renewable Energy.

Vi har siden vi indgik aftale med Eden Projects igangsat plantning af mangrove træer for mere end 10.000 US $, hvorefter vi overgår til ”Sapling-partner”status – se https://edenprojects.org/sapling-partners/

De 10.000 US $ vil afstedkomme planting af minimum 100.000 mangrove stiklinger. Vi vil poste billeder af plantningerne, når disse er helt færdige, hvilket ifølge planen vil ske omkring nytår.