Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
  6. Behandling af indkomne forslag. Afsnit 2.4 i vedtægter.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
  10. Eventuelt