Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grow For It den 26. maj 2020. Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger.
  5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
  6. Behandling af indkomne forslag (samarbejde med Naturkraft inkl. ændringer i vedtægter).
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
  10. Eventuelt.

På grund af myndighedernes begrænsning af forsamlingsstørrelser i forbindelse med Covid-19 er tilmelding nødvendig. Antal tilmeldte afgør hvordan generalforsamlingen afholdes, online eller som et fysisk møde. Tilmelding senest den 14. maj. Send venligst navn på mail til info@growforit.dk.

Den 22. maj gives besked om, hvordan generalforsamlingen afholdes. Hvis vi kan mødes fysisk på forsvarlig vis, er det i ”Dok Arends”, Dr Arends Vej 1, 7330 Brande. Indskrivning 16:45. Generalforsamling 17:15-20:00. Ender det med, at vi må afvikle generalforsamlingen online, starter vi klokken 17:30.