Siemens Wind Power har en personaleforening  “Møllebanden”. På Møllebandens generalforsamlingen i februar 2017, blev der reklameret for de to foreninger GROW|FOR|IT og Hedeselskabet. Der blev uddelt skovfyr frø sponsoreret af Hedeselskabet. Her kan du finde en vejledning i hvordan du kan sikre, at dine skovfyr frø bliver til skovfyr træer.