Skovdyrkerne har desværre meddelt, at de med udgangen af juli 2022 lægger deres udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFE) i dvale. De stopper arbejdet og lukker kontoret – lægger det i en art dvale.

For Grow For It er dette meget uheldigt, idet DFE var vores vigtigste samarbejdspartner for plantninger i Nepal, Vietnam og i Uganda.

Det igangsatte arbejde i 2021 i Vietnam og Uganda fortsætter og færdiggøres som planlagt, og vi er i gang med at se på forskellige muligheder for at fortsætte plantningerne i Vietnam, Nepal og Uganda også i 2022. Desværre har vi endnu ikke fundet en brugbar løsning.

I Vietnam blev der i 2021 plantet 25 hektar skov med DFE. Vi har modtaget ”plantning færdig rapporten”. Download eller læs rapporten her. Yderligere oplysninger fremgår af den tidligere nyhed 25 hektar skov på vej i Vietnam.

I Uganda er plantningen af de i alt 94 hektar plantning færdig. De 94 hektar indgår i en eco-restaurering af 1000 hektar i ”nationalparken” West Bugwe gruppen af Central Forest Reserve. DFE har igangsat en 2. part evaluering (FAO) af tilplantningen. Rapporten er gennemgået og godkendt af Grow For It og kan downloades og læses her.

Læs eller genlæs Progress rapport for West Bugwe her. Yderligere oplysninger i tidligere nyhed Aftaler på plads for 94 hektar skov i Uganda.