Den 3. juni fik GROW|FOR|IT officielle, skriftlige foreningsvedtægter. De nye vedtægter blev godkendt på den stiftende generalforsamling, hvor også bestyrelsen konstituerede sig.

(Læs foreningsvedtægterne her)

Bestyrelsen: Henrik Stiesdal (formand), Lars Hedemann (intern revisor), Anne Wolsing, Jan Thisted og Jens S. Thomsen (næstformand, sekretær og kasserer)

(Billeder fra plantning i Langkær & konstituering – her)