Takket være alle vores seje livstidsdonorer, Implement Consulting Group og Society of Lifestyle skal vi plante hvad der vil svarer til et areal på mindst 94 hektar ny skov i Uganda i 2020 og 2021.

Plantningerne vil blive organiseret af danske Skovdyrkernes udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFA). Arbejdet i Uganda vil blive foretaget af DFE´s partner i Uganda, UTGA.

Området som der overvejes er beliggende i Busia. I West Bugwe gruppen af Central Forest Reserves ejet af staten. Området bestyres af National Forestry Authority.

Plantningerne bliver forskellige modelplantning med hjemmehørende træarter. Plantningen skal vise at CO2 opsugning via skovrejsning med lokale arter er en mulighed. En mulighed som også vil gavne biodiversiteten.

Midlerne til de 94 hektar er fordelt med 30 hektar fra, Grow For it´s livstidsdonatorer for CO2 balance, 40 hektar fra Implement Consulting Group og 24 hektar fra Society of Lifestyle.

De 24 hektar fra Society of Lifestyle er lidt specielle. De skulle have været brugt til en plantning i Nepal, men COVID-19 situation har gjort at vi måtte opgive træplantning i Nepal i 2020. 

Society of Lifestyle har ”udlånt” de 24 hektar til Uganda. Herved fik vi et tilstrækkeligt stort areal. De 24 hektar vil blive stillet til rådighed for nye livstidsdonere, som så køber et igangsat projekt. Når vi har ”solgt” arealerne der svarer til de 24 hektar vil beløbet blive ført tilbage til den oprindelige plantning i Nepal i 2021.

Modellen med, at firmaer stiller deres etablerede plantninger til rådighed for medarbejdere og andre, er faktisk den oprindelige grundvision for Grow For It. Denne model vil gøre at livstidsdonorer altid køber træer, der er i god vækst og derfor opsuger maksimalt med CO2.

Det er tankevækkende, at det blev COVID-19, der afstedkom, at vi nu kan ”tyv-starte” med modellen. Grow For It har således 24 hektar igangsat skovrejsning i Uganda som kan erhverves af nye donorer for livslang CO2 balance 

DFE/UTGA er ved at udarbejde projektplanen. Når projektplanen er klar, vil vi fortælle mere detaljeret om plantningen.

Arkivfoto af Rwenzori Mountains, Jørgen Christian Wind Nielsen fra Pixabay