Menneskeskabt CO₂-udledning foregår i mange sektorer. I Danmark foregår størstedelen af udledningerne primært i landbrugssektoren, forsynings(energi)sektoren, og i transportsektoren[i]. I det danske CO₂-regnskab medregnes for nuværende dog ikke udledninger fra international transport, hvilket er et problem i forhold til at placere ansvaret. Ansvaret flyttes dermed over på den enkelte virksomhed og borger (indtil vi finder ud af en måde at medregne international transport i nationale regnskaber).

International flyvning udgør lige nu omkring 2% af globale udledninger, men det forventes at stige markant i årene fremover. 95% af denne trafik er passagerer, og 85% af trafikken er af privat karakter. Det er dog, bemærkelsesværdigt nok, kun omkring 3% af jordens befolkning der flyver. I 2020 var flytrafikken steget med 70% siden niveauet i 2005 og det forventes at stige med yderligere 300% frem mod 2050[ii].

Selvom flyvning, indtil vi opfinder bæredygtige brændstoffer, nødvendigvis vil udlede relativt store mængder CO₂ per rejst km, er CO₂-kompensering (offsetting) ved hjælp af træplantning en bæredygtig måde at gøre en forskel på. Træplantning gør nemlig både en forskel for CO₂-indholdet i atmosfæren og for lokale arbejdspladser. Den hurtigste og billigste måde vi som privatpersoner direkte kan kompensere for CO₂-udledning på, er at plante mangrovetræer (skove i saltvandsvådområder) i lande med lave lønninger, som eksempelvis DAT gør det[iii]. Mangrovetræer trækker nemlig godt 20 tons CO₂ ud af atmosfæren per plantet hektar skov[iv]. Det er dobbelt så effektivt som træer plantet på land, og så beskytter mangrovetræerne tilmed kystlinjen og fungerer som børnehave for dyreliv.

Klik her for at se de seneste billeder fra Grow For It’s område i Antsanitia, Madagascar, senest opdateret i maj, 2020, hvor vi opnåede et nyt partnerniveau med vores træplantningsleverandør, Eden Projects. Grow For It har på Antsanitia indtil nu doneret for et beløb svarende til plantning af en halv million træer, eller kompenseret for ca. 1000 tons årlig CO₂ udledning, på Antsanitia arealet alene.

Beregning af CO₂-udledning fra internationale fly-rejser

Det tekniske universitet i Göteborg, Chalmers, har i 2019 fremstillet en ny beregner til flytrafikkens forurening som funktion af rejsens længde. Værktøjet er oprettet på grund af den stigende flytrafiks (hvoraf 95% er passagertrafik) skadelige påvirkning på klimaet (Se beregninger i Appendix 1 nedenfor).

Her er Chalmers værktøj: http://flightemissionmap.org

Værktøjet er nemt at anvende og er baseret på historisk data fra 1990-2017. Vi har lavet en sammenligning nedenfor af de mest populære regnemaskiner på CO₂ påvirkning fra flytrafik.

Vi mener, som IPCC anbefaler, at det er afgørende at man ikke blot nøjes med at se på den rene CO₂ udledning, men også medregner effekten af kondensstriberne som flyet efterlader, hvilke fungerer som et mindre skydække i stor højde. Dette er også kendt som strålingspåvirkning (radiative forcing)[v].

Inkluderes kondensstribernes påvirkning lander vi på et tal på omkring de 0,300 kg CO₂–ækvivalent (CO₂e) udledning per fløjet kilometer på economy class i gennemsnit (se Tabel 2b i Appendix 1 nedenfor). Niveauet er højere for dyrere billetter, da der er færre passagerer per flyvning. Vi anbefaler altså at man planter træer svarende til 300 g CO₂ udledt per fløjet kilometer på economy class.

Appendix 1: Sammenligning af forskellige kilders tilgang til CO₂e / km
Tabel 1a) Sammenligning af kg CO₂e per person tur/retur for typiske distancer, eksklusiv drivhuseffekten af kondensstriber (se kilder nedenfor), economy class:

Tabel 1b) Sammenligning kg CO2e udledning per km eksklusiv drivhuseffekten af kondensstriber, economy class:

Tabel 2a) Sammenligning af typiske distancer inklusiv kondensstriber, economy class:

2b) Sammenligning af kg CO₂e per km inklusiv kondensstriber, economy class:

Kilder til tabellerne:

https://www.carbonindependent.org/22.html
http://flightemissionmap.org/#Malm%C3%B6/55.61,13.00/170/20000 (Chalmers)
https://www.greentripper.org/en/faq?cat=3 https://www.icao.int/environmentalprotection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/climate-smart-vacation.aspx


[i] https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-12-06-fakta-om-danmarks-udledning-af-drivhusgasser-samt-energiforbrug

[ii] https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/ClimateChange_Trends.aspx

[iii] https://dat.dk/iflygreen (et dansk flyselskab, der gør sig i indenrigsflyvning)

[iv] Donato (2011), Nature.com

[v] Kondensstriber = strålingspåvirkning = Radiative forcing (link til .pdf på IPCC’s hjemmeside)