Grow For It etablerer deltidssekretariat

Grow For It etablerer deltidssekretariat

Den øgede fokus på at få løst klimakrisen, har også forøget arbejdsbyrden i Grow For It.

Vi har måttet erkende, at vi ikke mere kan håndtere opgaverne efter fyraften og i weekenderne. Vi er nødt til at etablere et sekretariat blandt andet med henblik på at rådgive virksomheder indenfor normal arbejdstid. I første omgang drejer det sig om en lønudgift for 12 timer pr. uge.

Et sekretariat er som bekendt ikke gratis, så derfor er vi nødt til at hæve nogle af vores priser. Vores ønske er over tid, at det først og fremmest er Grow For Its firmadonorer, der skal bære udgifterne til at drive deltidssekretariatet.

Der er vi dog ikke endnu, så indtil vi når en situation, hvor firmadonationer alene kan dække sekretariatsudgifterne, ser vi os nødsaget til også trække på de private donorer.

Vi justerer priserne således, at firmaer i fremtiden bidrager med 10% til sekretariatet og de private med 3-5%. Dermed kan vi realisere opgraderingen af Grow For Its drift og opnå dækning af de faktiske udgifter til at drive foreningen. Vi håber på jeres forståelse. De nye priser fremgår af webshoppen.

Vi understreger, at Grow For It stadig er en non profit forening og vil vedblive med at være det.

Teenager har købt sig til livslang CO₂-balance

Teenager har købt sig til livslang CO₂-balance

Babette Zoe Zenon har investeret 7.500 kroner i livslang CO2-balance. Babette dimitterede fra gymnasiet i sommeren 2018.

Vi spurgte Babette, hvorfor hun har bestemt sig for at betale for at få tilplantet en hektar træer, og her er hendes svar:

Jeg har i lang tid haft en kæmpe interesse for at gøre mere for klimaet, da jeg ikke synes, at der bliver gjort nok, og jeg har aldrig rigtigt troet på fortællingen om, at der ikke er noget, man som enkeltperson kan gøre. Det er rigtigt, at jeg blev student her i sommer, men siden juli har jeg arbejdet fuldtid, og da jeg stadig bor hjemme og allerede har sparet op til kørekort og rejser m.m. gennem mit studiejob, har jeg økonomisk overskud til at bruge nogle af pengene på træplantning. Det gør mig rigtig glad.

Hatten af for Zoe! ???

Et stærkt 2018 for træplantning

Et stærkt 2018 for træplantning

2018 blev et rigtigt godt år for vores fælles bestræbelser på at synliggøre, at træer kan medvirke seriøst til at løse vores klimaudfordringer ved at opsuge CO2 fra atmosfæren.

Private personer og firmaer har i alt doneret mere end 500.000 kroner, som vi giver videre til træplantning. Vi er meget taknemmelige for den støtte og anerkendelse, vi modtager! Det er en stærk demonstration af, at almindelige mennesker kan gøre noget aktivt for at fjerne noget af den CO2, vi alle har udledt og stadig udleder til atmosfæren.

Størstedelen af træplantningerne for livstidsdonationerne vil ske i Uganda. Derudover planter vi træer i Madagaskar for de mindre donationer, for gavekort og for salg af vores GO-FOR-IT!-pakke. Der er også et mindre antal donorer, der foretrækker at plante mangrove med henblik på livslang CO2-balance. I Madagaskar er det Eden Projects, og i Uganda er det TroFaCo, der forestår plantningerne.

Vi arbejder stadig sammen med Skovdyrkernes udenlandske afdeling Danish Forestry Extension om plantning i Nepal (Agroforestry-plantninger) og i Vietnam (skovkooperativer). Planen er, at vi planter i foråret, inden monsunregnen begynder.

Vi vil holde jer underrettet, direkte eller på hjemmesiden, når aftalerne er på plads.

Klima-gavekort: Gør en ven CO₂-neutral i ét år for 200 DKK

Klima-gavekort: Gør en ven CO₂-neutral i ét år for 200 DKK

Vi har fået lavet et digitalt gavekort og et digitalt certifikat til donationerne på 200 DKK.

Du modtager gavekortet efter køb – som et link til en PDF-fil, du kan udprinte. Herunder kan du se gavekort, og her køber du gavekortet.

Eksempelvisning af gavekort og certifikat.

Den person, der modtager gavekortet, er også den heldige modtager af en træplantning som over en årrække vil opsuge CO2 svarende til en persons CO2-udledning i ét år.

Så, mangler du stadig at få styr på alle julegaverne, synes vi, det er et godt bud på en gave, der giver rigtig meget mening. Du må meget gerne hjælpe til med at fortælle familie, venner og bekendte om muligheden 🙂

Vi opjusterer vores beregnings-tal for en danskers gennemsnitlige udledning af CO₂

Vi opjusterer vores beregnings-tal for en danskers gennemsnitlige udledning af CO₂

Tallet for en danskers gennemsnitlige årlige udledning af CO₂ er helt centralt for Grow For Its arbejde. Vi bruger det til at udregne prisen for at neutralisere et helt livs udledning af CO₂ gennem skovrejsning.

Vi har hidtil brugt den globale officielle opgørelsen fra UNFCCC, FNs Framework Convention on Climate Change. Her ligger Danmark på et gennemsnit på cirka 7,5 tons pr. indbygger. På det seneste har vi set mange bruge meget større tal, hvor man medregner de CO₂-udledninger, der kommer fra produktion af Danmarks varer i Kina og andre steder. Så kommer man op på 15-17 tons CO₂ pr. indbygger i Danmark.

Om det er en god opgørelsesmetode, kan der jo være forskellige synspunkter om. Vi synes, det let bliver noget rod – især set i en international sammenhæng, for så skal man jo til at trække disse indirekte udledninger fra Kinas regnskab over udledninger.

Vi har i bestyrelsen besluttet at gå over til at bruge tallene fra EUs statistikkontor, som vi synes, giver bedst mening. Her ligger det seneste årlige udledningsgennemsnit for en dansker på 8,8 tons for 2017. I disse tal er medregnet Danmarks udledning af de øvrige drivhusgasser. Drivhuseffekten fra de øvrige drivhusgasser er for sammenlignelighedens skyld omregnet til den effekt, de øvrige gasser ville have, hvis der var tale om CO₂. På den måde når vi op på et højere gennemsnitstal pr. dansker end UNFCCC, og det passer godt til Grow For Its tankegang, da vi jo er nødt til at rydde op i atmosfæren, så vi nedbringer opvarmningen fra alle drivhusgasser.

Opjusteringen får ingen konsekvens for vores centrale “produkt”, nemlig livslang CO₂-neutralisering for en pris af 7500 DKK. Vi har altid opereret med konservative beregninger og plantninger, som reelt opsuger mere CO₂, end vi lover.