Dagsordenen ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
  6. Behandling af indkomne forslag. Afsnit 2.4 i vedtægter.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
  10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i ”Pakhuset”, Stationsvej 1 D, 7330 Brande, http://www.pakhuset.dk. Indskrivning 16:45. Generalforsamling 17:15-20:00. På grund af forplejning er tilmelding nødvendig. Send venligst navn på mail til growforit.dk@gmail.com.