Rita Gram, en lokal kunst­ner fra Bran­de, giver kunst­værk til GROW|FOR|IT. Kunst­vær­ket fra Rita Gram er en akva­rel med et træ-motiv. Tanken bag gaven er, at kunst­vær­ket skal bru­ges som motiv for et GROW|FOR|IT cer­ti­fi­kat. Der er tale om det cer­ti­fi­ka­t, som GROW|FOR|IT giver dono­rer, som har fået plan­tet træ­er, der opsu­ger 8–10 tons CO₂ per år, hvil­ket sva­rer til en gen­nem­snits­dan­skers årlige udled­ning af CO₂.

Rita Gram er tekstil-desig­ner, bil­led­kunst­ner og under­vi­ser.