GROW|FOR|IT har opnået en såkaldt “Vejledende forhåndstilkendegivelse på godkendelse efter ligningslovens §8A“.

Vi har været i kontakt med SKAT. SKAT har læst vores vedtægter og anser foreningens formål for at være almennyttige jævnfør lovens krav.

Dette betyder, at kan vi opfylde visse betingelser for at opnå en forvaltningsretlig afgørelse inden 1. oktober 2017, vil vi blive godkendt efter ligningslovens §8A for hele 2017.

Læs hele teksten hos SKAT: Link til side hos SKAT

Det, GROW|FOR|IT mangler for at opnå en forvaltningsretlig accept, er følgende:

  • Flere end 300 medlemmer, der hver har indbetalt min. 50 kr.
  • Flere end 100 gavegivere, der har doneret mindst 200 kr.
  • Den årlige bruttoindtægt/ formue skal overstige 150.000 kr.
  • Fremsende dokumentation til SKAT inden 01.10. 2017.

Hvis vi har opnår accept fra SKAT, vil du kunne få fradrag for gaver eller donationer, som du har givet til GROW|FOR|IT. Reglerne vil være:

  • Du kan få fradag for maximum 15.600 kr. i 2017.
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Læs hele teksten hos SKAT: Link til tekst hos SKAT

Du kan læse SKAT´s vejledende forhåndstilkendegivelse til GROW|FOR|IT her (klik her).