Den øgede fokus på at få løst klimakrisen, har også forøget arbejdsbyrden i Grow For It.

Vi har måttet erkende, at vi ikke mere kan håndtere opgaverne efter fyraften og i weekenderne. Vi er nødt til at etablere et sekretariat blandt andet med henblik på at rådgive virksomheder indenfor normal arbejdstid. I første omgang drejer det sig om en lønudgift for 12 timer pr. uge.

Et sekretariat er som bekendt ikke gratis, så derfor er vi nødt til at hæve nogle af vores priser. Vores ønske er over tid, at det først og fremmest er Grow For Its firmadonorer, der skal bære udgifterne til at drive deltidssekretariatet.

Der er vi dog ikke endnu, så indtil vi når en situation, hvor firmadonationer alene kan dække sekretariatsudgifterne, ser vi os nødsaget til også trække på de private donorer.

Vi justerer priserne således, at firmaer i fremtiden bidrager med 10% til sekretariatet og de private med 3-5%. Dermed kan vi realisere opgraderingen af Grow For Its drift og opnå dækning af de faktiske udgifter til at drive foreningen. Vi håber på jeres forståelse. De nye priser fremgår af webshoppen.

Vi understreger, at Grow For It stadig er en non profit forening og vil vedblive med at være det.