I 2023 vil Grow For It´s donatorer få plantet 55 hektar skov i Uganda og 55 hektar skov i Vietnam. Så med hensyn til vinduet for forårsplantning i 2023 er vi nu tæt på kapacitetsgrænsen.

Der er dog heldigvis stadig masser af plads og kapacitet til plantning af mere mangroveskov i Madagaskar. Vi fik plantet 10 hektar i 2022 og er nu i gang med at få en aftale på plads for 2023.

En kæmpe stor tak til alle jer donatorer, som står bag skovrejsningen – uden jeres midler var der ikke blevet plantet skov. En særlig tak til de nye firmaer, der kommet til her i slutningen af 2022. Mere om det senere.

Resultater | Grow For It