Grow For It vedtog på 2022 generalforsamlingen, at vi vil reducere vores fokus på at beholde vores §8a-godkendelse hos SKAT.

Årsagen er, at størstedelen af vores donationer til skovrejsning kommer fra firmaer og livstidsdonationer og kun i mindre grad fra de små donationer via vores webshop.

Tilsammen udgjorde firma- og livstidsdonationerne 90 % af indbetalingerne, hvor de private donationer, der kræver håndtering via en webshopløsning, kun udgjorde 10 %.

Desværre ligger det største tidsforbrug på de private donationer; og den webshopløsning, vi benytter for at håndtere de mindre donationer og de tilhørende CPR-numre, er meget kostbar. Grow For It har derfor besluttet at nedlægge vores webshop og kun bruge almindelige bankoverførsler.

Grow For It kan til og med september 2022 stadig sikre skattefradrag for mennesker, der ønsker livstidsbalance, men fra og med d. 1. oktober 2022 vil vi ikke længere kunne tilbyde skattefradrag til privatpersoner. Firmaer kan stadig opnå fradrag via deres CSR-initiativer. Livstidsdonatorer som ønsker skattefradrag, kan skrive til jens@growforit.dk for at få yderligere vejledning.

Alle donationer fra før 20. august bliver indberettet til SKAT, og donorerne vil opnå skattefradrag. Dette kræver dog, at oplysningerne er blevet indtastet i det skema, som der er et link til i kvitteringsdelen.

Læs om beslutningen her: Referat af generalforsamling 2022 | Grow For It