Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It torsdag d. 19. maj 2022.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
  • Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
  • Behandling af indkomne forslag (Time-out, samarbejde med anden organisation, nye struktur)
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
  • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes som web-møde, idet vi har bestyrelsesmedlemmer boende i København,
Schweitz og USA. Tilmelding nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 9. maj.
Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk. Generalforsamlingen starter 17:00 og forventes at
tage cirka en time.