Grow For It kan igen tilbyde skattefradrag for alle donationer, når de købes via vores webshop med den tilhørende CPR registrering som er nødvendig for indberetning til SKAT.

Webshoppen genetableres efter ønske fra mange kunder, og fordi vi har brug for alle de træer vi kan få plantet set i lyset af udmeldingerne på klimatopmødet i Egypten (COP-27, november 2022).

Udover ønsket fra vores kunder, oplevede vi også, at den tidsbesparelse vi mente at kunne opnå, i stedet gav en øget arbejdsbyrde. Og idet tid er det vi har mindst af, må vi leve med de tilhørende webshop gebyrer.

Venligst bær over med os, hvis I opdager fejl i webshoppen. Skriv til jens@growforit.dk så vil vi få det rettet 😊