Hedeselskabets 150 årlige historie er spændende læsning og vidner om det store engagement, for naturen, som Hedeselskabet har udvist i alle de 150 år (læs mere om historien her).

Det er det samme engagement, der gav sig til udtryk i de økonomiske uddelinger, der har gjort GROW|FOR|IT´s virke muligt.
På Hedeselskabets hjemmeside findes link med artikler og omtale af de projekter hos GROW|FOR|IT,  som Hedeselskabet har støttet.

http://www.hedeselskabet.dk/da/groentsager-med-co2-venligt-aftryk-den-foerste-firmaskov-er-rejst-i-danmark

http://www.hedeselskabet.dk/da/rejsningsplan-firmaskoven#overlay-context=da/uddelinger