Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 20. maj 2021.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget
  6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med anden organisation, markedsføringsbudget, frivillig workshop)
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
  10. Eventuelt

På grund af Covid-19 afholdes Generalforsamlingen som web-møde. Tilmelding er nødvendig for fremsendelse af indkaldelse. Tilmelding senest den 11. maj. Send venligst navn/mailadresse til info@growforit.dk. Generalforsamlingen starter 17:30 og forventes at tage cirka en time.