Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It onsdag d. 24. maj 2023.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
  • Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
  • Behandling af indkomne forslag (justering af aktiviteter)
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
  • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes som web-møde. Generalforsamlingen starter 17:00 og forventes at tage cirka en time.

Tilmelding nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 14. maj. Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk.